geplande woningcrisis Nederland Mensen die zichzelf kunnen bedruipen hebben meestal weinig met een overheid te maken.

Het wordt anders als je een uitkering hebt, want dan kunnen ze je dwingen om je woning te delen.
Alles wat er gebeurt vormt onderdeel van een langjarige planning.

Ons deel van de wereld is de afgelopen decennia niet zomaar overstroomd door asiel- en gelukzoekers uit alle delen van de wereld.

Dit alles vormt onderdeel van een plan dat al zo’n 100 jaar geleden is bedacht, het beruchte Kalergiplan.

Dat wij nu een gigantische woningnood hebben is ook gepland. Daar komt echt geen toeval bij kijken. Net zoals de capaciteit van de zorg zich op een absoluut dieptepunt bevond na jaren van bewust slopen toen de nep coronapandemie begon.

Net zoals met de nep coronapandemie komen we wat woningen betreft zo langzamerhand ook terecht in een crisissituatie.

Vanmorgen verschijnt het volgende bericht:

Het nieuwe kabinet moet met een veel grootschaliger woningbouwplan komen, stelt WoningbouwersNL woensdag in zijn halfjaarlijkse rapport over de Nederlandse woningmarkt . „We hebben niet een miljoen nieuwe woningen nodig, maar wel twee miljoen”, zegt directeur Coen van Rooyen van de brancheorganisatie van bouwers en ontwikkelaars.

De woningcrisis wordt groter en groter.

Milo Schoenmaker, de baas van COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) vindt het heel jammer dat de spreidingswet er voorlopig toch niet komt.

Dit is dezelfde man die voorstelt om asielzoekers verplicht te laten samenwonen met mensen in de bijstand.
We weten dat er druk wordt gewerkt om van onze maatschappij een soort China 2.0 te maken. Een communistische samenleving waarbij de burgers niets meer bezitten en alle macht bij de overheid ligt.

Wat er dan gaat gebeuren zie je in het voorstel van Milo Schoenmaker.

Dat de overheid mensen die financieel afhankelijk zijn van diezelfde overheid kan dwingen om hun huis te delen.

Nu wordt er nog gesproken over mensen in de bijstand, maar als de huidige sloopkabinetten door kunnen gaan op de ingeslagen weg, dan is straks iedereen afhankelijk van een bijstandsuitkering.

Alleen heet het dan universeel basisinkomen en komt het in de vorm van de beruchte CBDC.

Totale macht en controle bij overheden die op hun beurt weer onder controle staan van de sekte.