geen stroom, eten bij kaarslicht  Er begint her en der toch wat paniek te ontstaan nu blijkt dat ook nieuwe woningen niet zomaar meer op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten.

Ook wordt er gewaarschuwd dat we rekening moeten houden met knipperende lichten of stroomuitval.
Dat de situatie betreffende ons elektriciteitsnet langzamerhand rampzalig begint te worden blijkt uit het volgende bericht:

In een deel van Almere kunnen per direct geen nieuwe woningen meer aangesloten worden op het elektriciteitsnet, omdat het net vol is. Dat heeft de gemeente eerder deze maand te horen gekregen van netbeheerders TenneT en Liander. Die zegt door het bericht te zijn overvallen.

Het zijn een paar zinnen, maar uit die paar zinnen blijkt een soort paniek. De gemeente had blijkbaar geen flauw benul dat er niet langer woningen op het net kunnen worden aangesloten.

Eerder had de gemeente Almere te horen gekregen van de netwerkbeheerder dat er mogelijk in 2026 problemen zouden ontstaan met het aansluitingen van woningen, maar per direct is 2026 opeens nu geworden.

„De situatie blijkt nog veel ernstiger en acuter dan eerst werd aangegeven door de netbeheerders”, zegt wethouder Sprong. „Nieuwe bedrijven of bedrijven die verhuizen en hun aansluiting hebben opgezegd kunnen al niet meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet. En nu ook de woningbouw wordt geraakt, heeft Almere een heel groot probleem.”

Het is de zoveelste escalatie van enorme problemen op het elektriciteitsnet.

Eerder dit jaar kwam er de volgende waarschuwing.

Consumenten moeten eraan wennen dat ze de komende jaren vaker last zullen hebben van knipperende lichten of zelfs stroomuitval. Het stroomnet zit zo vol, dat het tijdelijk te zwaar belast moet worden om zoveel mogelijk mensen te voorzien van energie, waarschuwt netbeheerder Liander. Klanten met zonnepanelen kunnen hun zelfopgewekte zonnestroom in de toekomst daardoor minder vaak terug leveren.

Nadat heel veel mensen zonnepanelen hebben aangeschaft en zwaar hebben geïnvesteerd in een nieuwe elektrische auto, wordt duidelijk dat dit misschien toch niet zo’n goed besluit is geweest.

Netbeheerders en de overheid investeren miljarden euro’s in de uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar de vraag groeit sneller dan dat er kabels kunnen worden gelegd. Reden waarom het kabinet volgens Rob Jetten zoekt naar ‘onorthodoxe’ noodmaatregelen.

Net zoals wij al jaren en jaren schrijven worden burgers gevangen in het elektriciteits- en het internet.

Als het in dit tempo doorgaat zal het niet lang duren voordat elektriciteit een product wordt wat op rantsoen gaat.

En dat betekent weer dat de burger nog veel meer afhankelijk wordt van de controle en maatregelen van de overheid.

Niet zo lang geleden hadden we gewoon gas en kon iedereen zonder problemen de tank van de auto vullen.

Die tijd lijkt voorgoed voorbij omdat het merendeel van de bevolking nog steeds gelooft in de grootste zwendel aller tijden.

Hoe onzinnig de klimaatzwendel is, wordt ook duidelijk als je een minuut de tijd neemt om het volgende filmpje te bekijken.