Nu weet je waarom er een nieuwe vaccinatieronde komt

 opruimen ouderen  Alles wordt alweer in gereedheid gebracht voor een nieuwe ronde coronaprikken.

Vooruitlopend op de gevolgen van die prikken gaat de overheid alvast bezuinigen op ouderenzorg.
Regeren is vooruitzien en maar weinig mensen zien het grote beeld dat de overheid voor ogen heeft.

Er heerst grote verontwaardiging in het land, dit omdat er voldoende geld beschikbaar wordt gesteld om de vleesmolens in Oekraïne draaiende te houden, maar er bezuinigd moet worden op de ouderenzorg.
Ouderenzorg wordt onbetaalbaar zo luiden de berichten:

De financiële situatie voor organisaties die ouderen verzorgen wordt onhoudbaar. Dit concludeert accountant BDO in een analyse van de jaarverslagen van 789 zorginstellingen. Ruim 200 zorgorganisaties leden in 2022 verlies. Dat is een toename van 40 procent in vergelijking met het jaar daarvoor.

Dit alles heeft gevolgen:

Uit recent onderzoek van de NOS blijkt dat dit kwaliteitsverlies van zorg al gaande is. Ouderen in verpleeghuizen worden soms weken niet gewassen. Ook zijn er vaste wc-tijden, wat als gevolg heeft dat mensen die het niet kunnen ophouden langere tijd in hun eigen ontlasting zitten.

Te midden van die nijpende situatie is de overheid van mening dat ze kunnen bezuinigen op ouderenzorg, zodat er voldoende geld beschikbaar blijft voor de nazi’s in Oekraïne.

De zorgen van BDO worden vergroot door het overheidsbeleid. In plaats van te zorgen voor een lastenverlichting, bezuinigt het kabinet fors op de ouderenzorg. Zo wordt het landelijke budget voor deze sector oplopend tot 2026 met 3 procent gekort.

Daarnaast verlaagt de Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 2024 een onderdeel van het tarief waarmee instellingen huisvesting voor bewoners betalen. Het gaat om 8 procent. Volgens zorginstellingen is dat een verlies dat ze niet kunnen compenseren.

Wij, gewone burgers, begrijpen de overheid soms niet. Want, hoe kan je nu geld geven voor een zinloze oorlog in Oekraïne terwijl de oudjes in eigen land in hun eigen ontlasting moeten zitten vanwege bezuinigingen?

De overheid in haar wijsheid heeft natuurlijk allang rekening gehouden met de komende oversterfte onder ouderen die we binnenkort kunnen verwachten.

Want, 'we' gaan weer prikken.

De Gezondheidsraad adviseert om dit najaar te starten met een structureel vaccinatieprogramma tegen COVID-19 waarin vooralsnog risicogroepen jaarlijks een vaccinatie aangeboden krijgen. Het SARS-CoV-2-virus zorgt onder risicogroepen nog steeds voor ziekenhuisopnames en sterfte.

Er zit een storende fout in de laatste zin van de Gezondheidsraad.  Deze zin moet zijn: De experimentele gentherapie, verkocht als ‘coronavaccin, zorgt onder risicogroepen nog steeds voor ziekenhuisopnames en sterfte.

Miljoenen mensen komen straks in aanmerking voor de volgende prik. En zoals bekend uit recent wetenschappelijk onderzoek:

Er is een nieuw wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat hoe vaker mensen een coronaprik hebben genomen des te groter de kans op ernstige ziektes zoals kanker.

Kortom, een ‘coronaprik’ in de herfst en misschien nog een booster in het voorjaar en het bezuinigen van de overheid op de ouderenzorg is opeens geen probleem meer.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl