Zo gaan ze ons land definitief slopen

  slopen van Nederland  Als we kijken naar de nabije toekomst, dan is ons land één van de eersten die volledig zal worden gesloopt.

Dat dit alles gebeurt op basis van totale leugens interesseert ze totaal niet.
De mens is van nature goedgelovig en gaat er niet vanuit dat er krachten actief zijn die alles tot de grond toe willen slopen om vervolgens een voor hen ideale maatschappij neer te zetten.

Ze noemen dit al heel lang de New World Order, een communistische staat met 24/7 controle van de burgers met geen enkele privacy en geen bezit.

Om deze nieuwe George Orwell staat tot stand te brengen moet de oude eerst worden gesloopt.

En daarvoor gebruiken ze de fabel van door de mens veroorzaakte wereldwijde opwarming. Dit wordt ook wel de grootste zwendel aller tijden genoemd, want er is nog een wetenschapper die de opwarming van de aarde via de door de mens uitgestoten CO2 heeft kunnen aantonen.

En toch… Toch heeft ons land op basis van die totale zwendel een klimaatwet.

Deze wet biedt een kader voor de ontwikkeling van beleid gericht op het onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de emissies van broeikasgassen in Nederland, tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050 dan in 1990, teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken.

Die wet gaat ons land slopen en wel volledig.

Wat betekent dit? Tussen 2020 en 2050 is er volgens ramingen door de Werkgroep Financiering Energietransitie van het Interdepartementaal Beleid Onderzoek IBO (ministerie van Financiën) naar verwachting € 680 miljard mee gemoeid, waarvan 330 miljard vervangingsinvesteringen die los staan van het klimaatbeleid.

Hoe krankzinnig die klimaatwet is blijkt uit het volgende:

In het meest recente IPCC AR6-rapport wordt de klimaatangst nog verder vergroot en ook GroenLinksPvdA houdt vast aan het urgente klimaatbeleid voor onze toekomst en die van onze kinderen: “hoe langer we wachten, hoe moeilijker en duurder het wordt”. Hoeveel moeilijker en duurder kan het worden als het effect elfduizendste procent CO2-uitstootvermindering is, waarmee we voor € 10 miljard per jaar een CO2-uitstootreductie realiseren die China in drie uur uitstoot?

Het is daarom ook van het allergrootste belang dat iedereen stopt met het geloven in de klimaatzwendel.

Want, zolang grote groepen nog steeds denken dat zij de temperatuur op aarde kunnen controleren, zal ons land stap voor stap, stukje bij beetje worden gesloopt.


Rockefeller Rob lacht iedereen keihard uit, terwijl hij op het vliegtuig stapt naar Argentinië.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl