jij verandert volgens klaus   Volgens Klaus Schwab zal de Vierde Industriële Industriële Revolutie niet veranderen wat je doet.

Het zal daarentegen wel jou veranderen als je je DNA laat aanpassen.
De doelstelling van Klaus en zijn sidekick Harari is niet zozeer om het gedrag van de mens te veranderen.

Wat ze willen is dat de mens zelf verandert.

Het is geen geheim want Klaus loopt dat zelf rond te bazuinen.
Wat is hetgeen dat jou als mens kan veranderen? Dat is een aanpassing van je DNA, de originele bouwblokken wat jou maakt die je bent.

Wat Klaus er niet bij vertelt is dat een heel groot deel van de mensheid al is veranderd.

Dat zijn de mensen die allemaal ‘covid vaccinaties’ hebben genomen.

Want, volgens een nieuwe wetenschappelijk onderzoek dat op 22 juni in Nature is gepubliceerd zijn de mRNA ‘vaccins’ wel degelijk een vorm van gentherapie. Dit betekent dan ook dat de veel strengere regels voor gentherapie moeten worden gehanteerd en niet die van vaccins.

De gezondheidsautoriteiten in zowel Amerika als Europa hebben de mRNA echter niet geregistreerd als gentherapie. Hierdoor hebben ze de afgelopen jaren de veel strengere regels voor gentherapie weten te omzeilen.

Volgens het UMC Utrecht is het volgende een definitie van gentherapie.

Gentherapie is een medische behandeling die de genetische code, ook wel bekend als DNA, kan aanpassen. De genetische code is het bouwplan voor de eiwitten in het lichaam. Als er een foutje in een stukje van de genetische code zit, dan wordt het bijbehorende eiwit niet of niet goed aangemaakt. Dit geeft problemen.

Een medische behandeling die je DNA kan aanpassen. Dat is heel wat anders dan een stukje ziekteverwekker inbrengen waardoor bij het lichaam een afweerreactie wordt opgeroepen.

Dit is wat de Nederlandse overheid zegt over vaccins:

De werkzame delen in een vaccin zijn dode of verzwakte bacteriën of virussen of deeltjes van bacteriën of virussen. Deze werkzame delen zorgen er voor dat je lichaam weerstand opbouwt tegen de bacteriën of virussen waarvoor het vaccin gemaakt is.

Als je dan bedenkt dat ondertussen meer dan 70 procent van de wereldbevolking minimaal één ‘covid-19 vaccin' heeft gekregen, dan weet je dat er ondertussen heel wat mensen met een mogelijk aangepast DNA rondlopen.

Wat helemaal zorgwekkend is dat niemand precies weet wat er nu eigenlijk wordt veranderd.

Wie weet zijn er ergens DNA veranderingen aangebracht waarvan niemand weet dat dit is gebeurd. Misschien zullen al deze mensen straks wel op een bepaald commando Klaus vereren als de nieuwe messias.

Wat je doet verandert niet, jij verandert.