Mei 2024 wordt cruciaal in aanloop naar de pandemie van 2025

 de duivelse overeenkomst van de WHO   De nieuwe geplande pandemie gaat komen op het moment dat er aan een paar voorwaarden is voldaan.

Aan de eerste is al voldaan en de tweede en meest belangrijke staat op de agenda voor mei 2024.
De nep coronapandemie die we nu achter de rug hebben was een hele nuttige oefening voor de krachten achter de schermen.

Daarnaast zijn door die nep pandemie de condities geschapen die nodig zijn om met de volgende pandemie de doodsteek uit te delen aan de vrijheid van burgers.

De zogenaamde coronapandemie en de daaruit voortvloeiende ‘vaccinaties’ hebben totaal niets met gezondheid te maken.

Gezondheid is het middel dat wordt gebruikt om mensen angst aan te jagen zodat ze als makke schapen zullen gehoorzamen.

Het doel is een communistische wereldstaat waarbij iedere burger 24/7 permanent kan worden gecontroleerd, aangestuurd en waar nodig gecorrigeerd.

De coranapandemie is bedoeld om de geesten daarvoor rijp te maken.

Daarom slaagde men er ook met het grootste gemak in om de coronamaatregelen een permanent onderdeel van de wet te maken.

Dit wetsvoorstel is de eerste wijziging van de Wet publieke gezondheid voor een versterkte pandemische paraatheid. Hiermee komt er een wettelijk kader voor collectieve maatregelen voor de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan. Zoals bijvoorbeeld COVID-19. De verspreiding van dergelijke infectieziekten levert een gevaar op voor de volksgezondheid. Het is dan noodzakelijk om snel te kunnen handelen en maatregelen te kunnen nemen om de verspreiding te voorkomen.

Deze wet is nu ook door de Eerste Kamer aangenomen, zodat dit deel klaar is voor de volgende pandemie.

Daarnaast is er nog een tweede belangrijke voorwaarde voordat men in 2025 de volgende pandemie kan lanceren.

bill gates waarschuwt voor nieuwe pandemie

Laat een goede crisis nooit verloren gaan is het motto en dus:

Op 31 mei 2021 besloten de 194 WHO-leden tijdens de Wereld­gezond­heids­vergadering om een nieuw internationaal verdrag over pandemieën te bespreken tijdens een speciale zitting vanaf 29 november 2021.

Daar wordt op dit moment druk aan gewerkt. Het is een proces dat geheel achter gesloten deuren plaatsvindt en waarover niet of nauwelijks wordt bericht door de MSM.

In mei 2024 moet er dan door de 194 landen worden gestemd of ze definitief wel of niet akkoord gaan met dit nieuwe verdrag.

Onder de voorwaarden van dat verdrag geven landen in geval van een pandemie of andere door de WHO uit te roepen medische noodtoestand hun soevereiniteit op.

De WHO heeft dan carte blanche om lockdowns in te stellen, vaccinaties te verplichten enzovoort.

Ons land gaat tekenen, daarover bestaat geen enkele twijfel. Er zullen zoals gewoonlijk geruststellende geluiden worden gemaakt, maar Nederland zal tekenen.

Door te tekenen geeft ons land toestemming tot wat niets meer is dan een communistische revolutie. Degene die namens ons land dit verdrag ondertekent zal de bevolking van ons land verdoemen tot slavernij.

Als je denkt dat je vrijheid nu al beperkt is, maak je borst maar nat: You ain’t seen nothing yet.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl