stop de waanzin De sekte in de achtergrond mag dan grote bedrijven dwingen om mee te doen aan de woke gekte, er is een grens.

En die grens is dat er nu langzamerhand een punt wordt bereikt dat een groot deel van de bevolking dit alles meer dan zat is.
De gevolgde strategie past natuurlijk precies bij een satanische sekte. Het doen voorkomen dat het moedwillig verminken van mensen een daad van bevrijding is.

In werkelijkheid is het een onderdeel van de verwoesting van de maatschappij en een manier om ervoor te zorgen dat er steeds minder kinderen worden geboren.

We weten dat deze sekte er een soort credit rating systeem voor bedrijven op nahoudt. Bedrijven die niet de voorgeschreven woke richtlijnen volgen worden bestraft door bijvoorbeeld het beperken en/of weigeren van verder krediet.

Zo hebben we in Amerika de gigantische miskleun gezien van Bud Ligth waar ze zo nodig een transgender moesten gebruiken in een advertentiecampagne.

Iets dergelijks lijkt nu te gebeuren in Engeland met een keten van coffeeshops, Costa Coffee genaamd.

Deze tonen nu een plaatje van een vrouw met afgesneden borsten alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat vrouwen zich zonder medische noodzaak laten verminken en dat het iets is om trots op te zijn.

Deze verminkte dame loopt dan ook parmantig rond met een beker koffie van Costa.

 costa coffee, boycot

Er is nu een massale oproep om dit bedrijf te boycotten en we zullen zien of dit eenzelfde effect veroorzaakt zoals bij Bud Light.

Ook het bekende schoenenmerk Dr. Martens meent dat door het tonen van verminkte vrouwen op hun producten zij bijdragen tot de bevrijding.

 doc martin schoenen, boycot

We weten dat ze heel druk bezig zijn met het om zeep helpen van de KLM. Het volgende zal daar ongetwijfeld aan bijdragen.
Het regent kritiek op sociale media en veel mensen laten weten voortaan niet langer met KLM te willen vliegen.

Ook onder het personeel heeft dit tot grote onrust geleid:

Dit leidt tot onrust in de organisatie, zo blijkt uit uitingen op social media. Ander personeel zou niet op deze vluchten hebben in mogen schrijven, waarmee onderscheid wordt gemaakt onder het personeel. Uit een interne mededeling van KLM blijkt dat deze vluchten er toe zouden moeten bijdragen dat klanten en medewerkers zich ’geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd voelen’.

Gelukkig begint er steeds meer weerstand te komen tegen deze opgedrongen waanzin. Mensen die dit simpelweg niet langer accepteren en met een grote boog om de bedrijven heenlopen die hieraan meewerken.

En zo komen we weer terug bij het middel dat echt werkt tegen de terreur zoals die door de sekte wordt uitgevoerd.

Werk niet mee, punt.

Als zij bedrijven in de macht hebben die worden gedwongen om mee te werken, dan is dat heel erg jammer voor die bedrijven, maar loop er om heen. Geef geen stuiver meer uit aan diezelfde bedrijven, want wat je daarmee doet is het voeden van de slang.

Zoals Max Igan ooit zei: ‘Als je niet langer meewerkt, dan hak je de kop van de slang eraf’.