water als wapen Het ongebreidelde gebruik van drinkwater tijdens periodes van grote droogte moeten we aan banden leggen.

Dit zijn de alarmerende berichten die nu overal verschijnen in de mainstream media.Er is al langere tijd een soort campagne bezig om mensen in ons land duidelijk te maken dat water en ook drinkwater niet meer een vanzelfsprekend iets is.

Ook nu verschijnen er wederom berichten dat we steeds meer problemen zullen krijgen met drinkwater.

Het ongebreidelde gebruik van drinkwater tijdens periodes van grote droogte moeten we aan banden leggen. Dat stelt onderzoeker en waterspecialist Frank van Gaalen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Alleen op die manier blijft er genoeg water over om te verdelen voor voedselteelt en tegen verdroging van natuur.

En berichten zoals deze:

"De meeste aandacht is wat ons betreft nodig voor de gevolgen van droogte", zegt Van Gaalen. "Er zijn meer droge perioden, die langer duren - en tegelijk neemt de watervraag toe. In steeds grotere delen van Nederland is daardoor niet genoeg water beschikbaar voor beregening in de landbouw, natuur en uiteindelijk mogelijk ook voor drinkwater. Hier moeten dus keuzes worden gemaakt en een afweging tussen de verschillende belangen."

In werkelijkheid wordt het echter helemaal niet droger in ons land, maar natter.
Er is helemaal geen tekort aan water, ook de komende jaren niet. De hoeveelheid neerslag neemt niet af, wordt alleen maar groter volgens de statistieken.

Het is onderdeel van de bekende agenda zoals wij eerder schreven:

Van alles in ons land zal een probleem worden gemaakt. De kernoorzaken van die problemen zullen nooit worden aangepakt, want die problemen worden bewust gecreëerd en zijn nodig om de gewenste agenda te kunnen implementeren.

Een agenda zoals ze die kennen in China. Mensen opgesloten in konijnenhokken in hun eigen districten waar alles gerantsoeneerd zal zijn en waar iedere overtreding van de burger feilloos zal worden geregistreerd door de miljoenen camera's die overal hangen.

Het bizarre is dat het merendeel van de bevolking nog steeds denkt dat het gaat om een pandemie of om de planeet te redden.

Niet alleen water zal worden ingezet als wapen, hetzelfde gebeurt er met voedsel.

Het is dan ook niets dat de boeren zo snel mogelijk moeten verdwijnen zodat voedsel schaars wordt in de toekomst, hetgeen de overheid ongekende mogelijkheden geeft.

Naast water en voedsel zal ook energie worden gebruikt als wapen.

Voldoende stroom is minder vanzelfsprekend na 2030. Maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat op winteravonden de elektriciteitsprijzen omhoog schieten. Dat stelt netbeheerder Tennet in een rapport.

Het doel is om de bevolking voor honderd procent afhankelijk te maken van een overheid. 

Hoeveel water, voedsel of energie je dan mag gebruiken zal helemaal afhangen van je gedrag en je social credit score.