ollongren oekraine oorlog rusland Als mensen wat vaker naar de echte geschiedenis zouden kijken, dan zouden ze waarschijnlijk schrikken.

En dan zie je dat onze kinderen op dit moment een heel groot gevaar lopen.Politici zijn veelal niets anders dan volledig gecontroleerde spreekpoppen die handelen namens onzichtbare opdrachtgevers in de achtergrond.

Politici die met veel bombarie verkondigen dat wij als Europa groot gevaar lopen, dat de oorlog in Oekraïne onze oorlog is en die de geesten rijp maken voor een dienstplicht waarbij ook onze kinderen zullen worden geofferd op het oorlogsaltaar.

De komende oorlog zal de Derde Wereldoorlog worden, want we hebben er inmiddels al twee achter de rug.

Als je daar wat dieper in de geschiedenis duikt, dan zie je dat die oorlogen gemanipuleerd en gefinancierd worden door de bij ons inmiddels zeer bekende sekte.

Die oorlogen moesten er komen, net zoals de oorlog met Rusland er nu moet komen.

Niet omdat de bevolking dat wil, maar omdat het zo is bekokstoofd door de krachten in de achtergrond.

En dat is belangrijk om te weten, want binnen niet al te lange tijd zullen ze ook voor onze kinderen komen, omdat Zelenski door zijn voorraad kanonnenvoer heen is.

Daarom, hier een voorbeeld hoe het werkt:

Zes maanden voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak gaf Groot-Brittannië Hitler $9 miljoen aan goud.

In een artikel bij de National Post wordt uitgebreid beschreven hoe de BIS (Bank for Internationale Settlements) in feite Hitler financierde.

In die tijd werd het goud van Tsjecho-Slowakije bewaard in London en stonden de rekeningen van dat goud op naam van een zogenaamd subaccount van de BIS ten behoeve van Tsjecho-Slovakije.

Toen de nazi's in maart 1939 Praag binnen marcheerden, stuurden ze onmiddellijk gewapende soldaten naar de kantoren van de Nationale Bank. De Tsjechische directeuren kregen het bevel om, op straffe van de dood, twee overschrijvingsverzoeken te sturen.

De eerste droeg de BIS op om 23,1 ton goud van de Tsjecho-Slowaakse BIS-rekening, aangehouden bij de Bank of England, over te boeken naar de BIS-rekening van de Reichsbank, ook aangehouden in Threadneedle Street.

De tweede opdracht instrueerde de Bank of England om bijna 27 ton goud, dat op naam stond van de Nationale Bank van Tsjecho-Slowakije, over te boeken naar de goudrekening van de BIS bij de Bank of England.

Uiteraard wisten ze in Londen ook dat die opdrachten letterlijk waren gegeven met het mes op de keel en in Tsjecho-Slowakije verwachtte men dan ook dat deze opdrachten niet zouden worden uitgevoerd.

Echter, tot stomme verbazing van alles en iedereen besloot Montagu Norman, de gouverneur van de Bank of England om dat wel te doen.

George Strauss, een Labour parlementslid, sprak namens velen toen hij in het Parlement donderde: “De Bank voor Internationale Betalingen is de bank die de meest beruchte wandaad van deze generatie sanctioneert - de verkrachting van Tsjecho-Slowakije.”
Wat heel belangrijk is om te weten is dat de BIS het heilige der heilige is in de financiële wereld en dat de controle van deze bank leidt naar de ultieme top van de piramide.

Waarmee dan voor de zoveelste keer duidelijk wordt dat iedere oorlog een bankiersoorlog is en dat het gepeupel moedwillig wordt geofferd op hun satanisch altaar.