loerende buren   De geplande New World Order zal voor een groot deel zijn gebaseerd op digitale identiteit en gezichtsherkenning.

Daarnaast zullen in de nieuwe maatschappij buren een steeds grotere rol gaan spelen.


Voor een tirannieke overheid die burgers van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat onder controle wil houden is informatie alles.

Een dergelijke overheid moet gebruik maken van heel veel camera’s en ook gezichtsherkenning om dat doel te kunnen bereiken.

Maar, dan nog is er meer nodig om totale controle te krijgen.

En daarbij zullen buren een steeds grotere rol gaan spelen. Want, buren zijn ideale informanten voor een tiranniek bewind omdat ze vaak, soms nog beter dan camera’s, alles observeren.

Dat ze dit doen blijkt wel uit een brief die een 84-jarige vrouw uit Leiden deze week kreeg bezorgd. Een anonieme brief, want buren blijven graag anoniem.


Ook de Duitsers maakten in de Tweede Wereldoorlog al gebruik van de kracht van de buren.

Het is februari 1943, de jodendeportaties zijn in volle gang maar de aantallen nemen af, aan oproepen wordt steeds minder vaak gehoor gegeven waardoor de Zentralstelle besluit een premie uit te loven. De Duitsers betaalden voor Joden, als je er een verraadde en die werd ook daadwerkelijk opgepakt dan kon je een premie innen.

In maart 1943 werd er een beloning van 7,50 gulden in het vooruitzicht gesteld voor iedere ondergedoken Jood die kon worden opgepakt na aangifte. Nog voor het einde van het jaar werden er ruim 8.000 Joden opgepakt en op transport gesteld.

Overigens was het kopgeld aanvankelijk 2,50 gulden maar dat werd met stappen verhoogd tot 40 gulden.

Niet alleen buren van Joodse Amsterdammers waren verantwoordelijk voor het verraad maar ook bedrijven die zich gespecialiseerd hadden in 'Jodenjacht' scoorden zo over de ruggen van onschuldigen.

Ten tijde van het IJzeren Gordijn, maakten veiligheidsdiensten in de Oostbloklanden maar wat graag gebruik van buren als informanten.

Zoals in de voormalige DDR.

Het Ministerie van Staatsveiligheid (MfS) ontwierp een fijnmazig netwerk van bewaking en spionage om de burgers van de Duitse Democratische Republiek (DDR) te controleren. De onofficiële collaborateurs (Inoffiziellen Mitarbeiter (IM)), waarvan het aantal in 1989 was gegroeid tot 189.000, droegen hieraan bij.

Veel van die Inoffiziellen Mitarbeiter waren buren.

Het plan is dat wij uiteindelijk in een soort communistische Hunger Games maatschappij terecht komen, compleet met een social credit system.

Een puntensysteem waarbij goed gedrag wordt beloond en slecht gedrag wordt bestraft.

Natuurlijk is het de tirannieke overheid die bepaalt wat goed en slecht is.

In een dergelijk systeem zullen buren een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

Kijk naar het onderstaande filmpje in China waar mensen het in hun hoofd haalden om een verjaardagsfeestje te houden. Dit, terwijl iedereen weet dat je alleen een bijeenkomst of een feest mag houden bij een begrafenis of een huwelijk.

De politie was er dan ook al snel bij, waarschijnlijk dankzij een tip van de buren.