Gaza is een oefening voor onze geplande gevangenschap

 wij worden menselijke slaven  Mensen worden meegesleurd ‘in de strijd’ tussen Hamas en Israël en zien niet wat er werkelijk gaande is.

Gaza is een oefening waarbij mensen in een steeds kleiner wordende leefruimte worden geduwd.
Het land Israël is uiteraard niet hetzelfde als de satanische sekte in de achtergrond. Net zo min als het Joodse volk dat is.

Feit is wel dat deze sekte zo goed als volledige controle heeft over Israël en via het WEF ook in talloze andere landen.

Terwijl de wereldbevolking wordt meegesleurd in de enorme verdeel- en heerstactiek die nu plaatsvindt, snijdt het mes voor de sekte aan twee kanten.

Want volgens Mike Adams van Natural News is hetgeen er nu gaande is niets meer dan een oefening voor wat ze met de rest van de mensheid voor ogen hebben.

De sekte heeft het land Israël al vele jaren gebruikt als rolmodel voor menselijke slavernij en het ‘opruimen’ van mensen, aldus Mike.

Ditzelfde model zullen ze in de nabije toekomst voor ons gaan gebruiken in de vorm van de zogenaamde 15 minuten steden en de ‘quarantaine kampen’. Deze kampen worden door Mike vernietigingskampen genoemd.

De wereldbevolking zal stap voor stap worden opgesloten in steeds kleiner wordende gebieden.

Zoals wij eerder deze week schreven gebeurt dat nu in Gaza. Het noordelijk deel en dan met name Gaza stad wordt volledig plat gebombardeerd, ongeacht of zich daar nu wel mensen bevinden in ziekenhuizen en dergelijke. De Palestijnse bevolking wordt naar het zuiden verdreven waar ze mogen gaan wonen in tentenkampen.

Nooit en te nimmer zullen zij mogen terugkeren naar de plek waar ze altijd hebben gewoond en binnen de kortste keren zal het noordelijk deel van de Gazastrook onderdeel vormen van Israël.

Dat zoiets überhaupt mogelijk is, lijkt bijna niet voor te stellen.

Toch werkt het perfect want de sekte is uiteraard eigenaar van de MSM. Deze weet het beeld van wat er werkelijk gebeurt volledig om te draaien.

Een van te voren door Israël aangekondigde luchtaanval op een ziekenhuis wordt nu verklaard als een mislukte lancering van een Hamas raket.
De MSM weten van Israël het slachtoffer te maken die gerechtigd is om wraak te nemen voor een aanval, uitgevoerd via een door hen in het leven geroepen organisatie.

In 2014 schreven wij het volgende over Hamas:

“De Hamasbeweging heeft zijn kracht opgebouwd door diverse acties om het vredesproces te saboteren, op een dusdanige manier dat het verenigbaar was met de belangen van de Israëlische overheid. De laatste zocht verschillende manieren om toepassing van de Oslo akkoorden te voorkomen. Met andere woorden, Hamas vervulde de functie waarvoor het oorspronkelijk was opgezet: het voorkomen van het tot stand komen van een Palestijnse staat.”

Dat is wat Hamas vandaag de dag nog steeds doet en vervult daarmee nog steeds de rol waarvoor het door Israël in het leven is geroepen.

Hamas is de “vijand” die Israël “het legitieme recht” geeft om ook het restant van de Palestijnse bevolking uit te moorden.

Tot zover het eerdere artikel.

Mike Adams stelt dat de Gazastrip een enorm menselijk experiment is waarbij men oefent met een groep van meer dan 2 miljoen mensen. Deze groep wordt vervolgens gemanipuleerd en zodanig behandeld dat het uiteindelijk niets meer zijn dan menselijke slaven. Zij worden dan ook beesten genoemd.

Mike is ervan overtuigd dat dit hetgeen is dat ons allemaal uiteindelijk staat te wachten.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl