Omvolking gaat ineens in stroomversnelling

 omvolking gaat nu razendsnel  Goed nieuws voor de duistere krachten in de achtergrond want de omvolking in Nederland verloopt beter dan verwacht.

Ooit werd omvolking een complottheorie genoemd, maar dat zal nu nog moeilijk gaan als je ziet wat er voor onze ogen gebeurt.
Alles wat er nu gebeurt in ons land is al heel lang geleden gepland.

Iets dat ook lang geleden is gepland en nu voor iedereen duidelijk zichtbaar is, is de omvolking van ons land en ook die van de andere West Europese landen.

Ooit werd het een complottheorie genoemd, vandaag de dag is het iets dat voor iedereen duidelijk zichtbaar is, ook al zullen de door de sekte gecontroleerde MSM er alles aan doen om dit een enge, liefst rechtse of zelfs extreem rechtse complottheorie te noemen.
Natuurlijk is de bedoeling dat de originele bevolking zal verdwijnen uit ons land. Het Kalergiplan draait al jaren en jaren, maar we beginnen nu echt de gevolgen te zien.

Nog wordt er aan alle kanten gedaan alsof de omvolking die voor onze ogen plaatsvindt een wilde complottheorie is.

Kijk naar de feiten en je ziet dat als het ooit een complottheorie was, deze ondertussen wel is uitgekomen.


We zijn in deze situatie terecht gekomen door mensen zoals Frans Timmermans.


Als jij dan een wereldregering wilt installeren, dan zal het een hele toer worden om die volken te laten gehoorzamen. Dit zeker als ze eenmaal doorhebben wat je van plan bent. Dus, om die door jouw gewenste wereldregering te kunnen installeren, moet je eerst zorgen dat die sterke volken worden verzwakt.

Je kunt dat natuurlijk niet openlijk doen, dus ga je er op een geniepige manier voor zorgen dat ze worden verzwakt, verwaterd als het ware. En dat zodanig dat het niet echt opvalt, of althans, op een manier die het gros van de bevolking niet door heeft.

En dan begint het zoals zo vaak bij de vrijmetselarij, waarvan de beruchte Protocollen het volgende zeggen:

Dat was de grondslag van onze organisatie van de vrijmetselarij welke plannen deze beesten in het geheel niet vermoeden. Wij nemen hen niettemin in onze loges op, zodat zij hun broeders zand in de ogen kunnen strooien.

Voordat wij echter tot de macht zijn gekomen zullen wij in alle lande der wereld vrijmetselaarsloges oprichten en vermeerderen. Wij zullen in deze loges allen halen, die in het openbare leven een vooraanstaande rol spelen of kunnen spelen. Deze loges zullen het voortreffelijkste middel zijn om inlichtingen te verkrijgen en invloed uit te oefenen.

Dan gaan we een kleine 100 jaar terug in de tijd:

In een Oostenrijkse maçonnieke uitgave van “Het Baken” uit 1925 stond te lezen:

De Vrijmetselarij, met name de Oostenrijkse Vrijmetselarij, kan zeer tevreden zijn om graaf Coudenhove-Kalergi tot haar leden te rekenen. De Oostenrijkse Vrijmetselarij kan rapporteren dat broeder Coudenhove-Kalergi vecht voor zijn pan-Europese overtuigingen. Broeder Kalergi zijn programma is een maçonniek werk van de hoogste orde en om er gezamenlijk aan te werken, is een verheven taak voor ons allen.”

En wanneer we kijken naar de essentie van het plan van Kalergi:

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.

kalergiplan

En niets is wat het lijkt:

Max Warburg was het hoofd van de Duitse geheime dienst tijdens WO I. Daarom werd hij door professor Antony Sutton, een onderzoeker aan Stanford, geïdentificeerd als een van diegenen die de Bolsjewieken had voorzien van financiële steun. Suttons onderzoek in de archieven van het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken laat eveneens zien dat Max Warburg in 1916 een uitgeverij voor de Bolsjewiek Lenin oprichtte. De Keizer die in ballingschap in Nederland verbleef, liet zich in een interview aan de Chicago Tribune in 1922 ontvallen dat hij op advies van invloedrijke bankdirecteurs – daarmee doelde hij op Warburg – Lenin en zijn gevolg vrije doorgang verschafte van Duitsland naar Rusland. Trotski werd eveneens toegestaan om van de VS naar Rusland te reizen, ondanks dat hij voor korte tijd werd ingesloten in Nova Scotia in Canada als een mogelijke vijandige spion.

De “Raad van Europa” en het Coudenhove-Kalergi-Plan vormden de basis voor latere organisaties – zoals de invloedrijke denktank Bilderberg – die een Verenigd Europa promoten als voorbode van een Wereldregering. In zulke organisaties vinden we veelal plutocraten zoals de Rothschilds, Wallenberg en anderen terug. Zij wensen geen spirituele en culturele vernieuwing van het Europese Avondland, maar een Verenigd Europa van de mammon. De internationale zwendelarij van deze ‘Wereldregeringsbeweging’ hangt nauw samen met de overname van de Russische regering door de Bolsjewieken in 1917 verpakt als een ‘revolutie van de arbeidersklasse’. Het duurde niet lang na de installatie van de Sovjet-regering, dat hun agent Trotski schreef in zijn werk ‘Bolsjewisme en Wereldvrede’:

“De taak van het proletariaat is het creëren van een Republikeinse Verenigde Staten van Europa, als het fundament voor een Verenigde Staten van de Wereld.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl