Rutte, in de greep van de vrijmetselarij  Ongeloof bij Rutte en andere wereldleiders na aanslag Brussel, zo claimen de mainstream media.

‘Ons Europa is door elkaar geschud’, zo jammeren ze in koor.
Je kon er natuurlijk op wachten dat er ergens in Europa een doorgedraaide moslim een aantal mensen zou doodschieten.

Als er iets voorspelbaar is, dan zijn het wel dit soort gebeurtenissen en meestal overleeft de dader zelf de aanslag niet in het kader van: ‘Dan kan hij ook geen verkeerde dingen zeggen’.

Voor wie het nieuws heeft gemist, hier is wat er is gebeurd:

Bij de schietpartij in het centrum van Brussel zijn twee doden gevallen en één gewonde. Het gaat om Zweedse voetbalsupporters die de EK-kwalificatiewedstrijd België - Zweden zouden bezoeken. De slachtoffers vielen in een taxi en in een gebouw aan de Ieperlaan, waar de dader zijn doelwit naar achtervolgde. Een taxichauffeur is buiten levensgevaar.

Zoals gebruikelijk bij dit soort aanslagen is de dader een bekende van justitie, maar lopen ze toevalligerwijze bij ons altijd vrij rond.

De dader is volgens de politie de 45-jarige Abdesalem Lassoued. Hij woont in de Brusselse wijk Schaarbeek. De man zou illegaal in België verblijven en in zijn vaderland Tunesië al zijn vervolgd voor terrorisme. Hij is dinsdagochtend neergeschoten en overleden.

Maar, wat bij veel mensen volkomen in het verkeerde keelgat schiet is de schijnheiligheid van Mark Rutte.
Rutte handelt niet op eigen houtje. Rutte wordt aangestuurd door een machtige vrijmetselaarsloge.

Volgens de bekende auteur Robin de Ruiter staat ook het WEF onder volledige controle van de vrijmetselarij en noemt hij dit de verborgen macht achter het WEF.

Wie een carrière in de politiek ambieert en de top wil bereiken dient lid te worden van één van de 36 achter de schermen opererende ultrageheime transnationale superloges, genaamd Ur-Loges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben.

Mark Rutte is toevalligerwijze lid van de loge die is opgericht door de bedenker van het Kalergiplan, het plan dat voor de totale vernietiging van West Europa moet zorgen door dit deel van de wereld te laten overspoelen door mensen uit andere culturen en achtergronden.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Maar, deze man heeft nog meer gedaan:

Coudenhove-Kalergi heeft in 1947 de antidemocratische Ur-Loge Pan-Europa opgericht. (De Ruiter 4 115) Er is een nauwe verstrengeling van de vrijmetselarij met de Europese politieke leiders die verborgen blijft voor de ogen van de buitenwereld (RR p.117). Jean-Claude Juncker, Mark Rutte, Henk Kamp en Klaas Knot zijn lid van de loge Pan-Europa. Bekende Nederlanders die tot andere Ur-Loges zijn toegetreden zijn Jan Peter Balkenende, Jeroen Dijsselbloem en Ben van Beurden. (RR 4, p.24-27, 39, 118,134 is mede gebaseerd op Gioele Magaldi, Massoni: Società a responsibilità illimitata-La Scoperta della Ur-Lodges, Milaan 2016).

De vrijmetselarij is het meest gebruikte werktuig van de satanische sekte in de achtergrond, ook wel Illuminatie genoemd.

Daarom nog even goed om stil te staan welke rol de vrijmetselarij speelt in de totstandkoming van de geplande New World Order.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Als een virus hebben leden van de Illuminati zich in de loop der eeuwen in iedere belangrijke organisatie ter wereld, waaronder de vrijmetselarij, weten binnen te wurmen om deze vervolgens van binnenuit over te nemen. De lagere vrijmetselaars hebben hier geen weet van en worden vaak lid omdat ze hierdoor denken hun carrière te kunnen verbeteren of om er zakelijk voordeel uit halen.

De Joodse auteur Henry Makow schrijft er het volgende over:

De vrijmetselarij is de Kerk van Satan die zich voordoet als een mystieke broederschapsorde die zich vooral bezighoudt met filantropie.

theodore herzl, vrijmetselarij Joods