statines zorgen voor gebrek aan vitamineD Het is in de loop der jaren duidelijk geworden dat de nep coronapandemie een zorgvuldig geplande gebeurtenis was.

Het is dan misschien ook geen toeval dat het gebruik van statines bij het uitbreken van de nep pandemie tot ongekende hoogte was gestegen.De nep coronapandemie is niet zomaar spontaan ontstaan. Het is een zorgvuldig geplande gebeurtenis die terug voert naar tenminste 2010.

Zo zagen we dat het beddentekort in ziekenhuizen onderdeel vormde van deze planning, maar ook de weerstand van de bevolking (het immuunsysteem)  werd al jaren geleden voorbereid op de komst van ‘het virus’.

Dat is althans de strekking van een uitgebreid artikel in The Epoch Times. Hierin wordt gesteld dat ze de inname van statines kunstmatig zover hebben opgevoerd dat het gebruik van dit middel eind 2019 tot een ongekend hoogtepunt was gestegen.

Colleen Huber, de auteur van dat artikel schrijft onder andere het volgende:

Mijn hypothese is dat de massale, populatiebrede verlaging van het cholesterolgehalte onder het Amerikaanse publiek in de aanloop naar 2019 de weg vrijmaakte voor kwetsbaarheid voor de nieuwe ziekteverwekker SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt.

Deze verzwakking van de afweer van mensen veranderde wat een vervelende verkoudheid had kunnen en moeten zijn in een zeer lastige en gevaarlijke ziekte voor mensen die ouder of zwaarlijvig waren of leden aan meerdere chronische ziekten.

Statines verlagen cholesterol, vooral de zogenaamde “slechte” low-density lipoproteïnen (LDL) die cholesterol naar onze cellen vervoeren.

Statines behoren al tientallen jaren tot de meest voorgeschreven medicijnen in de Verenigde Staten.

In 2013 adviseerden het American College of Cardiology en de American Heart Association dat iedereen tussen de 65 en 75 jaar met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (bijna iedereen) een statine voorgeschreven moest krijgen.

Tegen 2019 waren statines een markt van $10 miljard en gebruikten meer dan 92 miljoen mensen - 35% van de Amerikaanse bevolking, voornamelijk oudere volwassenen - statines. Dit aantal was een verdrievoudiging ten opzichte van het voorgaande decennium. Tegen 2020 stonden de Verenigde Staten op de zesde plaats in de wereld wat betreft het gebruik van statines per hoofd van de bevolking.

Ook bij ons is het gebruik van statines schrikbarend hoog.

Statines verlagen iemands cholesterol, en cholesterol is geen luxe maar een noodzaak voor de vorming van de vitamine D molecule - de dirigent van de symfonie, om het zo maar te zeggen, van het menselijke immuunsysteem.

Drie organen zijn betrokken bij de productie van vitamine D: eerst de huid, dan de lever en tot slot de nieren.

Tijdens de nep coronapandemie ontdekte men ook dat erg zieke mensen dikwijls een enorm tekort aan vitamine D hadden.

Dat is dan ook niet zo vreemd als je bedenkt dat de doelgroep die statines krijgt voorgeschreven ook de groep is die al te maken heeft met een slecht werkend immuunsysteem en allerlei andere medische problemen.

Colleen Huber zit er in zoverre naast dat de mensen die overleden tijdens de nep coronapandemie, niet overleden aan de gevolgen van een nog nooit bewezen virus, maar aan het feit dat hun immuunsysteem, mede door het gebruik van statines, zwaar gecompromitteerd was.

Mensen gingen dood aan van alles en nog wat in die tijd. Ze gingen dood aan de griep die opeens ‘corona’ werd genoemd, ze gingen dood aan allerlei andere kwalen en ze gingen wellicht dood door de combinatie grafeenoxide via de griepprik en de 5G straling zoals door La Quinta Columna wordt gesuggereerd.

Mensen gingen dood aan van alles en nog wat omdat hun immuunsysteem niet goed werkte, mede dankzij het gebrek aan vitamine D, veroorzaakt door statines.

Waar Colleen Huber wellicht wel gelijk in kan hebben is dat men het gebruik van statines kort voor de uitbraak van de nep pandemie naar een hoogtepunt heeft gestuwd om daarmee de bevolking zoveel mogelijk te verzwakken. Dit, omdat de statines indirect ook zorgen voor een gebrek aan vitamine D.

De werkelijkheid is dan ook dat je met een hoog cholesterolgehalte beduidend langer leeft dan wanneer je dat door statines laat slopen.

Wij ontvingen naar aanleiding van bovenstaande de volgende reactie van een lezer:

Dank jullie voor het artikel over de statines en de oudere artikelen over cholesterol. Wellicht is het met opzet gedaan, maar die conclusie kan ik met de huidige gegevens niet trekken.

Wat ik wel weet dat er in ieder geval veel geld mee gemoeid is, en dat is op zich al verfoeilijk. Wellicht is dit nog iets moois om onder de aandacht te brengen; Een lezing van cardioloog Aseem Malhotra voor het Europees Parlement over statines.

Goed onderbouwd waarin hij aantoont dat het om geld gaat en niet om gezondheid. Het valt mij mee dat de video nog op youtube te vinden is.

Veelzeggende titel: “killing for profit?”.