Zullen ze dan toch ontsnappen met de geheime ruimtevloot?

 geheime ruimtevloot  Het clubje werkelijke machthebbers achter de schermen wordt gevormd door een relatief klein groepje mensen.

Zij zijn druk bezig alle leven op aarde te vernietigen en dat zouden ze niet doen als er voor hen geen ontsnapping mogelijk zou zijn.
Ze hebben CO2 gebombardeerd tot grote vijand van de mensheid.

Alles zullen ze in het werk stellen om dit element uit onze atmosfeer te halen want ze gebruiken hun media propagandakanalen om de mensheid wijs te maken dat dit een gevaarlijke stof is.

Als we de planeet willen redden, dan zullen dan ook CO2 dienen te bestrijden en wie kan dat beter dan het WEF. Binnen het WEF vind je de elite van de satanische sekte terug.

Overal ter wereld gaan deze maniakken installaties bouwen die de CO2 uit de lucht halen en dit vervolgens permanent ondergronds opslaan.
Wat ze dan ook doen is het leven op aarde straks onmogelijk maken.

In een satanische wereld wordt alles omgedraaid en zo kan het dat elementen die onontbeerlijk zijn voor leven, worden verklaard tot vijand van het leven.

Door nu een oorlog te ontketenen tegen die o zo belangrijke elementen in het kader van een niet bestaande klimaatopwarming wordt er in feite een oorlog tegen het leven zelf gevoerd.

Als je dan ook zoveel mogelijk CO2 gaat verwijderen of tegenhouden, dan is dat indirect ook een aanval op de voedselvoorziening.

Bij planten spreek je van Fotosynthese:

Fotosynthese (ook: koolstofdioxideassimilatie of koolzuurassimilatie) is een vorm van biosynthese, waarbij energie uit zonlicht wordt gebruikt om gasvormig koolstofdioxide om te zetten in de vaste stof glucose. Bij deze chemische reactie komt zuurstofgas vrij. Een deel van de gevormde glucose wordt via zetmeelsynthese vervolgens omgezet in zetmeel, dat in wortels, stengels, bladeren en zaden door de plant wordt opgeslagen.

Om dit proces te laten plaatsvinden zijn er drie dingen nodig. Eén daarvan is zonlicht, het andere is CO2 en het derde is water.

In onderstaande video zegt Mike Adams dat ze op dit moment een oorlog voeren tegen CO2 en zonlicht, want men is ook druk in de weer om allerlei dingen te bedenken waarbij het zonlicht wordt gedimd. Dit zogenaamd om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, in werkelijkheid om de voedselvoorraad op aarde drastisch te beperken.

Maar zo voeren ze uiteraard ook al langere tijd oorlog tegen water. Denk aan geo-engineering waarbij precies te bepalen is welke gebieden wel of niet met grote droogte te maken zullen krijgen.

In het verlengde daarvan hoort natuurlijk ook stikstof thuis. Het is dankzij stikstof dat planten beter groeien en in onderstaande korte documentaire noemt Mike Adams stikstof dan ook een vorm van kunstmest. Net zoals de urine van koeien een vorm van kunstmest is.

Toen ooit de elementen werden ontdekt waren wetenschappers opgewonden, want men had de basiselementen van het leven zelf ontdekt.

Nooit hadden zij kunnen vermoeden dat latere (gekochte) collega’s diezelfde elementen zouden misbruiken voor het schrijven van fake wetenschappelijke rapporten om het leven op aarde uit te roeien.

En dat is toch hetgeen waar de meeste toch nog grote moeite mee hebben. Het feit dat er op deze aarde satanische mensen rondlopen voor wie de dood het hoogste goed is en als ze dat kunnen bereiken voor het grootste deel van de wereldbevolking dan beschouwen zij hun missie als geslaagd.

Kijk en luister naar de volgende korte documentaire waar het allemaal tot in detail wordt uitgelegd door Mike Adams.


Is het plan dan misschien om door het verwijderen van alle CO2 op aarde ervoor te zorgen dat de mensheid gaat uitsterven? Dat de planeet aarde een tijdlang een onbewoonde planeet wordt totdat de condities zich weer hebben hersteld?

Dat zij dan tijdelijk naar elders zullen verkassen om dan te zijner tijd terug te keren naar een planeet zonder goyim?

Dat het mogelijk is wordt aangetoond door de geheime ruimtevloot. Talloze klokkenluiders hebben het bestaan van deze vloot aangetoond.

Hier een deel uit een artikel van 11 jaar geleden.

Het geheime ruimteprogramma kwam onder de toenemende invloed van de wereldelite die georganiseerd was in de Bilderbergconferentie, een groep van machtige industriëlen, bankiers en Europese koninklijke families.

Het legerproject uit 1959, Project Horizon, werd in het geheim ingevoerd om zowel bases op de Maan als op Mars te bouwen. Volgens een aantal betrouwbare klokkenluiders worden deze bases gebruikt en onderhouden door de Bilderbergvloot.

Uit een vrijgegeven document van Wright Patterson kunnen we zien dat men in 1956 al bezig was met het plaatsen van nucleaire aandrijving in schotels. De senior wetenschapper van Lockheed, Boyd Bushman, liet in een interview in 1959 technische tekeningen zien van een operationele vliegende schotel, aangedreven door een nucleaire centrale.

Een technicus uit Area 51, Bill Uhouse, claimde dat hij al vroeg in de jaren '60 samengewerkt heeft met een Grey Alien in vliegende schotel simulators waarin piloten leerden vliegen met deze objecten.

In dezelfde tijdsperiode werkte een luchtmacht technicus, Charles Hall, bij Nellis en had contact met de Tall White Extraterrestrials (Grote Witte Buitenaardsen). Zij lieten hem een TW shuttle schotel van binnen zien waarmee je naar de Maan en naar Mars kon reizen, maar niet dieper de ruimte in. Deze schotel had logo’s van alle grote lucht- en ruimtevaartbedrijven in het interieur van de schotel.

Er was een ongeluk met een door kernenergie aangedreven schotel in 1980 waarbij een lekkage ontstond in een reactorvat. Terwijl de schotel was omringd door drie militaire helikopters kregen drie personen de volle laag straling over zich heen. Deze zaak is uiteindelijk tot in het Congres gekomen, zonder enige vorm van compensatie voor de slachtoffers.

Ongeveer 10 jaar geleden slaagde de Engelsman Gary McKinnon erin om de computers van NASA te hacken en ontdekte de code naam “Solar Warden” en roosters voor alle buitenaardse officieren en lijsten met rompnummers van de grote ruimteschepen, groter dan twee voetbalvelden, en hun kleinere beschermers. Maar, vier jaar voordat McKinnon zijn ontdekking deed werd er op het Open Mind Forum al gesproken over Solar Warden en ook dat de Bilderbergers eigenaar zouden zijn van die bewuste ruimtevloot.

Alle bestaande ruimteprogramma’s dienen om de bevolking zand in de ogen te strooien. De Solar Warden vloot bestond in 2005 uit acht grote ruimteschepen, vergelijkbaar met vliegkampschepen, en 43 “beschermers”, wat natuurlijk ook ruimteschepen zijn.

Eén daarvan is onlangs verongelukt in een omloopbaan bij Mars toen het probeerde de bestaande multinationale kolonie daar te bevoorraden. Deze basis bestaat al sinds 1964 en is het resultaat van een Russisch en Amerikaanse samenwerking.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl