verborgen geheime informatie Wanneer je over het algemeen iets dieper spit dan de verhalen in de MSM dan kom je tot de conclusie dat dingen vaak anders zijn dan ons wordt voorgespiegeld.

Bij voorbaat wordt er echter al alles aan gedaan om mensen ver weg te houden van informatie en als je toch op zoek gaat wordt je al snel uitgemaakt voor dit of dat.Het volgende is een mooi voorbeeld van hoe effectief censuur is.

We kwamen op de website van Alexandra Bruce een mooi verhaal tegen dat laat zien dat censuur wel degelijk werkt.

Het gaat hier om een bepaalde film die al in 2017 is uitgekomen, maar waar zij nooit naar had gekeken, want op Google werd heel duidelijk gemaakt dat het hier ging om neonazi propaganda met allerlei antisemitische complotten.

Het gevolg was dat onwillekeurig de boodschap bij Alexandra Bruce bleef hangen dat je beter uit de buurt van die film kon blijven.

Nu zijn we zoveel jaar later en schrijft zij het volgende:

Ik heb de onderwerpen nazi's en WOII grotendeels vermeden, omdat het een nachtmerrie is die ik liever negeerde, maar waarvan ik me nu realiseer dat ik die niet kan blijven negeren.

Dus ik maak mijn voeten nat, bij wijze van spreken, door deze film te bekijken - en alleen de eerste tien minuten hiervan zijn al alsof ik van een gebouw val!

Deze 10-delige filmserie, pseudoniem geschreven, geregisseerd en geproduceerd door Tobias Bratt in Zweden kreeg een IMDb-score van 7,4, ondanks de vernietigende recensie van IMDb en de vernietigende uitspraken van Wikipedia, die het een:

"Neo-nazi propagandafilm...die antisemitische samenzweringstheorieën promoot, waaronder ontkenning van de Holocaust....

"De film promoot verschillende antisemitische samenzweringstheorieën en beweert dat Karl Marx deel uitmaakte van een eeuwenlang plan van Joden om het communisme te verspreiden en de wereld over te nemen en dat Joden de geldvoorraad in de wereld controleren en samenzweren om de ondergang van het blanke ras te bewerkstelligen door immigratie en interraciale relaties aan te moedigen.

Vanwege dit soort schrijfsels heb ik de 'Europa'-serie gemeden als de pest sinds de release in 2017, maar plotseling raadden zoveel mensen me deze film aan of verwezen ernaar, dat ik wel een kijkje moest nemen.

Deze film beweert dat Moses Hess, alias de "Communistische Rabbijn" in 1862 de eerste geschreven principes van het communisme formuleerde in het boek 'Rome en Jeruzalem', waarin hij de basis legde voor een Joodse nationalistische beweging genaamd Zionisme.

De film beweert dat Moses Hess ook een goede vriend en medewerker was van Karl Marx en Friedrich Engels en dat hij hen bijstond in hun werk met het 'Communistisch Manifest' van 1848 en dat de grootouders van Moses Hess via een huwelijk verwant waren aan de Rothschild familie en dat de Rothschild familie Karl Marx gedeeltelijk financierde terwijl hij het 'Communistisch Manifest' schreef.

In dit Manifest werd onder andere het volgende duidelijk gemaakt:

In 'Het Communistisch Manifest' werd de ideologie van het communisme uiteengezet. De belangrijkste punten zijn een centrale bank met een monopolie op krediet, afschaffing van landen en nationaliteiten, afschaffing van het traditionele gezin dat bestaat uit een man, een vrouw en kinderen, afschaffing van privé-eigendom, wat betekent dat de mensen geen rechten hebben, het onmogelijk maken voor mensen om in hun levensonderhoud te voorzien door zware belastingen in te voeren, confiscatie van eigendom, afschaffing van het recht op erfenis, een communistische staat, een communistisch monopolie op krediet en bankieren, de media volledig in handen van de communisten. Vrouwen moeten zich niet meer bezighouden met gezin en kinderen.

Nou, het lijkt vrij duidelijk dat het Communistisch Manifest vandaag de dag overal in Amerika en in de wereld opduikt, van de Federal Reserve Bank, tot de oorlog in Gaza, tot de WHO, tot Drag Queen Story Hour, tot de genocide op de Slavische Oekraïners en Russen. Er is een soort geheime vrijmetselarij die sommigen de Joodse Maffia of Khazariaanse Maffia noemen, maar het is zeker niet strikt Joods van samenstelling. De Rockefellers zijn Khazariaanse maffia, net als JP Morgan, Andrew Carnegie en andere niet-joden. Hoewel ik niet Joods ben door bloed of door geloof, beschouw ik mezelf als Joods-verwant. Meerdere leden van mijn familie zijn met Joden getrouwd, waaronder ikzelf (vroeger). Kortom, ik hou van Joden, dus de onthullingen van deze film zijn zeer verontrustend voor mij. Uiteraard zijn niet alle Joden lid van de Khazariaanse maffia, net zoals niet alle WASP's (White Anglo-Saxon Protestant) vrijmetselaar zijn en niet alle Italianen bij de Cosa Nostra zitten.

Interpreteer dit bericht daarom alsjeblieft niet verkeerd en noem me geen antisemiet, want dat is het tegenovergestelde van wat waar is en het is het tegenovergestelde van wat de bedoeling is, namelijk proberen te begrijpen wat er vandaag de dag gebeurt.

Tot zover het verhaal van Alexandra Bruce.

Hieronder volgt deel 1 van de bewuste film. De andere delen zijn te bekijken via Rumble.

Het lastige is altijd dat er bijna nooit onderscheid wordt gemaakt tussen het Joodse volk en de beruchte satanische sekte. Een sekte die bestaat uit voornamelijk Joodse volgelingen van de valse messias Sabbatai Zevi.

Wanneer je in de video dan ook hoort praten over Joden, dan is het wel zaak om alert te blijven en te begrijpen dat hier wordt gesproken over Joodse leden van de sekte en niet over het Joodse volk.

Dat betekent bijvoorbeeld dat een doorsnee Joodse burger echt geen flauw benul heeft wie er werkelijk achter de Russische revolutie zitten.

Met bovenstaande in het achterhoofd is het altijd nuttig om informatie vanuit een andere invalshoek te bekijken.

Daarna kan je zelf een afweging maken welk waarde oordeel je er aan moet hechten.