Helaas bestaat de werkelijkheid niet meer en moet en zal iedereen geloven in het klimaat dogma.

Daarom is er nu een Klimaatraad die de overheid gaat adviseren over het verder slopen van onze vrijheid.
Voor wat betreft klimaatveranderingen op aarde kunnen we kort zijn, heel kort.

De volgende grafiek laat alles zien wat je hoort te weten over klimaatverandering.

Er zijn warmere periodes op aarde en er zijn koudere periodes op aarde. Die schommelingen hebben niets te maken met de mens.

 klimaatschommelingen

Maar, op bovenstaande basis kan je natuurlijk geen terreurbewind uitvoeren en de mens alles afpakken wat hem lief is.

Dus is er door de Club van Rome, een werktuig van de satanische sekte, ergens in de vorige eeuw bedacht dat het wel een goed idee zou zijn om dan zelf maar een crisis te verzinnen.

Het belangrijkste doel van die door het Vaticaan aangestuurde denktank was het formuleren van een crisis waardoor de wereld verenigd zou worden en ons zou voorbereiden op een wereldwijde oplossing voor lokale problemen.

Zo staat in één van de door hen geproduceerde documenten, het boek “The First Global Revolution”, geschreven door Alexander King en Bertrand Schneider in 1991, letterlijk op pagina 104 en 105:

“In de zoektocht naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee van vervuiling. De dreiging van wereldwijde opwarming, tekort aan water, hongersnood en dat soort dingen zouden heel goed in dat plaatje passen”.

Uiteraard zullen al deze gevaren die een wereldwijde aanpak vergen zijn veroorzaakt door de mens. En dáár ligt de grondslag van de wereldwijde opwarmingspropaganda.

En dus is er nu sprake van een klimaatdogma zoals Leon de Winter vandaag schrijft in zijn column in de Telegraaf:

Een dogma is een leerstelling die door een religie, ideologie of organisatie als onbetwistbaar wordt beschouwd.

Net zoals vroeger ketters op de brandstapel terechtkwamen zo worden klimaatketters tegenwoordig vakkundig gecanceld.

Al heel lang schrijven wij dat het doel is om burgers alle vrijheden en dan met name bewegingsvrijheden af te pakken.

En wat zien we nu?
De man die nu waarschuwt dat autobezit straks niet meer vanzelfsprekend zal zijn is Jan Willem Erisman, de baas van een nieuwe club die de Klimaatraad heet en het belangrijkste adviesorgaan moet worden voor de regering voor wat betreft klimaat.

Een bericht van maart dit jaar:

De Wetenschappelijke Klimaatraad wordt een multidisciplinair samengestelde raad. Het gaat om wetenschapsterreinen zoals klimaat, energie, economie, maatschappij, bestuur, gedrag en ethiek. Enkele weken geleden werd prof.dr.ing. Jan Willem Erisman (Universiteit Leiden) benoemd tot voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad.

Deze belangrijkste adviseur van de overheid zegt het volgende:

,,Doordat elektrisch rijden nu wordt gestimuleerd, lijkt het erop dat we ervan uitgaan dat straks iedereen een elektrische auto zal rijden”, zegt hij. ,,Maar het is de vraag of dat op de lange termijn, met de beperkt beschikbare grondstoffen en kritische materialen, überhaupt kan.”

Niet alleen de beperkte beschikbaarheid van edelmetalen voor batterijen noopt tot een ingrijpende omslag van de manier waarop we ons verplaatsen. Elke benzinewagen inruilen voor een stekkerauto betekent ook ‘doorgaan met hetzelfde systeem’, aldus de voorzitter van de nieuwe Wetenschappelijke Klimaatraad. Voor 2050 is volgens hem een radicale verandering van het systeem nodig.

Vrij vertaald staat er: 'Zeg maar dag tegen een eigen auto'. 

En zo zal het geen bal uitmaken wie er in november wel of niet worden gekozen.

Want, ongeacht wie gekozen zal worden, allemaal zullen ze vasthouden aan het klimaatdogma en de adviezen of beter gezegd de bevelen van de Klimaatraad opvolgen.

Mochten ze onverhoopt toch de waarheid verkondigen, dan zullen ze snel en vakkundig worden gecanceld door het bolwerk van de linkse NPO en gehoorzame MSM.