satanische sekte  Gewone normale mensen kunnen zich niet voorstellen dat er in de achtergrond een gevaarlijke satanische sekte actief is.

Een sekte die mensen haat en alles doet wat mogelijk is om het geluk van de mensheid te verzieken.
De meeste mensen zijn normale mensen die een gewoon leven willen zonder al te veel schokkende gebeurtenissen.

Mensen die het beste met elkaar voor hebben en over het algemeen graag bereid zijn om een ander te helpen.

Toch ziet onze wereld er anders uit. Overal waar je kijkt vliegen mensen elkaar in de haren en de polarisatie is nog nooit zo groot geweest.

De oorzaak van dat alles is een sekte die in de achtergrond aan de meeste touwtjes trekt. Een sekte waarvan de leden satanisch zijn en die hun uiterste best doen om zoveel mogelijk kwaad aan te richten op deze wereld.

Het volgende plaatje geeft een beetje meer duidelijkheid over welke sekte we het hier hebben.

 sabbatean frankists
De achtergrond en het ontstaan van deze sekte wordt uitgebreid beschreven in dit eerdere artikel.

Hierbij een klein stukje uit dat artikel.

De Sabbateans zijn dus niets anders dan een satanische sekte die erop uit is om te zorgen dat er zoveel mogelijk kwaad op de wereld wordt gedaan en dat uiteindelijk iedereen corrupt is zodat hun Messias dan terug zal keren.

De manier waarop ze te werk gaan, is altijd hetzelfde. Als een virus infiltreren ze overal en passen zich als een kameleon aan de omgeving aan. Op die manier zijn ze overheden en religies binnengedrongen en hebben ze in de loop der jaren een onzichtbare tirannie in het leven geroepen voor de rest van de mensheid. Dit alles, zonder op wat voor manier dan ook de aandacht op zichzelf te vestigen.

Volgens de Joodse onderzoeker Clifford Shack infiltreerden ze na de dood van Zevi, onder leiding van zijn opvolger Jacob Frank (de sekte wordt soms ook Sabbateans/Frankists genoemd), alle vrijmetselaarsloges in Engeland en hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties, beide Wereldoorlogen inclusief de holocaust en de moorden op de Kennedy’s, omdat deze vastbesloten waren de praktijken van dit geheime satanische netwerk op Amerikaanse bodem te dwarsbomen.

Men noemt de Sabbateans ook wel de Sekte van het Alziend Oog. Je vindt ze overal terug waar sprake is van een machtsstructuur. Zij zijn zowel de goeden als de slechten. Een goed voorbeeld hiervan vind je terug in de Tweede Wereldoorlog, waar de volgende leiders allemaal Sabbateans waren en lid van de Sekte van het Alziend Oog: Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Adolf Hitler, Eugenio Pacelli (Paus Pius XII), Francisco Franco, Benito Mussolini, Hirohitho en Mao Tse-Tung.

Tot zover het eerdere artikel.

Oveal kom je ze tegen.

Nazism was a Sabbatean-Frankist Jewish creation, and Adolf Hitler a Sabbatean-Frankist Crypto-Jew, conceived during an orgy after the celebration party in honour of Sabbatai Sevi's 262nd birthday.

De leden van de sekte haten de mensheid en ze haten bovenal de Joden zoals duidelijk wordt gemaakt door David Icke in onderstaande video.


Dit is waar we mee te maken hebben.

Het complete bestuur van het WEF bestaat uit leden van bovengenoemde sekte. Zij zijn eigenaar van onze overheid.

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.