iemand die anders denkt noem je gewoon mafkees   Iemand komt over een onderwerp met goede argumenten tegen de officiële en algemeen aanvaarde lezing.

Dan noem je zo iemand een mafkees en betitelt wat hij of zij zegt als onzin, en laat het daarbij.
Het volgende artikel is een bijdrage van Erick van Dijk:

11 SEPTEMBER - HET NIEUWE PEARL HARBOR - DEEL 11: DE TWIN TOWERS DEEL 2 (Nederlands ondertiteld)

Het lijkt een trend van deze tijd. Iemand komt over een onderwerp met goede argumenten tegen de officiële en algemeen aanvaarde lezing. Dan noem je zo iemand een mafkees en betitelt wat hij of zij zegt als onzin, en laat het daarbij. Als zo’n persoon in de ogen van de onwetende massa maar genoeg zeggingskracht heeft dan kan degene die de goede argumenten aandraagt hoog en laag springen, de argumenten kunnen nog zo sterk zijn, maar het falen van het voorstellingsvermogen zal de massa beletten zelfs maar aandacht te besteden aan het zelf onderzoeken van de tegenargumenten.

“Maak de leugen zo groot en blijf deze herhalen. De massa zal zich niet voor kunnen stellen dat het een leugen is.” Om Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels nog maar weer eens te parafraseren. Of dit zijn precieze woorden waren weet ik niet. Ik was er immers niet bij…

Maar dat maakt het principe niet minder waar. 11 September mag dan alweer 22 jaar geleden zijn, en het geheugen van mensen is helaas kort. Dit geld natuurlijk niet voor het “corona”-tijdperk, dat nog maar net achter ons ligt. Maar daar gaat deze video niet over. Ander keertje weer.

We zagen dit principe inderdaad ook weer in de jarenlange nasleep van “de terroristische aanslagen van 11 September.” Misschien, maar door wie?

Dat is niet een vraag die in deze lange documentaire aan bod komt. Maar aan de hand van het voorgelegde bewijs en bijbehorende argumentaties kunnen we in ieder geval één ding zeker weten. De vermeende terroristen werden niet aangestuurd vanuit een grot in Afghanistan door een oude man met een laptop die afhankelijk was van nierdialyseapparatuur. Hoezo dat niet?

In dit deel wordt pijnlijk duidelijk dat de drie… Drie? Die torens van het WTC, dat waren er toch twee, geen drie? Wat achtergrond. Het complex van het World Trade Center in New York bestond uit zeven gebouwen, waarvan de Twin Towers er twee waren. De gebouwen 3 t/m 6 waren veel lager. Beschadigd door vallend puin, maar niet ingestort. Rest nog Gebouw 7, een wolkenkrabber van 46 verdiepingen. Deze “stortte in” rond 17.20 lokale tijd. Bij ons was het toen al laat in de avond. Ik kan me ook niet herinneren dat hierover in Nederland is bericht. Maar Gebouw 7, het derde dat “instortte” en ook wel “het rokende pistool” wordt genoemd, behandelen we in het volgende en laatste deel.

Drie torens, dus. De twin Towers. 110 verdiepingen. De schade aan beide gebouwen was hoog. De structuur eronder was volledig intact en gebouwd om, zelfs bij schade, overeind te blijven. En dan begint het gedraai. Tot en met het schenden van al honderden jaren geldende wetten van de natuurkunde.

Spijtig genoeg werd dit debat buiten de media gevoerd, ver buiten het zicht van de massa, die daardoor niet deze cruciale informatie meekreeg die een compleet ander licht werpt op de hele zaak.

In de openbaarheid hoef je iemand alleen maar “complotdenker” te noemen, en de massa ziet je niet meer staan en zal niet luisteren naar je argumenten, hoe krachtig ook. Lekker…