Het doel is om nu snel de Derde Tempel te bouwen

 Derde Tempel, Jeruzalem  Als je schoolkinderen in Israël vraagt of ze denken dat de Derde Tempel binnen enkele jaren zal worden gebouwd, dan steken ze massaal de hand op.

Tegen die tijd zullen volgens diezelfde kinderen Arabieren die dan nog leven in Jeruzalem uitsluitend slaaf zijn.
Het geloof in wat dan ook kan potentieel een heel gevaarlijke zaak zijn. Vaak gebruikt men het woord geloof voor bepaalde religies en dan is het hek helemaal van de dam.

Zo vindt men het in Iran gewoon om in naam van het geloof Ronaldo 99 zweepslagen te geven omdat hij een ongetrouwde vrouw op het voorhoofd kuste en daarmee overspel pleegde.

Maar, misschien is het geloof nergens fanatieker dan in Israël waar de basisprincipes van dat geloof er al op jonge leeftijd worden ingestampt.

Kijk naar de volgende korte video die is opgenomen ergens op een school in Israël.

Er wordt aan die kinderen een aantal vragen gesteld zoals: ‘Wie denkt dat de tempel binnen enkele jaren zal worden gebouwd? Met de tempel wordt dan de zogenaamde Derde Tempel bedoeld.

Kinderen steken allemaal de hand op en als antwoord op de volgende vraag wat er nu staat op de plek waar de tempel moet worden gebouwd komt eensgezind het antwoord: ‘Op de plek van de Al Aqsa moskee.

De vraag daarna is: ‘Wat zal er gebeuren met de Al Aqsa moskee?’. Het antwoord luidt: ‘Het zal in elkaar storten, exploderen en verdwijnen’.

Dan komt er een vraag: ‘Wat voelen jullie als je een Arabisch kind ziet?’. ‘Boos’ en ‘Ik wil het doodmaken’.

Op de vraag hoe ze denken dat Jeruzalem er over tien jaar zal uitzien, komt het antwoord dat Jeruzalem uitsluitend Joods zal zijn en de enige Arabieren die je dan nog zult aantreffen zullen slaven zijn.
Nu zijn er ook filmpjes van Palestijnse kinderen die op school in Gaza te horen krijgen dat ze de Joden moeten haten, hen bestrijden en er zoveel mogelijk doodmaken.

Maar, waar het om gaat is dat de kinderen in Israël er zo te zien heilig in geloven dat de Al Aqsa moskee binnenkort zal verdwijnen en worden vervangen door de Derde Tempel.

En dat is iets dat je niet alleen hoort van schoolkinderen, maar is iets waar wij ook al lang over schrijven:

In een interessant artikel bij de Joodse onderzoeker Henry Makow staat een theorie over de terugkeer van de Joodse Messias.

En dan hebben we het over de Messias van de bij ons inmiddels welbekende satanische sekte.

Zij zijn druk bezig met de terugkeer van hun Messias en ter ere van hem willen ze de voor hen zo belangrijke Derde Tempel in Jeruzalem bouwen.

De eerste twee wereldoorlogen zijn door hen bekokstoofd als een lange termijn strategie om de formatie van de staat Israël mogelijk te maken. En dat alles ter voorbereiding van hun Messias, oftewel de Antichrist.

De intenties van de satanische sekte werden in 1918 al bevestigd door de machtige bankier Otto Kahn:

En die nieuwe wereld zal uiteindelijk de triomf van Israël worden:

“Onze essentiële dynamiek zorgt ervoor dat wij zowel de krachten van verwoesting als die van creatie controleren. De eerste wordt gebruikt om de tweede te voeden (Ordo ab Chao, het motto van de vrijmetselarij). De manier waarop wij een revolutie organiseren zie je door de Russische revolutie, het verwoestende bolsjewisme, en onze creatieve macht wordt duidelijk door de League of Nations (Volkenbond, voorloper VN), welke eveneens dankzij ons is ontstaan”.

Het bolsjewisme is het gaspedaal en de League of Nations is de rem van het mechanisme. waarmee we zowel de bewegende als de leidende macht creëren.”

“Wat is het einddoel? Dat is al bepaald door onze missie. Het wordt gevormd door elementen verspreid over de hele wereld die in een vorm zullen worden gegoten door het geloof in onszelf. Wij zijn nu een Volkenbond van landen die allemaal elementen van elkaar bevatten, maar Israël is de microkosmos en het zaad voor de stad van de toekomst”.


Jacques Attali een bekend lid van de Chazaarse mafia waarover wij eerder een artikel schreven noemt Jeruzalem de hoofdstad van de planetaire New World Order en noemt deze ook wel de hoofdstad van het Universum.

Een andere van hun creaties, de Jezuïeten, schreven in 1890:

“Maar de bekroning van wat we hebben bereikt in samenwerking met de vrijmetselaars sekten en hetgeen de Joodse macht honderd keer heeft vergroot is de World Jewish Alliance die in Parijs door Crémieux is opgericht en zich vervolgens over de wereld heeft verspreid.

Vervolgens omschrijven ze dit instituut als volgt: “Het mooiste en vruchtbaarste instituut dat ooit in moderne tijden is opgericht en een dominerend instrument dat zo machtig is dat het de wereld regeert”.

In zijn boek The Armageddon Script schrijft auteur Peter Lemesurier onder andere het volgende:

“De in ere herstelde Messias moet op de Olijfberg in Jeruzalem verschijnen op het moment van de grote aardbeving. Hij moet Jeruzalem vanuit het oosten binnen komen, geëscorteerd door een processie van jubelende volgelingen, gekleed in glanzend wit. Hij moet tevoorschijn komen, gekleed in passende geparfumeerde koninklijke kledij en als de grote monarch een bezoek afleggen bij zijn spirituele voorganger Koning David. Ondersteund door een populaire opstand onder het volk moet hij zijn weg vervolgen naar de Tempelberg om daar gekroond en gezalfd te worden als de Koning van het Nieuwe Israël”.

Er moet nog één ding gebeuren en dat is de Derde Wereld oorlog, zodat onder het motto van dit mag nooit meer gebeuren de New World Order van start zal gaan. Of, wellicht beter gezegd, het nieuwe Israël onder leiding van de Antichrist, een Rothschild.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl