nep maanlanding  De maanlandingen stonden de afgelopen week weer volop in de belangstelling na een discussie in de Tweede Kamer.

Met als gevolg grote artikelen in de MSM om de burger er toch maar vooral van te overtuigen dat de nep maanlandingen echt waren.
Er wordt heftig gereageerd in de mainstream media op een door Geert Wilders uitgelokte discussie in de Tweede Kamer.


Volgens de Telegraaf is het zorgwekkend dat er klaarblijkelijk mensen zijn, zoals Baudet, die geloven in complottheorieën en die denken dat de maanlandingen nep waren.

Ook in het AD wordt er uitgebreid op gereageerd:

Maar waar komt het toch vandaan, dat gestolde ongeloof in een van de grootste gebeurtenissen in de ruimtevaartgeschiedenis? Want Baudet is natuurlijk niet de eerste die de samenzweringstheorie rond de maanlandingen aanhangt. Al sinds de eerste Apollo-maanlandingen, die plaatsvonden tussen 1969 en 1972, ontstonden geruchten in kringen van mensen die toch al weinig fiducie hadden in de overheid en die zeker wisten dat het Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa en de Amerikaanse regering dus de kluit hadden belazerd.

Die geruchten kwamen op gang omdat hoewel de grote massa werd gehypnotiseerd net zoals bij het ‘coronavirus’, er toch mensen waren die zich niet lieten programmeren en die zelf een klein beetje nadachten.
Of zoals een lezer die gespecialiseerd is in fotografie eerder schreef in een artikel:

Vooral voor degenen met kennis van fotografie en techniek word het na enige bestudering van het materiaal vanzelf duidelijk. Een paar voorbeelden, de foto's genomen met de Hasselblad 500EL 70mm camera, gemonteerd op de borst van de astronaut, maar door de obstructie van zijn helm was het toestel door hemzelf praktisch niet te zien, en de camera was zonder zoeker!! echt waar!, maar wel met handmatige bediening van focus, diafragma en belichting op de lens, probeer het maar met twee paar tuinhandschoenen over elkaar. Bijvoorbeeld bij Apollo-11 zijn alle foto's geheel perfect, geen missers, van elk onderwerp is maar één foto. Ook is duidelijk te zien dat bij sommige opnamen een invulflits, en/of spot is gebruikt, wat zeker niet tot de NASA uitrusting behoorde.

Na grondige bestudering van de Apollo foto, film en video beelden kunnen we stellen dat de door de NASA gepubliceerde beeldinformatie ons geen bewijs levert dat de Amerikanen tijdens hun bemande ruimtevluchten ooit de lage aardbaan (low earth orbit) hebben verlaten en koers hebben gezet richting de Maan. Met uitzondering van Gemini-11 op 14 september 1966, met een kortstondig verblijf op 1371 km hoogte, en later in 1997 Space Shuttle vlucht STS-82 met een langere periode in een 620 km hoge aardbaan baan.

De belangrijke reden voor astronauten voor het niet verlaten van L.E.O. is dat in het gebied vanaf 1500 km tot ruim 30.000 km boven de aarde er zich twee door het aardmagnetisch veld gevormde stralingsgordels bevinden waar kosmische straling en deeltjes van de zonnewind worden ingevangen, en waar het voor doorreizende astronauten slecht toeven is. Zij worden hier blootgesteld aan een stralingsdosis van 200 millisievert, mSv. per uur!, maar voor de mens en het leven op aarde 1500km lager creëren deze gordels juist een schild, en hebben samen met de stralings-absobtie van de aardatmosfeer een beschermende functie. Deze donut vormige gebieden met hoge straling in de magnetosfeer werden in 1958 door Dr. James Van Allen ontdekt tijdens de vlucht van de Explorer 1 & 2, maar vreemd genoeg is er van dit gevaar tijdens het Apollo programma nooit melding gemaakt. Nu bij het Orion project dus wel, de NASA zet het onderwerp straling nu op de agenda en waarschuwde in een memo uit 2005, 'Radioactieve Moon' dat het verblijf op de Maan zeer   gevaarlijk is, en er eerst meer onderzoek moet worden gedaan voordat er (opnieuw?) astronauten kunnen verblijven!

Maar tijdens de historische Apollo vluchten was op al het van de Maan teruggebrachte foto en filmmateriaal na ontwikkeling, geen enkel spoor van stralingsschade te ontdekken. Film is zeer stralingsgevoelig (röntgenfoto) en word daarom al jaren veelvuldig gebruikt als stralingsdetector (film badge dosimeter). Dit is ook de reden dat film een houdbaarheidsdatum heeft, omdat naar verloop van tijd de zwakke achtergrondstraling hier op aarde de onbelichte film zal aantasten (fogging, contrast verlies).

Na het passeren van de Van Allen Stralingsgordels is het gevaar voor de mens dus zeker niet geweken, kosmische straling van zwaar kaliber, GCR Galactic Cosmic Rays in het vacuüm van de kosmos bestaat voor een groot deel uit hoog-energetische deeltjes, dit zijn voor 89% protonen, 10% helium kernen en 1% kernen van zwaardere elementen zoals Fe +26 ijzerkernen (HZE iron ions) afkomstig van super nova's, zwarte gaten en ander extreem kosmisch geweld, deze deeltjes kunnen bij de mens ernstige DNA-schade veroorzaken. Ook onze Zon is met regelmaat verantwoordelijk voor heftige energetische erupties, de SEP Solar Energetic Particles, zonnewind is door de bescherming van magnetosfeer en atmosfeer ongevaarlijk voor de mens op Aarde, maar bemande ruimte reizen zijn tijdens de met regelmaat voorkomende zonne- uitbarstingen, CME's Coronal Mass Ejections dan ook zeer gevaarlijk. Een door de hoge snelheid van de zonnewind, bijna onverwacht bombardement (tot 80% van de licht snelheid) van elektronen en protonen met energieën van wel 100 MeV. zal geen mens overleven!

Tot zover de lezer.

Wat de artikelen in de Telegraaf en het AD niet doen en niet kunnen doen is bovengenoemde argumenten weerleggen.

De mensheid is met zo goed als alle dingen voorgelogen door autoriteiten. De ene leugen nog groter dan de andere.

Van 9/11 en de nep coronapandemie tot de grootste zwendel aller tijden, het klimaat.

En over de maanlandingen zouden ze de waarheid hebben gesproken?

Het grote probleem is dat de grote massa zo is geconditioneerd dat hun brein simpelweg niet in staat is om te kunnen begrijpen dat dingen misschien toch anders zijn gegaan dan dat de MSM hen vertellen.

Net zoals ze niet kunnen begrijpen dat er in de achtergrond een satanische sekte actief is en net zoals ze niet kunnen begrijpen dat de ‘veilige en effectieve’ coronaprik die ze hebben gehaald en misschien weer gaan halen levensgevaarlijk is.

Het is daarom voor de gemoedsrust veel beter om hard mee te schreeuwen met de massa en 'complotdenkers' en wappies keihard uit te lachen of indien mogelijk de mond te snoeren.

 geruststellende leugens