nieuwe coronaprikken  Vandaag staan de brave burgers weer keurig in lange rijen om zich wederom te laten beschermen tegen een virus waarvan het bestaan nooit wetenschappelijk is aangetoond.

Ondertussen zie je berichten verschijnen in de media waaruit blijkt dat men het normaal vindt dat een 19-jarige een hartaanval krijgt.
We leven nog steeds in een onwerkelijke wereld waar je soms je eigen ogen niet gelooft.

Ondanks het feit dat er nu het ene na het andere wetenschappelijke onderzoek verschijnt waarin een duidelijk verband wordt gelegd tussen de coronaprikken en vaccinatieschade, wordt dit alles volkomen genegeerd.

Vanaf vandaag komen 7,5 miljoen mensen op advies van de overheid in aanmerking voor een nieuwe coronaspuit. Deze spuit bestaat uit een levensgevaarlijke gentherapie die ze voor het gemak maar ‘vaccin’ noemen.

De overheid wil dat zieken, zwakken en ouderen deze prik nemen.

De zestigplussers krijgen vanaf volgende week een uitnodiging per brief, de ‘griepprikgroep’ tussen de 18 en 59 jaar en zorgmedewerkers mogen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD.

Mensen in hoogrisicogroepen – met een ernstige afweerstoornis of het syndroom van Down – worden doorverwezen door hun arts.

Volgens de overheid is het ‘vaccin’ veilig en effectief en daarom accepteren zij dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor als het onverhoopt toch mis zou gaan. Net zoals de producent dat ook niet doet.


Als je geen verantwoording durft of wil nemen voor je eigen dwingende adviezen, wat zegt dat dan?

Zeker gezien het feit dat ze voorheen letterlijk over alles hebben gelogen.
De gevolgen van al die leugens zijn nog iedere dag zichtbaar.

Zoals het feit dat men schrijft over hartaanvallen bij 19-jarigen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

 teun 19 jaar hartaanval, vaccin

Dat men het normaal vindt dat een 27-jarige voetbalster zomaar sterft.


Dat men het volgende volkomen negeert:

Er is een nieuw wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat hoe vaker mensen een coronaprik hebben genomen des te groter de kans op ernstige ziektes zoals kanker.

Helaas zullen velen nog steeds de mooie praatjes blijven geloven en voor de zoveelste keer hun mouw opstropen.