Wat ontbreekt er bij de revolutie van de boeren?

 boerenopstand  De boeren in Europa geven niet op en de toon wordt alsmaar dreigender.

En toch ontbreekt bij deze opstanden van de boeren een heel belangrijk element.
Dat de boeren worden aangevallen is duidelijk en ook is duidelijk dat de boeren dat niet pikken. Dit keer zijn ze niet zo gemakkelijk te kalmeren ook al doen slijmende politici zoals Mark Rutte het voorkomen alsof ze zich om de boeren bekommeren.

Demissionair premier Mark Rutte heeft op de EU-top een pleidooi gehouden voor een alternatief voor kunstmest. Ook wil hij in eigen land een nieuw overleg over de mestcrisis optuigen.

Wanneer de boeren niet heel goed uitkijken vliegen ze er straks weer in.

Er zullen opeens allerlei concessies worden gedaan richting boeren en dan verwachten de machthebbers dat alles voorlopig weer rustig zal worden.

Het grote probleem waar boeren tegen aan lopen is dat ze misschien tijdelijk wel een beetje respijt zullen krijgen, maar uiteindelijk zullen ze dan toch aan het kortste eind trekken.

De reden is dat bij alle protesten nooit de werkelijke oorzaak van de problemen wordt getackeld.

Want, het systeem in de achtergrond is een systeem wat erop is gericht om een communistische wereldstaat te bewerkstelligen. Een staat waarbij alles onder controle komt van overheden en waarbij vrijheid en zelfbeschikking van burgers verleden tijd is.

De kapstok waaraan ze dit alles ophangen is het klimaat, de grootste zwendel aller tijden. Een zwendel die door echte wetenschappers in slechts enkele minuten wordt ontmaskerd.

Gelukkig begint een groot deel van de wetenschap nu in te zien dat ook zij zijn voorgelogen.
De manier waarop ze proberen het communisme in te voeren is onder meer via de beruchte Agenda 21.

In 1992 zei Morris Strong, Secretaris Generaal van de VN Earth Summit en lid van de Club van Rome:

“Het is duidelijk dat de huidige levensstijl en consumptiepatronen van de welvarende middenklasse inhoudt dat er hoge inname bestaat van grote hoeveelheden bevroren voedsel, gebruik van fossiele brandstoffen, eigendom van auto’s, kleine elektrische apparaten, airconditioning thuis en op het werk en dit niet duurzaam is”.

En zo werd de grondslag gelegd voor Agenda 21, waarbij de mens de grote boosdoener is en een onverantwoorde belasting voor het milieu. Agenda 21 die zal bepalen hoe, wat en hoeveel we eten, hoe we ons verplaatsen en zelfs waar we zullen leven.

Agenda 21 is misschien wel het meest geraffineerde plan ooit want iedereen trapt erin.

Eén van de opmerkingen die Maurice Strong maakte in 1992 tijdens de lancering van Agenda21 was dat we waarschijnlijk op een punt terecht zullen komen waar de enige manier waarop wij de wereld kunnen redden is door het laten instorten van de geïndustrialiseerde beschaving. Waarbij hij zich hardop afvroeg of het niet onze verantwoordelijkheid is om juist dat tot stand te brengen.

De Agenda21 is overgegaan naar de 2030Agenda, waarbij de wereldregering in 2015 is gelanceerd door de paus.

Dat is waar we mee te maken hebben. Dat is waartegen de boeren en ook de rest van de bevolking tegen zou moeten protesteren.

Als je weet dat die Agenda afkomstig is van een duistere sekte in de achtergrond die bovendien eigenaar is van het WEF dan besef je ook hoe ziekelijk de activiteiten van vrijmetselaar en trouwe WEF lakei Mark Rutte zijn.

Je kunt dan ook stellen dat pogingen van Rutte om de boeren te helpen het toppunt van satanisme is. Alles wordt omgedraaid. De man die de sloop agenda moet uitvoeren namens zijn superieuren doet voorkomen alsof hij opkomt voor de slachtoffers.

Wat zijn de kansen dat de boeren echt doorkrijgen waar het werkelijk om draait?

In hoeverre zullen zij zich het bos in laten sturen door de steeds groter wordende stroom gatekeepers?
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl