Reiner Fuellmich, bedreiging voor systeem Het is altijd een bijzonder toeval wanneer iemand die je met recht een bedreiging voor het systeem kunt noemen plotseling achter de tralies verdwijnt.

De MSM juichen in dat geval, want zo blijkt maar weer dat degene die een bedreiging vormt een oplichter is, of toch niet?Veel mensen zijn de afgelopen jaren geschrokken over de berichten aangaande de bekende Duitse advocaat Reiner Fuellmich.

Door de MSM werd hij al snel de wappie advocaat genoemd.

In september 2022 verschenen de volgende soort berichten:

De Duitse wappie-advocaat Reiner Fuellmich die geld inzamelde om een ‘Neurenberg 2’-tribunaal te starten vanwege de coronamaatregelen, is er vandoor met dat geld. Oud-partners en donateurs klagen de advocaat aan om hun geld terug te krijgen, maar daar geeft hij geen gehoor aan.

En dan in oktober 2023

Advocaat Reiner Fuellmich blijkt gevlucht naar Mexico maar is uitgezet en gearresteerd na terugkomst in Duitsland, op verdenking van het achterover drukken van vele tonnen donatiegeld van coronasceptici. Fuellmich was organisator van een toneeltribunaal.

Uiteraard was Fuellmich een doorn in het oog van de gevestigde orde en men had er dan ook heel veel voor over om deze man de mond te snoeren.

Fuellmich heeft meermaals verklaard dat COVID-19 niet erger is dan een seizoensgriep en dat het effectief behandeld kan worden met vitaminen en ivermectine.

Hij verklaarde ook dat COVID-19 niet nauwkeurig bevestigd kon worden met PCR-tests en nodigde zelfs Amerikaanse bedrijven uit om deel te nemen aan een class action lawsuit met dat doel.

Kortom, hij heeft lang verklaard dat de goedgekeurde "vaccins" ineffectief en ongetest zijn, waarvan we nu allemaal weten dat dit een feit is.

Maar, Fuellmich vertelde ook nog iets anders.

Hij vertelt ook dat er een duistere agenda is om de bevolking op te ruimen en de rest tot slaaf te maken.

"Dit moet bereikt worden door zoveel mogelijk wereldwijde chaos te creëren, in de vorm van pandemieën, oorlogen - inclusief burgeroorlogen - en natuurrampen, zodat de wereldbevolking ervan overtuigd raakt dat de nationale regeringen overweldigd zijn en alleen een wereldregering kan helpen."

"Contant geld wordt afgeschaft en vervangen door een digitale valuta. Dit zal worden toegewezen aan, of afgenomen van, elke persoon in de wereld, die dan ook overal en altijd gevonden kan worden door verschillende volgsystemen. Dit moet gebeuren door één centrale wereldbank."

"De uiteindelijke doelen zijn: Vernietiging van regionale economieën... verschuiving van de rijkdom van de wereldbevolking van beneden naar boven... bevolkingsvermindering... en de installatie van een wereldregering, onder leiding van de VN."
Zijn eigen advocaat, Dagmar Shoen, zegt dat Fuellmich te veel een bedreiging is voor de gevestigde orde en daarom zelf het doelwit is. Ze heeft zijn benarde situatie vergeleken met die van Julian Assange omdat de arrestatie politiek gemotiveerd is en niet juridisch.

Er zijn verschillende aandachtspunten:

De aanklachten tegen Fuellmich zijn meer dan 30 pagina's lang, wat aantoont dat dit plan tegen hem zeer zorgvuldig gepland en uitgevoerd is.

Het geld dat Fuellmich zou hebben buitgemaakt, zou niet op zijn eigen bankrekening staan, maar op de rekening van een van zijn voormalige commissiegenoten die de aanklacht tegen hem indiende.

Fuellmich ging niet rechtstreeks van Mexico naar Frankfurt, Duitsland. Er was een tussenstop in de Verenigde Staten, in New Mexico.

Pas de dag na zijn aankomst in Duitsland werd het arrestatiebevel aan hem bekendgemaakt.

Sommige advocaten hebben verklaard dat de acties van de Duitse ambtenaren neerkomen op een illegale ontvoering.

Reiner's werk voor de Corona commissie was pro bono. Hij heeft nooit een rekening gestuurd voor zijn juridische werk.

Al met al zijn er meer dan genoeg redenen om Fuellmich te gebruiken als afschrikwekkend voorbeeld voor anderen die ook overwegen om de echte daders achter de nep coronapandemie aan te pakken.