Maar heel weinig mensen kennen de echte agenda

  de geplande slavernij, Agenda21  Hoewel steeds meer mensen zich bewust zijn van het feit dat er veel dingen niet kloppen, hebben ze eigenlijk geen flauw idee van de werkelijke agenda.

Ze zien dan wel hoe het WEF onze overheid aanstuurt en zijn daar verontwaardigd over, maar weten vaak toch niet waarom het WEF dit doet.
Er zijn talloze websites in het alternatieve media landschap die van alles signaleren van wat er allemaal mis is in onze maatschappij.

Van de opgedrongen ‘coronavaccinaties’ tot de totale controle die het WEF lijkt te hebben over overheden.

Maar, wat je eigenlijk volkomen mist in al die verhalen is door wie dit wordt gedaan en vooral ook waarom.

Wat je bijna nergens tegenkomt is de werkelijke agenda die dit alles aanstuurt.

En dat is wel heel belangrijk als je wilt weten wat er in de nabije toekomst zou kunnen gebeuren en om er iets tegen te kunnen doen.

Over het wie kunnen we kort zijn. Het is een satanische sekte die via infiltratie de afgelopen eeuwen controle heeft weten te krijgen over alle belangrijke instituten zoals bijvoorbeeld de vrijmetselarij.

Via dat soort genootschappen en andere door hen gecontroleerde instituten worden overheden, NGO’s en grote bedrijven aangestuurd. (Ngo betekent niet-gouvermentele organisatie. Het zijn organisaties zonder een winstdoel, die zich meestal inzetten voor het milieu, armoede en mensenrechten. Een ngo is dus geen overheid).

Via onder andere de Club van Rome werd een gemeenschappelijke vijand voor de mensheid bedacht. Een vijand die met alle middelen moest worden bestreden.

“In de zoektocht naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee van vervuiling. De dreiging van wereldwijde opwarming, tekort aan water, hongersnood en dat soort dingen zouden heel goed in dat plaatje passen”.

Uiteraard zullen al deze gevaren die een wereldwijde aanpak vergen zijn veroorzaakt door de mens. En dáár ligt de grondslag van de wereldwijde opwarmingspropaganda.

Dit alles heeft een belangrijk vervolg gekregen in Rio de Janeiro in 1992 toen men daar in de maand juni de beruchte Agenda 21 presenteerde:

Stel je voor dat je gaat slapen en een aantal jaren later wakker wordt maar in een wereld die er totaal anders uitziet. Alles, maar dan ook alles wordt gecontroleerd door bureaucraten in naam van “duurzaamheid” en de promotie van de heilige “groene agenda”.

Een internationaal overkoepelend orgaan heeft de wereldwijde controle over alle menselijke activiteiten. Het bepaalt wat je eet, wat je drinkt, waar je woont, hoe warm of koud je woning is en hoeveel benzine je mag gebruiken voor je auto. Iedereen die zich hier niet aan houdt of er tegen ageert, gaat naar een kamp om opnieuw opgevoed te worden.

De hoeveelheid mensen is 90% minder dan nu en de resterende kleine groep woont in streng gecontroleerde steden, die bestuurd worden als een gevangenis. Klinkt het aantrekkelijk? Nee? Het is namelijk precies waar Agenda 21 voor staat.

Agenda 21 is het beleidsplan voor Duurzame Ontwikkeling in de 21 eeuw, ontworpen door de Verenigde Naties en vastgesteld tijdens de Conferentie in Rio de Janeiro 1992. Deze strategie richt zich op natuurbescherming en duurzaamheid, maar heeft een onderliggend veel belangrijker doel; het weghalen van macht bij bestaande overheden door herstructurering van de politiek.

Onder deze groene deken zijn door de VN, specialisten van milieustichtingen, natuurfondsen en ngo’s (non overheidsorganisaties) ingezet, die op alle niveaus wereldwijd opereren. Essentiële instrumenten van NGO’s die leiden tot succes, behelzen ondermeer machtsgebruik door het aansturen van: gemeenschappen, de media, wetenschap en regeringsbevoegde deelname van publieke forums.

En nu komt zoals gewoonlijk weer het misselijkmakende gedeelte (al vinden wij het tot hier ook al pittige kost). Er is natuurlijk helemaal niets mis met groen en duurzaam leven. We willen allemaal graag in een gezonde leefomgeving wonen waarbij iedereen rekening houdt met het welzijn van de planeet en alles wat daar op leeft. Het is de manier waarop dit gegeven wordt misbruikt om een volkomen andere agenda te dienen. De verwoestende effecten van Agenda 21.

Het is een onvoorstelbaar slim plan, laten we dat vooropstellen. De clou zit hem namelijk in het feit dat iedereen die op aarde leeft, invloed uitoefent op zijn of haar omgeving en daardoor valt onder de wereldwijde regelgeving van Agenda 21. Daardoor kan iedere activiteit van ieder persoon op deze wereld in een categorie worden gerangschikt onder het kopje: duurzame ontwikkeling. En laat nu één van de speerpunten van die duurzame ontwikkeling zijn: de controle van de wereldbevolking.

Daar is de basis gelegd voor de voor ons geplande slavernij.

Agenda21 is inmiddels veranderd naar de 2030 Agenda, maar de doelstellingen zijn zo mogelijk nog erger geworden.

De Nieuwe Wereldorde zal worden bewerkstelligd door het (door de sekte aangestuurd) samenwerken van overheden, NGO’s en bedrijven.

Als voorbeeld van bovengenoemde drie entiteiten kan je bijvoorbeeld nemen onze overheid, de WHO/WEF en Blackrock. Alle drie soorten instituten werken in tandem om alles onder controle te brengen van de geplande wereldregering.

Door de samenwerking van bovengenoemde drie soorten partijen bereik je dat het individu, de burger, volledig buitenspel wordt gezet.

Daarnaast zal als vierde partij een belangrijke rol zijn weg gelegd voor AI.

In de onderstaande video wordt in twee minuten duidelijk gemaakt waar de grotere agenda voor staat.

Dan zie je dat als de wereld niet op korte termijn een keer echt wakker schrikt de slavernij voor de burgers steeds dichterbij komt.

Gelukkig is informatie zoals bovenstaande gratis beschikbaar en zit het niet achter een betaalmuur en dat betekent weer omdat alles gratis is, websites zoals de onze wel wat steun kunnen gebruiken.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl