Vrijmetselaar Albert Pike zou heel erg blij zijn

  moslims krijgen de schuld Als je doorhebt hoe het spel werkt, dan zie je hoe lang geleden alles al precies is gepland.

Zelfs 9/11 was de voorbereiding voor waar wij nu mee te maken zullen krijgen.
Voordat 9/11 plaats vond wisten wij hier in het Westen eigenlijk niet zo gek veel over moslims.

Je had dan wel de nodige asielzoekers en gastarbeiders zoals ze destijds werden genoemd, maar dat ze veelal moslim waren drong eigenlijk niet tot ons door.

Toen kwam de beruchte 9/11 en vanaf dat moment werden moslims opeens gebombardeerd tot vijand.

Dat moslims niets met die aanslag te maken hadden, maakte weinig uit, want de gehoorzame MSM deden wat ze moesten doen. Iedereen met een zwarte baard was na 9/11 verdacht.

Eigenlijk ook vanaf die tijd gingen de Europese sluizen wijd open en kwamen asielzoekers uit alle hoeken en gaten van de wereld naar Europa.

De spin in het web van dit alles was de niet bepaalde Duitse Mutti Merkel.

 Merkel bij Joodse bazen

Als vanaf 2001 de moslims steeds meer worden gedemoniseerd en vanaf datzelfde moment gaan de Europese sluizen open om zoveel mogelijk (moslim) vreemdelingen naar hier te halen, dan is dat geen toeval.

Het zijn de voorbereidende stappen van de periode waarin wij ons nu bevinden.

Net zoals Amerika en ons land, staat ook Israël onder stevige controle van de beruchte satanische sekte.

Deze sekte heeft al lang geleden besloten dat er een Derde en laatste wereldoorlog moet plaatsvinden.

Dit is onder andere bekend geworden door de beruchte vrijmetselaar Albert Pike die in 1871 het ontstaan van deze oorlog als volgt omschreef.

De Derde Wereldoorlog zal ontstaan door het tegen elkaar opzetten van Zionisten en de Islam, doel is dat beiden elkaar zullen vernietigen. Andere landen zullen worden meegesleurd in het conflict en het eindresultaat zal zijn totale uitputting, chaos, zowel politiek, economisch als spiritueel. Uit deze chaos zal dan uiteindelijk de New World Order verrijzen.

Een heel belangrijke volgende stap in het proces zoals beschreven door Albert Pike is de recente genocide op de inwoners van Gaza.

Iedereen met een geweten walgt van het geweld van Israël en indirect wordt dit alles ook weer bij moslims in de schoenen geschoven. Want, hoewel Hamas een creatie is van Israël worden de burgers van Gaza als handlangers van Hamas geportretteerd.

De woede onder de wereldwijde moslimbevolking is dan ook heel erg groot.

En dan.

Dan wordt er in Londen een grote demonstratie gehouden van ‘patriotten’ die van mening zijn dat moslims maar op moeten krassen omdat wij hier van origine geen moslimland zijn.

Dat de grote drijvende kracht achter dit alles de beruchte Mossad agent Tommy Robinson is, schijnt niemand te deren.

'Aanpakken die moslims, wij willen ons land terug. Genoeg is genoeg'.
Het is zoals zo vaak een daverend succes. De bevolking vliegt elkaar naar de strot en de werkelijke schuldigen kunnen ongestoord verder gaan met het plannen van de volgende stap.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl