bill clinton mossad monica lewinsky  De wereld was begin 1998 helemaal in de ban van het verhaal over de Amerikaanse president Bill Clinton en de stagiaire Monica Lewinsky

Bill Clinton werd keihard gestraft door zijn opdrachtgevers omdat hij het waagde tegen hen in te gaan.Het maakt niet uit dat overal waar Bill en Hillary Clinton opduiken er opvallend veel zelfmoorden plaatsvinden. Een dergelijk spoor van lijken is volkomen aanvaardbaar voor de sekte in de achtergrond.

Maar, als in dit geval Bill Clinton ingaat tegen de wensen van de zionisten die de staat Israël ferm in de greep hebben, dan wordt het een heel andere zaak en zal er van hogerhand worden ingegrepen.

De Lewinsky-affaire was een politiek seksschandaal in de Verenigde Staten waar de 49-jarige president Bill Clinton en de 22-jarige Monica Lewinsky in betrokken waren.

Op 16 januari 1998 verschijnt er een artikel in de New York Times waarin onder andere het volgende staat:

De regering van Clinton heeft aangegeven dat zij zich niet zal laten vermurven en blijven aandringen op een Israëlische terugtrekking uit de Westelijke Jordaanoever en heeft premier Benjamin Netanyahu van Israël duidelijk gemaakt dat zijn ontmoeting met president Clinton op dinsdagochtend zich moet concentreren op de Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen.

Omdat de verwachtingen voor een doorbraak laag zijn, zijn er momenteel geen plannen voor een lunch met Clinton of een gezamenlijke persconferentie met hem, zeiden hoge Amerikaanse functionarissen vandaag.

Een dag later, op 17 januari 1998:

Het nieuws van het Lewinski schandaal brak voor het eerst op 17 januari 1998 in het Drudge Report, dat meldde dat Newsweek-redacteuren zaten op een verhaal van onderzoeksjournalist Michael Isikoff die de affaire aan het licht bracht. Het verhaal brak op 21 januari in de reguliere pers in The Washington Post. 

Het is echter niet zomaar een verhaal van een president die een affaire heeft met een jonge vrouw. Het is een zorgvuldig voorbereide actie die gebruikt kan worden wanneer de noodzaak daar is.

 Monica Lewinsky

Matt Drudge en Michael Isikoff, de twee ‘journalisten’ die het 'schandaal ontdekten' zijn, net als Lewinsky, Joods

Het is dan ook niet zomaar dat er in het huis van Mossad agent Jeffrey Epstein een schilderij wordt gevonden met Bill Clinton in een blauwe jurk,

Net zomin als dat daar een schilderij wordt aangetroffen van George Bush die met een papieren vliegtuig speelt terwijl de brokstukken op de vloer liggen.

Bij de gebroeders Kennedy werd moord als juiste oplossing gezien. Clinton kwam weg met een serieuze waarschuwing en zit voor de rest van leven in de tang.

Ze lachen ons keihard uit en drijven de spot.
En de wereld leest nog steeds de mainstream nieuwskanalen van de sekte en slaapt rustig verder.