Niets gebeurt bij toeval, alles is lang geleden voorbereid

 protocollen voorspellen alles  Veel mensen waren verbaasd om te vernemen dat de nep coronapandemie al meer dan tien jaar voor de uitbraak was bedacht.

Andere dingen gaan echter nog veel verder terug en als je nog wat verder kijkt, dan zie je dat alle puzzelstukjes op hun plek vallen.
We werden meer dan tien jaar voordat het gebeurde al voorbereid op de nep coronapandemie.

Dit, omdat het lang van te voren was gepland, net zoals de meeste dingen op deze wereld.

Wat geldt voor nep coronapandemie telt ook voor de aanslagen van 9/11. Al in 1995 werd de mensheid gewaarschuwd voor deze komende aanslag.

Niet alleen via het beroemde Illuminatispel van Steve Jackson werden wij gewaarschuwd, dit gebeurde ook nog op talloze andere manieren.


Een lezer stuurt het volgende bericht en dat is belangrijk genoeg om hier alsnog te worden toegevoegd:

Vandaag 3 november zie ik dat lang geleden gepland 1995 wordt gesuggereerd maar de foto die ik heb meegestuurd betreft de platenhoes van Supertramp. Deze plaat werd al in 1978 geproduceerd. De foto is in spiegelschrift en spreekt voor zichzelf. Lang geleden is nog langer geleden.

 Supertramp, 911

De reden dat al deze dingen kunnen worden voorspeld is omdat ze worden beraamd en uitgevoerd door een satanische sekte.

Ze zijn altijd heel duidelijk geweest over hun doelstellingen en hebben dit bekend gemaakt aan de mensheid via de beruchte Protocollen.

Het zal dan ook geen toeval zijn dat ze voor komen in het bekende Illuminatispel van Steve Jackson.

 protocollen illuminatispel

In de onderstaande video legt David Icke uit hoe het kwam dat het verhaal dat de Protocollen niet echt zouden zijn in de wereld kwam.

In 1921 kwam de Engelse krant The Times met een artikel over de Protocollen en daarin vroegen ze zich verbaasd af hoe het mogelijk was dat de situatie in de wereld een exacte weerspiegeling kon zijn van de Protocollen. Met andere woorden, het kan bijna niet anders of ze moeten echt zijn.

Niet lang daarna werd de krant onder druk gezet en verscheen er een serie artikelen in diezelfde krant, geschreven door een Britse geheim agent, waarbij de Protocollen werden ontmaskerd als een geval van fraude en hoe ze absoluut niet waar zouden zijn, maar een typisch voorbeeld van antisemitisme. Net zoals dat vandaag de dag nog steeds gebeurt door de Wikipedia.

Die geheim agent kreeg volgens Icke de benodigde informatie om dit allemaal te kunnen schrijven van niemand minder dan een frontman van de Rothschild kliek, het latere hoofd van de Amerikaanse CIA, Alan Dulles.

En zo is het verhaal in de wereld gekomen dat de Protocollen niet echt zouden zijn. Vanaf die tijd is er eigenlijk niets anders gebeurd dan dat het verhaal zoals dat door Dulles werd verstrekt aan de Britse geheim agent door alle media verplicht wordt gepubliceerd. Iedere keer wordt er weer terug verwezen naar die artikelen in de Times van 1921 waarin de protocollen zouden zijn ontmaskerd.

David Icke zegt hier uitgebreid onderzoek naar te hebben gedaan vanwege het grote belang van de Protocollen. De praktijk heeft ondertussen door de jaren heen geleerd dat een David Icke niet zomaar wat blaat, maar wel degelijk zaken goed onderzoekt, zoals ook blijkt in en uit de vele boeken die hij heeft geschreven.

Maar zelfs al zou je geen snars geloven van de uitleg van Icke, lees dan toch die Protocollen en vergelijk de inhoud met de huidige situatie in de wereld.

Wel bizar dat een document dat ongeveer 120 jaar geleden werd geschreven exact weergeeft wat er in de wereld gebeurt, ook nu, en waar we naartoe onderweg zijn.

De totale wereldheerschappij in handen van een kleine elite, de New World Order.


Bovenstaande video is van een aantal jaren geleden en wat je daar ook in tegen komt is dat het ontkrachten van de Protocollen in de Times gebeurde in samenwerking met T. E. Lawrence, ook bekend als Lawrence of Arabia.

En verder hoe deze man een belangrijke rol speelde bij het misbruiken van de Arabieren met valse beloftes om de Turken uit Palestina te verdrijven ter voorbereiding van de nieuwe Rothschild staat zoals omschreven in de Balfour Declaration.

We hebben hier eerder uitgebreid over geschreven en als je dat allemaal weet, dan is het ook beter te begrijpen wat er nu allemaal gebeurt in de Gazastrook.

Niets gebeurt bij toeval, alles vormt onderdeel van de grotere plannen zoals beschreven in de protocollen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl