Het gaat om het uitroeien van de wereldbevolking, niets anders

   opruimen wereldbevolking Als je wat verder kijkt dan de propaganda die je dagelijks om de oren vliegt, dan kom je tot een schokkende ontdekking.

Want, dan zie je dat het uiteindelijk allemaal draait om het uitroeien van een groot deel van de wereldbevolking.
Als je een dogma hanteert, waarbij de mens verantwoordelijk wordt gemaakt voor de opwarming van de aarde, dan volgt daaruit dat hoe meer mensen er zijn, des te meer onze arme planeet wordt belast.

Afgezien van alle andere redenen voor het bedenken van de grootste zwendel aller tijden is het ook een mooie gelegenheid om afscheid te nemen van een groot deel van de bevolking.

Dat was ook de reden dat een groep van de rijkste mensen ter wereld, onder leiding van Bill Gates, in 2009 samen kwam om te brainstormen over hoe ze dat bepaalde probleem konden tackelen.

Ze maken er ook niet echt een geheim van en daarom hier een aantal uitspraken van bekende personen.

“Als ik kon reïncarneren, dan zou ik op aarde terug willen komen als een dodelijk virus om de wereldbevolking te reduceren’. Uitspraak van Prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth.

‘Ik denk dat in plaats van naar buiten te gaan om op vogels te schieten, ik er beter aan doe om kinderen neer te schieten die op vogels schieten’. Uitspraak van Paul Watson, oprichter van Greenpeace.

‘De wereld heeft te maken met een kanker en die kanker is de mens’. Uitspraak van Merton Lambert, voormalig woordvoerder van de Rockefeller Foundation.

‘Wij in de Groene Beweging, streven een cultureel model na waarbij het slopen van een woud meer verwerpelijk wordt geacht dan het verkopen van een 6-jarig kind aan een Aziatisch bordeel’. Uitspraak van Carl Amery van de Duitse Groenen.

‘Als de mensheid zou verdwijnen, dan zou ik daar geen traan om laten’. Uitspraak van Dave Foreman, oprichter van Earth First.

Iemand die ook niet stoelen of banken steekt dat hij graag een deel van de wereldbevolking wil opruimen is Ted Turner, de oprichter van CNN.


Iemand anders zei het volgende:

‘De eerste taak is het in eigen land controleren van de bevolkingsgroei. Hoe moeten we dat doen? Om een dergelijke controle te kunnen krijgen moeten we de een of andere verplichte geboortebeperking instellen. Eén plan: het tijdelijk toevoegen van steriliserende stoffen aan het drinkwater of aan het meest gebruikte voedsel. Een middel om de onvruchtbaarheid ongedaan te maken moet in handen van de overheid komen en deze moet hier zorgvuldig mee omgaan en dit rantsoeneren om zo tot de gewenste omvang van de bevolking te komen’ Uitspraken van Paul Ehrlich, groot voorstander van bevolkingsgroei controle en auteur van het boek The Population Bomb.

‘Het zwanger worden zou moeten worden beschouwd als een misdaad tegen de maatschappij, tenzij de ouders een vergunning bezitten van de overheid. Alle vruchtbare vrouwen zouden verplicht moeten worden om anticonceptiemiddelen te gebruiken. Uitspraak van David Brower, oprichter van Friends of the Earth.

Meer recent was ook Jane Goodall tijdens een bijeenkomst bij het WEF in 2020 van mening dat de vele mensen op aarde verantwoordelijk zijn voor klimaatproblemen.


Naast het klimaat als reden voor het opruimen van mensen is er ook nog het feit dat er volgens het WEF straks teveel nutteloze mee-eters zullen zijn.

De komende jaren wordt één van de grootste vraagstukken hoe men de steeds groter wordende stroom ‘nutteloze mee-eters’ onder controle kan houden.

Naarmate robots steeds vaker de taken van mensen zullen overnemen zullen er steeds mensen komen die totaal overbodig zijn.

Bij het WEF heeft men hier ook lang en diep over nagedacht en zo kan het dat de rechterhand van Klaus Schwab, de Joodse futuroloog Dr Yuval Noach Harari, met de volgende oplossing komt.

Eén van de grootste problemen die Harari voorziet voor de komende decennia is de steeds groter worden groep nutteloze mee-eters. Mensen die totaal overbodig zijn geworden in onze maatschappij.

Wij moeten daar volgens hem een oplossing voor vinden. Harari ziet voedsel niet als het grootste probleem voor deze grote groep, maar wel verveling omdat er straks voor hen geen nuttig werk meer is.

Hij ziet als oplossing naast computerspellen dat een soort drugs/medicijnen de oplossing moet worden.


Wat ook de redenen moge zijn waar ze mee komen, het is duidelijk dat ze ons liever kwijt dan rijk zijn.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl