Marion Koopmans liegt over Wuhan  In zijn nieuw column in de Telegraaf suggereert Leon de Winter dat Marion Koopmans liegt over de herkomst van het sars-cov-2 virus en de rol van het laboratorium in Wuhan.

Dat is dan dezelfde Marion Koopmans die vorig jaar 25 miljoen euro ter beschikking kreeg om Europa beter voor te bereiden op de volgende pandemie.  Bij ieder artikel over een virus of besmetting plaatsen wij de volgende kanttekening.

Feit is dat er nog nooit wetenschappelijk is bewezen dat er zoiets als een sars-vov-2 virus bestaat of welk virus dan ook.

Ook kan je een ander niet besmetten, ook al zou je nog zou graag willen. Wel zijn er dingen die mensen ziek kunnen maken, maar die hebben niets met een virus te maken.

Voor verdere achtergrond aangaande deze materie verwijzen naar dit artikel,  maar ook deze en tenslotte dit artikel.


Marion Koopmans heeft een heel belangrijke rol gespeeld bij de nep coronapandemie.

Zij was heel nauw betrokken bij alle belangrijke hoofdrolspelers die straks voor de tribunalen terecht zullen staan.

Samen met de beruchte Dr. Fauci heeft Koopmans er alles aan gedaan om de wereld te doen geloven dat het nog nooit bewezen sars-cov-2 virus op een natuurlijke manier is ontstaan.

In maart vorig jaar schreven wij het volgende:

Eerder deze maand bleek dat de Nederlandse Marion Koopmans ook in de problemen dreigde te komen toen Dr. Fauci werd betrapt.

Marion Koopmans was betrokken bij de publicatie van een wetenschappelijk artikel dat de wereld op een dwaalspoor heeft gezet. Een 'onafhankelijk' wetenschappelijk artikel dat volgens een Amerikaans onderzoekscomité van het Congres is geschreven op aandringen van Dr. Fauci.

Dat rapport, wordt gezien als één van de belangrijkste ooit, want in dit zwaar gemanipuleerde rapport wordt een dier aangewezen als oorsprong van dit virus.

Tot zover het eerdere artikel.

Tot op de dag van vandaag wordt door Marion en consorten volgehouden dat het coronavirus niet afkomstig is uit het laboratorium in Wuhan.

Probleem is alleen dat niemand haar gelooft en ze wordt in de nieuwe column van Leon de Winter dan ook min of meer belachelijk gemaakt door maar vol te blijven houden dat ze helemaal niet vreemd vindt dat het sars-cov-2 virus is ontdekt om de hoek van het laboratorium in Wuhan.

De Winter omschrijft het als volgt:

Koopmans kijkt naar een kruispunt waar auto A in de linkerflank is beschadigd, ernaast staat auto B, waarvan de hele voorkant is vernield. Volgens Koopmans heeft zij geen enkele associatie dat op dit kruispunt A door B is aangereden.

Andere wetenschappers klagen steen en been dat Koopmans nergens op reageert. Ook niet op goed onderbouwde verzoeken om een nadere toelichting. Eén daarvan zegt dat de enige manier waarop je een reactie van haar krijgt is door ze ‘heks’ te noemen op sociale media.

Dr. Simon Goddek schrijft het volgende op X:

Ik heb de Nederlandse viroloog MarionKoopmans vele malen geconfronteerd met betrekking tot haar betrokkenheid bij het frauduleuze Covid PCR-protocol, wetenschappelijke corruptie en haar banden met de Chinese Communistische Partij en het Wuhan Lab.

Ze heeft NOOIT gereageerd op enige goed gedocumenteerde beschuldiging. Maar toen ik haar vandaag een Heks noemde omdat ze het wereldwijde pandemieakkoord steunt, voelde ze zich gedwongen om te antwoorden. Wat een verachtelijke onderkruiper.

 heks marion koopmans

Vorig jaar maart publiceerde Erasmus MC het volgende bericht:

Het DURABLE project bereidt Europa beter voor op de volgende pandemie. Het nieuwe consortium van virologische en epidemiologische onderzoekslaboratoria krijgt van de EU 25 miljoen euro. Hoofd Virologie van het Erasmus MC Marion Koopmans is co-coördinator: ‘De mogelijke volgende pandemie fladdert door de achtertuin.’

De coronacrisis is nauwelijks voorbij of de volgende pandemische dreiging staat al voor de deur. Op dit moment raast de grootste uitbraak van het vogelgriepvirus over de wereld. ‘Het is ongekend hoeveel vogels inmiddels besmet zijn geraakt. Daarmee is de dreiging van hoog-pathogene vogelgriep, waarvoor we voor 2020 vooral naar Azië keken, enorm veranderd. Het virus is zelfs al een paar keer overgeslagen op zoogdieren, zoals bij een nertsenfokkerij in Spanje, dat maakt een spillover naar mensen niet ondenkbaar. Daarnaast kan er een virus oppoppen wat we nog niet in het vizier hebben’, aldus Koopmans.

Naast Marion Koopmans sluiten ook andere Rotterdamse virologen zoals Ron Fouchier en Bart Haagmans aan bij DURABLE.

Ron Fouchier kennen we als degene die in opdracht van de Amerikanen een dodelijke variant heeft weten te maken van het vogelgriepvirus.

Hetzelfde land waar zich nu de eerste besmetting bij een mens  met het vogelgriepvirus heeft voorgedaan en waarvoor nu door wetenschappers de volgende waarschuwing wordt afgegeven.

 vogelgriep, helft besmette mensen dood

En Marion Koopmans moet Europa gaan voorbereiden op de volgende (nep) pandemie?