Wat is een vrouw?

 Gina Lollobrigida  Eeuwenlang is deze vraag nooit een probleem geweest voor de mensheid, maar nu kan een politieke carrière afhangen van het antwoord dat je geeft.

In Engeland is nu een beweging ontstaan die aan alle kandidaten voor de verkiezingen wil vragen wat een vrouw is en de antwoorden in beeld en geschrift vastleggen op een website.
De verwoesting van de maatschappij zoals gepland door de satanische sekte gaat voorlopig als een speer.

Overal vliegen mensen elkaar in de haren en velen durven nog nauwelijks hun mond open te doen uit angst te worden gecanceld door hun omgeving.

En toch.

Toch komt er ook steeds meer weerstand tegen de drammende woke hysterie die een groot deel van de bevolking gijzelt.

Zo is er nu een artikel verschenen bij de Telegraaf waarin een moeder het duidelijk maakt dat zij niet wil dat er een transgender jongen gebruik maakt van de meisjeskleedkamer bij gymastiek.

Het betreffende kind zegt zich te identificeren als meisje, maar is biologisch een jongetje en daardoor voelen een aantal meisjes zich erg ongemakkelijk in de kleedkamer.

„Mijn dochtertje kwam naar mij toe omdat ze het gek vond dat er een jongen in de kleedkamer kwam”, vertelt Kakiay. „Ik heb bij de school een gesprek aangevraagd om een oplossing te zoeken. Daar stond de directrice aanvankelijk wel voor open.”

Dat gesprek verliep soepel, zegt Kakiay, maar tot een voorgenomen vervolggesprek met de moeder van de transgender-scholier kwam het niet. „Per mail maakte de directrice mij duidelijk dat ze tot andere inzichten was gekomen en dat een gesprek geen meerwaarde zou hebben. Mij werd gevraagd om de situatie te accepteren. Letterlijk stond er dat ik bezig was het beleid inzake ’genderinclusiviteit’ van de school te ondermijnen.

En dan praten we hier over een basisschool en kinderen van 9 jaar.

Een aparte kleedkamer zoals de moeder voorstelt is klaarblijkelijk geen optie, want dan zou het transgenderkind niet meer ‘inclusief’ zijn.

Het gevolg van dit alles is dat de dochter van de moeder geen gymlessen meer volgt, dus over ‘inclusiviteit’ gesproken.

Dit soort problemen speelt tegenwoordig in alle landen die door de satanische sekte op de korrel zijn genomen en die ze in het kader van de Creatieve Verwoesting willen vernietigen.

Ook in Engeland veroorzaakt dit alles immense problemen en steeds meer mensen die in opstand komen tegen de woke tirannie.

Zo is er een zogenaamde ‘grassroots’ beweging actief die voorafgaande aan de parlementsverkiezingen in 2024 actie wil ondernemen.

Daarom zullen ze bij alle politici langs gaan en de volgende vraag stellen: ‘Wat is een vrouw?’.

Vervolgens zal er een website worden opgetuigd waarop bepaalde politici te kijk zullen worden gezet door de antwoorden die ze zullen geven.

En dan gaat het met name om politici die komen met antwoorden zoals: ‘Een vrouw kan een penis hebben’.

Fanatieke linkse politica Kate Osborne voelt de bui al hangen en geeft nu alvast het antwoord via Twitter.

En zo kan een land straks worden geregeerd door politici die van mening zijn dat vrouwen tegenwoordig een penis kunnen hebben.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl