eID, bankrekening  Dat de gehate CBDC er gaat komen is allang geen misschien meer, maar een zekerheid.

Mensen die denken dat ze straks kunnen weigeren om die CBDC te gebruiken, kunnen wel eens bedrogen uitkomen.
Met de ‘coronavaccinaties’ hebben we als 'wappies' laten zien dat je zoiets kunt weigeren. Het leven wordt misschien iets gecompliceerder, maar daar valt nog wel mee om te gaan.

De grote vraag is of we ook een dergelijke situatie zullen krijgen met de gehate CBDC.

Dankzij het verraad van Van Huffelen heeft ons land ingestemd met de komst van een Europese Digitale Entiteit (eID).

De Tweede Kamer wilde het niet, het kabinet heeft er toch mee ingestemd en zoals het er nu naar uitziet is er geen weg terug: het Europees digitaal identiteitsbewijs gaat er komen en de Tweede Kamer heeft geen middelen meer om het eindresultaat goed- of af te keuren.

Daarmee is ook de weg vrijgemaakt voor de CBDC. Want, er zit een geweldige adder onder het gras bij die e-ID.

Er wordt met veel bombarie aangekondigd dat het vrijwillig is, maar let op het volgende:

Om een vertrouwde en veilige digitale identiteit voor alle Europeanen te garanderen, hebben het voorzitterschap van de Raad en vertegenwoordigers van het Europees Parlement vandaag een voorlopig akkoord bereikt over een nieuw kader voor een Europese digitale identiteit (eID).

Onder de nieuwe wet zullen de lidstaten burgers en bedrijven digitale wallets aanbieden die hun nationale digitale identiteit kunnen koppelen aan bewijs van andere persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld rijbewijs, diploma's, bankrekening).

De bankrekening kan worden gekoppeld aan de eID.

Prachtig, maar wij willen die eID niet, dus voor ons maakt het niet uit.

Of toch wel, als de banken besluiten dat ze alleen nog bankrekeningen zullen toestaan die, kuch, vanwege de veiligheid, zijn gekoppeld aan de eID.

Er zal een brief van de bank op de mat vallen met de mededeling dat je een bepaalde periode de tijd krijgt om je bankrekening te koppelen aan de eID.

Dat zal nog wel wat voeten in de aarde hebben, want je kunt niet zomaar mensen afsluiten van een bankrekening.

Daarom zal er ruimschoots de tijd zijn om die transitie te maken, maar uiteindelijk zal er een Europese Verordening komen die stelt dat iedereen die in de EU woont en een bankrekening wil aanhouden een eID moet aanvragen.

Er zullen speciale hulplijnen in het leven worden geroepen om de ouderen te ondersteunen bij die overgang naar de eID.

Vanaf een bepaald moment zal men stellen dat er voor iedereen genoeg gelegenheid is geweest om de overstap te maken en hebben banken het recht om iedereen die de bankrekening nog niet heeft gekoppeld aan de eID een bankrekening te ontzeggen.

Misschien wordt dat 2026 of 2027, maar in ieder geval op tijd zodat ze voor 2030 de beruchte CBDC kunnen invoeren.

Een eID is dan nog steeds niet verplicht zo zal men stellen, maar het leven zonder bankrekening wordt wel heel lastig.

Als iedere bankrekening dan is gekoppeld aan de eID, dan wordt het invoeren van de CBDC een makkie, waarna wij ons kunnen opmaken voor Chinese toestanden.