Extinction Rebellion vastbesloten om Zwarte Piet kapot te maken (Update)

  Extinction Rebellion, terreurgroep Samen met de Soros groep Kick Out Zwarte Piet, gaat de occulte club Extinction Rebellion Zwarte Piet aanpakken en zijn ze vastbesloten om deze voorgoed te slopen.

Hiermee zie je dan ook dat Extinction Rebellion niets van doen heeft met het klimaat, maar alles met het verwoesten van onze maatschappij.


Update 7-11-2023:

De chantage richting gemeenten begint de eerste vruchten af te werpen.

Gelukkig laten mensen zich niet op deze manier dwingen.
Origineel artikel: 5 november 2023

Formeel is Extinction Rebellion een organisatie die het beste voorheeft met mensen en het klimaat.

Daarom zullen veel mensen vreemd opkijken bij het volgende persbericht van deze illustere club.

In reactie op diverse acties die actiegroep KOZP dit jaar weer aangekondigde, kondigt Extinction Rebellion Solidariteit aan dit najaar grootschalig samen te werken met KOZP aan een racismevrij Sinterklaasfeest. XR Solidariteit stelt middels een brief een ultimatum aan gemeenten waar Zwarte Pieten nog steeds onderdeel zijn van de intocht(en). Stop met Zwarte Piet, of er volgen samen met KOZP burgerlijk ongehoorzame acties. Woordvoerder Noor Blokhuis over de samenwerking: ‘Zwarte Piet is een probleem van heel Nederland.’

De groep stelt zich zo te zien steeds meer op als een terreurorganisatie. Je doet wat wij bevelen, want anders.

Zij bepalen dat Zwarte Piet een probleem is van heel Nederland en vervolgens gaan ze gemeenten bedreigen.

Misschien dat bovenstaande bij aanhangers van deze club toch wat teweeg brengt. Dat ze misschien bij zichzelf gaan denken: ‘Waar ben ik nu in hemelsnaam beland?’

En die vraag is heel terecht want Extinction Rebellion heeft een occulte en satanische achtergrond. De club wordt door de beruchte sekte in de achtergrond gebruikt als nuttig werktuig voor de Creatieve Verwoesting.

In de protocollen (handleiding van de satanische sekte) staat beschreven: “Wij zullen iedere collectieve kracht vernietigen, behalve die van onszelf”.

Deze collectieve kracht van de mensheid bestaat uit vier pilaren. Pilaren waarop de identiteit van de mens rust. Deze vier pilaren zijn ras, religie, natie en familie. Twee van deze elementen worden direct ondermijnd door immigratie, namelijk ras en natie en de andere twee indirect. Wat de doelstelling van immigratie is wordt meer dan duidelijk omschreven in het werk van vrijmetselaar en held van de Europese Unie, graaf Richard Coudenhoven-Kalergi.

Zoals we weten is Kick Out Zware Piet een George Soros organisatie en is de achtergrond van Extinction Rebellen nog veel enger.

In een paar eerdere artikelen hebben we een aantal mensen achter deze beweging onder de loep genomen zoals Gail Bradbrook en Margaret Klein Salamon. En het beeld dat je dan krijgt is een heel andere dan bezorgdheid over onze planeet. 

Het is niets anders dan een front van de ons welbekende sekte met als werkelijke doel zoveel mensen meesleuren in hun klimaatwaanzin en zoveel druk uitoefenen op overheden, dat men massaal akkoord gaat met de draconische maatregelen die zullen worden bedacht om de vrijheden van burgers optimaal te beperken. Dit alles onder de paraplu van het grotere doel: de 2030 Agenda van de wereldregering.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl