vaccinatieschade wordt klimaat  Als iets formeel niet bestaat, dan kan je dit mooi in je eigen voordeel gebruiken.

Zo zal de corona vaccinatieschade worden gebruikt om mensen nog veel meer vrijheden af te nemen.




We weten allemaal dat er een ongekend aantal mensen een plotselinge dood sterven door de experimentele gentherapie.

We weten ook dat dit officieel niet het geval is en dus kan die vaccinatieschade heel goed worden gebruikt voor iets anders.

En dat iets anders is het klimaat.

Er verschijnen nu wetenschappelijke onderzoeken die alvast vooruitlopen op de permanente oversterfte waar wij mee te maken zullen krijgen.
Het wordt zoals gewoonlijk weer slim gespeeld, want als er de komende jaren steeds vaker mensen zullen overlijden als gevolg van een hartaanval, dan zal men bovengenoemd onderzoek aanhalen.

Dan zal het CBS komen met de verklaring dat het helemaal niet zo vreemd is dat er zoveel mensen een hartaanval krijgen, want eerder wetenschappelijk onderzoek heeft ons al voorbereid op het feit dat de klimaatopwarming hiervoor verantwoordelijk is.

Men zal dit kunnen gebruiken om nog veel strengere klimaatmaatregelen op te leggen, want het is duidelijk dat het klimaat zorgt voor de vele hartaanvallen.

Naarmate de vaccinatieschade groter wordt zal de WHO op een gegeven moment ‘in de bres springen’ en een wereldwijde gezondheidscrisis afkondigen.

In mei 2024 zullen naar verwachting 194 landen hun medische soevereiniteit opgeven en deze overdragen aan de sekte, pardon WHO.

Er zullen meer onderzoeken volgen zoals bovenstaand. Met die wetenschappelijke onderzoeken in de hand en het nieuwe WHO verdrag zullen wij worden opgesloten in onze Districten, net zoals in de Hunger Games.

Tegen die tijd heeft dan ook weinig zin meer om te zeggen dat wij al jaren en jaren waarschuwen voor de komende Hunger Games maatschappij, want dan is het te laat.

En zullen de verkiezingen volgende week dit rampscenario stoppen?

 onze toekomst