olifant in woonkamer Zelden is er onder de wakkere mensen zoveel verdeeldheid en twijfel gezaaid als nu het geval is.

Het is dan ook niet zo vreemd dat bijna niemand door de bomen het bos nog ziet en dat is precies de bedoeling.


Hieronder staat een bericht zoals dat verscheen op X, voorheen Twitter.

Het is een filmpje met een discussie van Forum Inside met daarin onder andere Thiery Baudet en Flavio Pasquino.

In het filmpje vertelt Flavio dat er grote twijfel bestaat over de Hamas aanval op 7 oktober vorig jaar. Dit, omdat bijna iedere inwoner van het land in het leger heeft gediend en men zelfs een kakkerlak weet waar te nemen als deze de grens zou willen oversteken.

Dan vervolgens wil Flavio naar het grotere beeld krijgen en verkondigt hij dat Iran op het verlanglijste van Amerika staat.

Dan zegt hij dat er weer een scenario ontstaat met false flag operaties waarbij straks iedereen ervan overtuigd is dat een oorlog tegen Iran gerechtvaardigd is.

Baudet voegt daar aan toe dat iets dergelijks ook goed zou zijn voor de herverkiezing van Joe Biden omdat in het geval van oorlog men vaak op de zittende president stemt.

Degene die het bericht heeft geplaatst, ene Bram, vindt het allemaal maar geklets wat de heren eruit kramen en zegt dat Joe Biden er alles aan doet om de zaak in het Midden Oosten niet te laten escaleren en is zeer verbolgen over het feit dat Flavio suggereert dat 7 oktober wel eens een false flag geweest zou kunnen zijn.
Alles in het bovenstaande is afleiding om te verbergen waar het werkelijk om gaat.

Daarom noemen ze de MAM (mainstream alternatieve media) ook levensgevaarlijk. Je komt er grote stukken waarheid tegen, maar men komt nooit en te nimmer tot de kern van de zaak.

De kern van de zaak is in bovenstaand verhaal de bekende olifant in de woonkamer. Iedereen ziet die olifant, maar iedereen doet net alsof die er niet zit.

Bij alles wat er gebeurt moet je je altijd afvragen wat het motief is. Welk motief zou Amerika moeten hebben om een land als Iran op het verlanglijstje te zetten? Geen enkel, maar er is wel een land waarbij Iran wel degelijk op het verlanglijstje staat.

Soms moet je een land bombarderen om die in een oorlog te betrekken, vertelde de Israëlische premier Netanyahu kort na de aanslagen van 9/11.

Tegelijkertijd waarschuwde hij voor de vreselijke Saddam Hoessein en hoe er volgens hem geen enkele, maar dan ook geen enkele twijfel bestond dat Saddam druk bezig was met het ontwikkelen van kernwapens en andere ‘weapons of mass destruction’.

Later bleek dat het een enorme leugen te zijn, maar zoals gewoonlijk kwam Israël er mee weg dat ze leugens hadden rondgestrooid en was een oorlog van Amerika tegen Irak het gevolg.

Nu zien we precies hetzelfde scenario. Iran is volgens Netanyahu druk bezig met het ontwikkelen van kernwapens en vormt een bedreiging voor Israël en de regio.

In werkelijk vormt niemand een bedreiging voor Israël, maar is er sprake van een plan. Een plan dat ervoor moet zorgen dat er een groter Israël zal ontstaan.


Het werkelijke doel van alles wat er nu gebeurt in het Midden Oosten vormt onderdeel van een door Israël ontwikkeld plan.

Professor Michel Chossudovsky schreef toen Trump president was dat deze met zijn Midden Oosten strategie overduidelijk bezig is met het uitvoeren van het zogenaamde Yinon plan. Een raamwerk dat ervoor moet zorgen dat er een groter Israël gaat komen.

Onderdelen van de strategie van Trump, in opdracht van Israël uiteraard, is het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, het verhuizen van de Amerikaanse ambassade naar deze stad, zijn steun voor de illegale nederzettingen op Palestijns gebied en de blijvende aanwezigheid in Syrië om ervoor te zorgen dat Iran vooral geen doorgang over land krijgt naar Libanon en de alsmaar verdergaande demonisering van Iran. Dit laatste uiteraard ook in opdracht van Israël.

Ook ons land doet driftig mee aan de verwezenlijking van het Yinon plan en daarom is te stellen dat ook onze militairen strijden voor een groter Israël. Dit, zonder dat ze zelf ook maar enig benul hebben waarom ze eigenlijk in het Midden Oosten zijn. Noem de toverwoorden: “het bestrijden van ISIS” en ze zijn bereid hun leven te geven voor volk en vaderland.

Voor mensen die niet weten wat het Yinon plan waar professor Chossudovsky over spreekt, inhoudt, navolgend een deel uit een eerder artikel.

Verdeel en heers is een eeuwenoude strategie voor hen die een groot rijk willen bouwen. Zet je tegenstanders tegen elkaar op zodat ze onderling gaan vechten, vervolgens plunderje ze en dan onderwerp je ze aan je.

Deze methode werd door Joseph Stalin heel goed toegepast tijdens de Tweede Wereldoorlog en waar door Winston Churchill en Franklin Roosevelt heel gewillig aan meegewerkt werd.

Nu doen de Zionisten, met behulp van hun Amerikaanse lakeien, precies hetzelfde om de hegemonie van Israël door het gehele Midden Oosten en Noord Afrika te vestigen.

Iets wat al lang geleden gepland is.

De vraag is alleen of dit slechts een stap is naar Groter Israël (van de Nijl tot de Eufraat) of is het de eerste stap naar een wereldrijk wat we Groot Khazarië zouden moeten noemen.

In 1982 werd door de World Zionist Organization een document gepubliceerd dat heette “A Strategy for Israël in the Nineteen Eighties”, geschreven door Oded Yinon. Wie dit originele document wil lezen, kan dat hier doen.

Dit “plan van Yinon” is decennia lang door Israël gevolgd om zo het Groot Israël tot stand te kunnen brengen.

Enige tijd geleden werd op de Duitstalige website National Journal in een artikel uitstekend geïllustreerd welke sleutelrol terreurorganisatie ISIS speelt in het tot stand komen van de regionale dominantie van Israël, hoewel ze ogenschijnlijk hun vijand is.

Het artikel heet “Hinter dem ISIS-Schwindel steckt der Yinon Plan" en is hier te lezen.

In het Yinon Plan werd gesteld dat destijds Irak het grootste obstakel was voor het nieuwe Israëlische rijk en de beoogde controle over de schat aan natuurlijke grondstoffen in de regio. 

De eerste stap was dan ook het verzwakken van zowel Iran (ten tijde van de Sjah was Iran bondgenoot van Israël) als Irak door ze tegen elkaar oorlog te laten voeren. Daarna volgde de invasie van Amerika in Irak in 2003 met als uiteindelijke doelstelling dat Irak zal worden opgedeeld in drie kleinere landen.

Etnisch religieuze staten onder controle van de Soennieten en Sjiieten in het midden en zuiden en een nieuw Koerdistan in het noorden. Door gebruik te maken van ISIS, opgezet, getraind en voorzien van wapens door Israël en Amerika, is deze driedeling nu bijna tot stand gekomen.

Het is dan ook niet per ongeluk dat de Israëlische Minister President, Benjamin Netanyahu, verklaarde dat de “dappere Koerdische strijders” hun eigen land verdienen voor hun strijd tegen ISIS. Wel ironisch natuurlijk dat hij niet dezelfde beleefdheid toont tegenover de Palestijnen die de Israëlische bezetting bestrijden.

Maar, verwacht niet dat Israël zal meehelpen om ISIS te bestrijden. “Wanner je vijanden elkaar bestrijden, maak geen van tweeën sterker, verzwak beiden”, verklaarde Netanyahu op 22 juni tegenover NBC.

Israël en hun Amerikaanse en Europese puppets hebben oorlog gevoerd tegen al de landen die door Yinon worden genoemd en meer: Libië, Egypte, Soedan, Irak en Syrië. Volgens het Yinon Plan zullen ook Iran, Turkije, Libanon, Saoedi Arabië en alle landen vanaf Nigerië tot Pakistan worden geveld door het Zionistische zwaard.

Ze doen dit door etnische en religieuze oorlogen te forceren waardoor er een lappendeken zal ontstaan van kleinere etnisch religieuze homogene landjes die op zich te verdeeld en te zwak zullen zijn om Israël te kunnen weerstaan.

Afrikaanse negers zullen worden afgesplitst van Arabieren en Berbers, net zoals de verschillende moslimsektes ook zullen worden gescheiden van elkaar en van de christelijke en de heidense godsdiensten. 

as will the various Muslim sects from each other and from the Christians and pagan religions. And while wars rage elsewhere, Israel will “quietly” eradicate the “Palestinian problem.” - See more at: http://americanfreepress.net/?p=19547#sthash.GBGMJCTz.dpuf
as will the various Muslim sects from each other and from the Christians and pagan religions. And while wars rage elsewhere, Israel will “quietly” eradicate the “Palestinian problem.” - See more at: http://americanfreepress.net/?p=19547#sthash.GBGMJCTz.dpuf
as will the various Muslim sects from each other and from the Christians and pagan religions. And while wars rage elsewhere, Israel will “quietly” eradicate the “Palestinian problem.” - See more at: http://americanfreepress.net/?p=19547#sthash.GBGMJCTz.dpufEn terwijl overal oorlogen worden gevoerd, zal Israël “stilletjes” het “Palestijnse probleem” oplossen.

Hoewel het opdelen van het Midden Oosten in allerlei kleine landjes in tegenstelling lijkt tot het bereiken van een éénwereldregering voor de New World Order, is niets minder waar. Deze strategie voorkomt dat je met grote machtige tegenstanders te maken zult krijgen.