nahum goldmann, new world order Voor de eerste stap is het nodig dat alle landgrenzen worden opgeheven, onafhankelijke landen met hun eigen cultuur verdwijnen, net zoals ethische obstakels en traditionele sociale definities.

Pas dan kunnen de elementen van het verwoeste oude systeem worden vervangen door de elementen van onze Nieuwe Orde die wij gedwongen zullen invoeren.Op 10 juli 1980 schreef de Nieuwe Leidsche Courant het volgende:

‘Het Joodse volk is te groot om geliefd te zijn, het kan alleen maar bewondering krijgen. Geliefd zijn alleen de hulpelozen.’

Deze woorden stonden centraal in de meer dan een uur durende dankrede die de zionistische pionier Nahum Goldmann uitsprak ter gelegenheid van de festiviteiten die in het Amsterdamse Hiltonhotel waren belegd in verband met zijn vijfentachtigste verjaardag.

Voordat Goldmann bovenstaande woorden sprak had hij al een lang en actief leven achter de rug:

Nahum Goldman was een vooraanstaand zionist en de oprichter en langjarige voorzitter van het World Jewish Congress.

Goldman werd in 1895 geboren in Vishnevo, een shetl in Wit-Rusland . Op zesjarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar Frankfurt, Duitsland, waar zijn vader vooraanstaande zionisten ontving.

Frankfurt is de thuisbasis van de Rothschilds, de Schiffs etc. In 1929 startten Goldman en Jakob Klatzkin het project Encyclopaedia Judaica. Goldmann heeft nooit het gevoel gehad dat een Joodse staat in de behoeften van alle Joden zou voorzien, integendeel, een sterke diaspora was altijd een must voor het voortbestaan van de Joodse staat.

Diezelfde Goldmann had al in 2015 een boek geschreven met de titel Der Geist der Militarismus, in het Engels vertaald als The Spirit of Militarism.

In dat boek staan echter dingen waarvan men tegenwoordig liever niet heeft dat mensen dat weten. Want Goldmann spreekt over een nieuwe wereldstaat en de daarbij behorende wereldrevolutie om dat te kunnen bereiken.

In dat boek staat onder andere het volgende:

De historische missie van onze wereldrevolutie is om een nieuwe menselijke samenleving te scheppen om het oude sociale systeem te vervangen. Om deze conversie en reorganisatie van de wereldmaatschappij te kunnen uitvoeren zijn twee stappen noodzakelijk.

De eerste is de vernietiging van de oude gevestigde maatschappij. De tweede is het ontwerpen en invoeren van de Nieuwe Orde.

Voor de eerste stap is het nodig dat alle landgrenzen worden opgeheven, onafhankelijke landen met hun eigen cultuur verdwijnen, net zoals ethische obstakels en traditionele sociale definities. Pas dan kunnen de elementen van het verwoeste oude systeem worden vervangen door de elementen van onze Nieuwe Orde die wij gedwongen zullen invoeren.

De eerste taak van onze wereldrevolutie is Verwoesting. Alle lagen van de traditionele maatschappij moeten worden vernietigd. Alle mannen en vrouwen moeten worden losgerukt uit hun voorouderlijke omgeving en weggehaald uit hun natuurlijke leefomgeving. Wij zullen niet toestaan dat er ook maar één enkele traditie in stand blijft. Traditionele normen en waarden moeten worden beschouwd als een ziekte die moet worden uitgeroeid. Het nieuwe motto van de Nieuwe Orde is: Niets is goed, daarom moet overal kritiek op worden geleverd en moeten dingen worden afgeschaft. Alles wat ooit was moet verdwijnen.

Na de verwoesting van de oude orde, zal de constructie van de nieuwe orde groter en moeilijker worden. Wij hebben de diepgewortelde oude ledematen van de oorspronkelijke cultuur eruit gerukt. Er zullen geen duidelijke sociale normen en waarden meer zijn en dus moeten wij voorkomen dat deze zich op een nieuwe manier natuurlijke manier zullen vormen.

In het begin zal de grote massa overgehaald worden om als gelijken mee te werken aan de taak van het verwoesten van hun eigen traditionele samenleving. Maar de nieuwe orde moet tot stand komen door dwang waarbij wij mensen zullen verdelen en tegen elkaar opzetten zodat ze niet langer gelijk zijn binnen de nieuwe hiërarchische piramidestructuur van onze monolithische Nieuwe Wereld Orde.

Tot zover Nahum Goldmann.

Kijk om je heen en bepaal zelf of de woorden van Goldmann uit 2015 je vandaag de dag bekend voorkomen.