mensencontroleopafstand Volgens een groep Spaanse onderzoekers is de corona neppandemie veroorzaakt door een combinatie van grafeenoxide in ‘vaccins’ en 5G.

Nu worden er in ons land wederom 5G veilingen georganiseerd en zal dit een rol spelen bij de volgende nep pandemie?We hebben eerder uitgebreid geschreven over de Spaanse onderzoeksgroep La Quinta Columna. onder leiding van Ricardo Delgado.

We schreven daarover onder andere het volgende:

In de griepvaccins van het seizoen 2019/2020 zat al grafeenoxide. Dit heeft er later voor gezorgd dat we begin 2020 te maken kregen met een uitbraak van een niet bestaand en nooit bewezen virus.

Het giftige effect van grafeenoxide en het straling absorberend vermogen veroorzaakte de symptomen die wij covid-19 noemden. Een reeks van acute chronische ontstekingen die vele malen werd versterkt in de buurt van bijvoorbeeld de nieuwe 5G zendmasten.

Dat is ook de reden dat de oudjes als eerste slachtoffer werden. Deze hebben bijna zonder uitzondering een griepprik gehad en velen wonen in verzorgingshuizen waar "toevalligerwijze" opvallend veel zendmasten werden geplaatst.

Nu volgt een bijdrage van een lezer, waarbij zoals altijd het volgende telt.

Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.

Ik heb wat info over de nieuwe 5G veilingen.

In juli 2020 werd over de hele wereld 5G uitgerold met glasvezelnetwerk en nieuwe smart ledlantaarnpalen

Mark Steele, een oud militair wapen expert uit Engeland waarschuwde dat het netwerk een wapen is tegen de bevolking. Ik heb me toen heel goed verdiept en al zijn video's gezien Alles is van internet gehaald....

Doktoren en wetenschappers zagen verband met de chemtrails en nano stof in ons lichaam die samen met de 5G frequentie voor bloedklonters zorgen, de zuurstof in bloed verminderen en dus griepverschijnselen veroorzaakt.... 1 + 1 = 2

De plandemie is dus bewust veroorzaakt door deze 2 gecontroleerde factoren. Mega veel klokkenluiders hebben hier al over gesproken

Ik heb inside information over Ziggo Vodafone...

In 2020 werd er dus 5G geveild.

Mensen kregen griep door de exosomen (genaamd Covid....).

Dit jaar gaan ze de sterkte frequentie veilen en zullen naar 3,5GBTs gaan en daarna naar 10GBs gaan!!!! Dit kan het lichaam niet aan. Overal ligt glasvezel, iedereeen zal omringd worden door die hoge frequentie en volgens ingewijden de start van plandemie 2 en dit keer ernstiger. 2020 was slechts een oefening. In mei wordt het WHO verdrag getekend met alle gevolgen van dien....

Depopulatie programma is onwerkelijk en niet te bevatten.

De nieuwe veiling hogere frequentie is dus dit jaar, vermoedelijk gaat alles deze zomer al aan en opnieuw beginnen, ze sprayen momenteel ook ontzettend veel om ons vol nanostof te pompen, zodat we massaal van binnen ziek worden. Bloedklonters, bloedingen, het gaat dit keer serieus worden, 2020 was slechts een oefening.

Wat iedereen zou moeten weten:

Ik denk dat een landelijk protest bij alle gemeentehuizen in Nederland, tegelijkertijd zelfde dag, zelfde tijd (zij voeren alles uit wat de roverheid ze opdraagt!) veel effect zal hebben en die ambtenaren eens wakker doen schudden... zij strooien met geld en zetten de kraan open voor gelukzoekers waardoor Nederlanders geen huizen meer kunnen huren, door hun gehoorzaamheid wordt de burger getroffen.

Zij hebben overal de gevaarlijke 5G, gevaarlijke ledlantaarnpalen en glasvezel laten leggen in opdracht van, zij doen mee aan kinderroof jeugdzorg

Denk dat lokaal (weet niet hoeveel gemeentehuizen Nederland heeft), veel statement zal maken.

De ambtenaren en burgemeesters zijn corrupt en voeren uit.

Ff een tip, u hebt een groot bereik.

Mss dit idee delen met zoveel mogelijk mensen die groot bereik hebben?

Genoeg is genoeg. Ook gemeentehuizen zorgenden voor de prikcentra, onteigening boeren en smart city's, 5G uitrol (is het wapen),15 minuten steden, etc etc

Zij moeten aangepakt worden. Van onderaf klein beginnen. Den Haag heeft geen zin en op alle plaatsen in heel Nederland kunnen ze niet voldoende ME inzetten... ik denk dat dit succes gaat hebben en een groot statement kan maken en misschien de ambtenaren laten schrikken en laten beseffen waarmee ze bezig zijn. Dit zou op alle wakkere kanalen gepromoot moeten worden, genoeg is genoeg geweest met alle onzin die zij uitvoeren in opdracht van de maffia Er hoeven maar een paar wakkere mensen op te staan die dit idee gaan uitwerken.