who pandemie vedrag overwinning volk Ondanks het feit dat er geen WHO akkoord is bereikt over een pandemieverdrag is er toch wel wat gebeurd.

Er is getekend voor een aantal wijzigingen van de Internationale gezondheidsregels (IHR).Je hebt mensen die zeggen dat het volk een geweldige overwinning heeft geboekt omdat er geen pandemieverdrag is getekend bij de WHO.

Aan de andere kant heb je mensen die zeggen dat het volk een nederlaag heeft geleden omdat er op de valreep toch een akkoord uit de bus is gekomen voor een aantal wijzigingen van de Inernationale Gezondheidsregels (IHR).

Feit is dat wat er ook verder gebeurt er wel degelijk een overwinning door het volk is geboekt, simpelweg omdat er niet is getekend voor het gevreesde pandemieverdrag.

Nu mag de WHO verklaren dat er binnen 12 maanden toch een pandemieverdrag zal zijn, op dit moment is het er niet en er kan heel veel gebeuren in een jaar.

Het is natuurlijk wel belangrijk om te weten waar dan wel voor is getekend en dat is keurig samengevat door de Belgische advocate Carine Knapen.

Zij heeft dat gedaan omdat er op sociale media en websites veel verhalen de ronde doen die simpelweg niet kloppen.

Dit is de samenvatting:

Op de driedaagse 77ste Algemene Vergadering van de WHO, gisteren, 01.06.2024, rond 21u10, is de wijziging van de Internationale gezondheidsregels (IHR) op de valreep goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de aanwezige lidstaten. Er is ook beslist om binnen het jaar (12 m ) werk te maken van het Pandemieverdrag.

Wat is er precies gewijzigd en wat betekent dit concreet?

1. Er zijn heel wat voorziene wijzigingen uit voorgaande versies geschrapt. Wat nog overblijft is afgezwakt.

Er is nu sprake van ‘implementation’ in plaats van ‘compliance’, met een ruime termijn van 5 jaar. Kortom, staten dienen de nieuwe IHR binnen de 5 jaar te implementeren in hun nationale wetgeving maar ze moeten het niet blindelings toepassen. Sommige naties zullen het op korte termijn doen, sommige pas op de vervaldag en andere niet.

2. Artikel 3 inzake het respect voor mensen rechten is niet geschrapt zoals oorspronkelijk voorzien maar BEHOUDEN. Dit is een goede zaak.

De voorziene schrapping van art.3 was de reden dat de meeste landen zich met klem verzet hadden tegen de voorgestelde wijzigingen en ook mijn grootste bezwaar.

3. De lidstaten verliezen hun soevereiniteit niet. De WHO blijft een adviesorgaan dat informatie ontvangt van elke natie en in samenwerking beslissingen neemt inzake bijvoorbeeld een pandemische noodsituatie die zij als vanouds kan afkondigen. Er verandert dus weinig tov vroeger.

4. De "One Health " is van de baan en daarmee ook de dreiging van één wereldregering die alle lidstaten dicteert wat zij moeten doen.

5. De voorwaarden voor een pandemie zijn daarentegen weer gewijzigd.

Voor 2009 kon er slechts sprake zijn van een pandemie als bij de uitbraak van een nieuwe infectieziekte minstens 10% van de wereldbevolking ziek was of dreigde te worden en 3% van de wereldbevolking hieraan stierf.

In 2009 werden de percentages verwijderd en de voorwaarden voor een pandemie omgezet in 5 alarmfases. Als er zich in 2 of méér landen ( van de 194 ) een uitbraak voordeed kon een pandemie afgekondigd worden.

Nu kan in samenspraak met alle lidstaten een pandemie afgekondigd worden als voldaan is aan de volgende CUMULATIEVE voorwaarden :

- Er is of er bestaat een hoog risico op een pandemische noodtoestand met geografische spreiding in een veelheid van landen

- Er is of er bestaat een hoog risico dat de capaciteit van het gezondheidssysteem van de betrokken landen overtroffen wordt

- Er is of er bestaat een hoog risico dat de uitbraak ernstige, substantiële sociale en economische verstoringen veroorzaakt, met inbegrip van internationaal verkeer en handel

- De situatie vereist een snelle, dringende, verbeterde internationale aanpak met volle regeringen en volle maatschappelijke benaderingen.

Deze definitie is niet perfect maar beter dan de vorige.

6. De aangenomen amendementen maken wel de verdere opbouw mogelijk van de pharma industrie en andere belangengroepen.

De WHO zal relevante gezondheidsproducten ( waaronder vaccins ) aanbevelen.

De meeste lidstaten zullen deze aanbevelingen blindelings volgen zoals we reeds gezien hebben met Covid.

Ook hier dus niets nieuws onder de zon. De vaste praktijk is gewoon opgenomen in de IHR.

Tedros noemt de goedkeuring van de nieuwe IHR regels een " overwinning". Dat is het niet. Hij heeft niet bekomen wat hij ( en de belangengroepen die de WHO financieren) wilde.