WEF, Creatieve Verwoesting  We weten dat onze maatschappij, stap voor stap en stukje bij beetje wordt gesloopt.

We weten ook dat het WEF hierbij een belangrijke rol speelt en soms vallen ze helemaal door de mand.Je vernietigt niet een complete wereldeconomie om een virus te bestrijden, tenzij je van plan bent om de hele maatschappij onderuit te sleuren. Dit noemen ze “Creatieve Verwoesting”.

Al langere tijd zijn wij slachtoffer van een occulte oorlog tegen onze beschaving. Een satanische oorlog, uitgevoerd door een sekte die als doel heeft om de mensheid tot slaaf te maken. In het Engelse noemen ze deze satanische sekte een “death cult”, een sekte des doods

Voordat je de New World Order gestalte kunt geven (een communistische wereldstaat) moeten eerst de oude structuren worden afgebroken. Bij de vrijmetselarij (onder controle satanische sekte) noemen ze dit ‘Ordo ab Chao’, het WEF noemt het de Great Reset.

Ze noemen dit proces ook de Creatieve Verwoesting en onderdeel daarvan is de woke en de transgenderagenda. Dit is één van de tien manieren die ze gebruiken om onze maatschappij te vernietigen.

Gezin en huwelijk

Alles wat tot voor kort nog als normaal en waardevol werd beschouwd is inmiddels verleden tijd geworden. De mensheid wordt overspoeld door porno, seksuele "bevrijding", homoseksualiteit en ontelbare nieuwe geslachten (genders).

Het gezin wat ooit de hoeksteen van de samenleving was, bestaat nog nauwelijks en kinderen groeien op in een dystopische wereld waarin ze geforceerd op jonge leeftijd met allerlei seksvoorlichting te maken krijgen en waarin ze niet meer weten of ze nu een jongetje of een meisje zijn of iets daartussen in. .

Dit onderdeel van de Creatieve Verwoesting heeft in 2019 een enorme boost gekregen door de samenwerking van het WEF met de V.N.

In de onderstaande video kan je tijdens de WEF bijeenkomst van 2022 zien dat een WEF medewerker verklaart dat de promotie van de transgender agenda het resultaat is van een formele samenwerking tussen het WEF en de V.N.

Sinds dat moment is de totale propaganda voor woke en de transgender agenda in een stroomversnelling geraakt.
Zoals je kunt horen krijgen overheden, bedrijven, de sportwereld enzovoort opdracht om deze agenda te promoten.

Doen ze dat niet, dan hebben politici een hele korte loopbaan en worden bedrijven bestraft. Dit opdracht geven tot noemen ze dan samenwerken om de wereld bewust te maken van de transgender agenda.

Als je dat vertaalt, dan zie je dat het WEF en de VN opdracht geven om de belangrijkste hoeksteen van onze samenleving, het gezin, totaal te vernietigen. Met de vernietiging van het gezin wordt ook indirect de bevolking verder uitgeroeid, een item dat bovenaan de agenda staat van de sekte.

Trots verklaart de WEF dame dat ze grote vooruitgang boeken en dat het percentage mensen die niet langer weet wat ze zijn, enorm is gestegen.

De Creatieve Verwoesting draait op volle toeren.