Sommige mensen zullen misschien voor altijd spike eiwitten blijven produceren

  spike eiwit De vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn mRNA-vaccins. Hierin zit een vetbolletje met daarin een instructie die ervoor zorgt dat u spike-eiwitten aanmaakt.

Bovenstaande is het officiële vaccinatieverhaal, maar niet het hele verhaal.
In dit artikel gaan we er vanuit dat mensen die een ‘coronavaccin’ hebben ontvangen de inmiddels beruchte spike eiwitten aanmaken.

Wat eigenlijk helemaal niemand wist of weet is waar die spike eiwitten dan overal worden aangemaakt en nog minder hoelang het lichaam dat eigenlijk blijft doen.

Dat kan ook nooit getest zijn, want de testperiode was ultrakort en niet lang genoeg om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden.

Eerst werd iedereen verteld dat die spike eiwitten zich alleen in het lichaam zouden bevinden rondom de plek waar de prik was gezet. Later bleek dat die spike eiwitten door het gehele lichaam werden aangemaakt.

Twee jaar geleden schreven wij het volgende:

Er is nu een klein onderzoek gedaan bij 6 mensen en bij allemaal werden 5 maanden na de vaccinatie de betreffende spike eiwitten nog steeds aangetroffen.

Malone vraagt of het hier gaat om Moderna en Pfizer vaccins en het antwoord daarop is bevestigend.

Maar, degene die met het bericht van dit kleine onderzoek komt, zegt nog iets heel belangrijks en wel het volgende:

spike eiwitten, schade

De spike eiwitten horen na 2 weken verdwenen te zijn, maar na 5 maanden worden ze nog steeds aangetroffen bij alle 6 geteste mensen.

Tot zover het artikel van twee jaar geleden.

Nu is er een groter wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat de helft van alle ‘gevaccineerde’ mensen na zes maanden nog steeds die spike eiwitten aanmaakt.
De wetenschappers konden vaststellen dat het niet ging om ‘natuurlijke’ spike eiwitten, omdat Pfizer en Moderna bepaalde genetische coderingen gebruiken waardoor hun spike eiwitten zijn te herkennen.

Om helemaal zeker te zijn gebruikten ze ook nog twee controlegroepen van ongevaccineerde mensen. De ene groep had nooit covid-19 opgelopen en de andere groep wel.

Het spike eiwit werd alleen aangetroffen in de ‘gevaccineerde’ groep.

In het onderzoeksrapport komt verder de volgende zin voor:

“It is possible that the mRNA may be integrated or re-transcribed in some cells”.

Wat dit kan betekenen in de praktijk is dat de bewuste personen voor de rest van hun natuurlijke leven die spike eiwitten zullen aanmaken.

Wat de gevolgen daarvan kunnen zijn wordt duidelijk als we kijken naar een deel uit een eerder artikel:

Hoewel er inmiddels veel bekend is over de schade die wordt aangericht door de spike eiwitten, denkt het gros van de bevolking nog steeds dat ze worden “beschermd”.

Iemand die daar heel anders over denkt is de Zuid-Afrikaanse arts Dr. Shankara Chetty. Dit is niet zomaar een doorsnee arts, maar zo langzamerhand een gerespecteerde autoriteit. Een huisarts die meer dan 7.000 patiënten heeft behandeld voor de corona/griep, waarbij niet één van zijn patiënten in het ziekenhuis is beland of gestorven.

Dr. Chetty heeft ook een uitgesproken mening over de reden van vaccinaties. Die reden is volgens hem niet om mensen te beschermen, maar juist om ze uit te roeien.

Hij noemt het spike eiwit dat door het eigen lichaam wordt aangemaakt nadat men is ingespoten met de experimentele gentherapie één van de meest dodelijke wapens die de mensheid ooit heeft gemaakt.

Het doel van dit wapen is dan ook om miljarden mensen te doden zonder dat iemand het eigenlijk merkt. Hij noemt het een vergif met een agenda.

Hij zegt verder dat we nu kunnen zien dat de wanden van de bloedvaten worden beschadigd door de spike eiwitten. Dit is iets dat inmiddels door meerdere artsen en onderzoekers is gemeld.

Omdat de vetbolletjes met instructies voor de cellen om het spike eiwit aan te maken door het gehele lichaam reizen, worden deze spike eiwitten ook op allerlei verschillende plekken in het lichaam aangemaakt.

Omdat de spike eiwitten door het menselijk immuunsysteem worden gezien als indringers zal er een soort kettingreactie van auto-immuunziektes plaatsvinden. Het lichaam gaat zichzelf aanvallen en daardoor zal het heel moeilijk worden om deze aanvallen bij het “vaccin” in de schoenen te schuiven.

De oorzaken waaraan mensen zullen sterven zullen heel divers zijn, waardoor het heel moeilijk zal worden om naar één bepaalde oorzaak te wijzen. Daarom is het spike eiwit ook één van de meest ingenieuze wapens ooit gemaakt.

De “vaccins” zullen vooral ook mensen treffen die al lijden aan bepaalde ziektes. Deze ziektes zullen door de spike eiwitten vele malen verergeren. Mensen met kanker zullen opeens een versnelde toename zien van de groei van tumoren en wanneer deze doodgaan, dan zijn ze overleden aan kanker. In werkelijkheid zijn ze gedood door de auto immuunreactie van het lichaam op de spike eiwitten, maar dat is nooit te bewijzen.

Mensen die lijden aan diabetes of die al beschadigde bloedvaten hebben en mensen met hoge bloeddruk zullen veelal te maken krijgen met beroertes en hartaanvallen.

Daarom is het volgens Dr. Chetty zo belangrijk dat mensen begrijpen wat de bedoeling is van deze “vaccins”.

Dat er een reden is voor de enorme dwang om iedereen te vaccineren. De reden is dat men is begonnen met het opruimen van een groot deel van de wereldbevolking zonder dat iemand argwaan krijgt en erachter komt dat mensen worden gedood door het spike eiwit.

Er is volgens Dr. Chetty geen sprake van een coronavirus omdat deze nog nooit is geïsoleerd, maar wel van een door mensen gemaakte ziekteverwekker. In feite zijn dat ook spike eiwitten die op beperkte schaal veroorzaken wat de “vaccins” op grote schaal doen.

Deze ziekteverwekker was nodig om ervoor te zorgen dat een aantal mensen, vooral met bestaande medische condities, ziek werden en stierven, zodat op grote schaal (gedwongen) vaccinaties kunnen worden uitgevoerd, waardoor het echte wapen wordt gelanceerd.Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl