wef navo rutte Er zijn mensen die diep teleurgesteld zijn in het feit dat Viktor Orban ineens alle principes laat varen en Mark Rutte steunt als nieuwe baas van de NAVO.

De rechtsen voelen zich verraden want hoe kan dat land in hemelsnaam akkoord gaan met die benoeming?De poppetjes die namens het WEF naar voren worden geschoven om bepaalde taken te vervullen hebben allemaal een eigen naam.

Daardoor kan de schijn worden opgehouden dat het poppetje zelf dingen kan doen en besluiten.

En dus zien we berichten verschijnen dat het poppetje Mark Rutte, de nieuwe leider van de NAVO wordt.

In de praktijk is dat natuurlijk niet zo, want in de praktijk wordt het WEF en indirect de sekte (eigenaar van WEF) de nieuwe baas van de NAVO.

Vrijmetselaar Rutte zal nooit iets doen zonder toestemming van zijn meerderen. Deze meerderen kunnen zich in de vrijmetselaarsloge bevinden of binnen het WEF of beiden.

Net zoals heel veel leiders psychopatische karaktertrekken vertonen, zo zijn ook de meesten lid van een vrijmetselaarsorde. Ook de leiders die ogenschijnlijk niets van het WEF of de 'globalisten' moeten hebben.

Ze zijn gekomen waar ze nu staan met behulp van hun broeders. En de broeders staan weer volledig onder controle van…..

En dat betekent dat de politiek en de politieke besluiten die dagelijks worden genomen niets anders zijn dan afleidingen om ons bezig te houden en ons te doen geloven dat we in een democratie leven waar we echt wat in de melk hebben te brokkelen. 

En dan weet je ook precies welke rol de MAM (mainstream alternatieve media) speelt bij dit theater.

Zo verschijnen er artikelen waarin wordt gesteld dat Eva Vlaardingerbroek boos en teleurgesteld is in de houding van Viktor Orban van Hongarije.

Het is met grote verontwaardiging dat Eva Vlaardingerbroek heeft gereageerd op de recente ontwikkelingen rondom Mark Rutte. Op X uitte ze haar ongenoegen over Hongarije’s instemming met de benoeming van Rutte als secretaris-generaal van de NAVO. Haar kritiek is scherp en niet mis te verstaan: "Mark Rutte heeft meer dan 10 jaar ons land verwoest. Zijn beloften zijn waardeloos. Hij is een pathologische leugenaar en een oorlogszuchtige globalist."

De taak van Eva is om mensen te doen geloven dat het systeem werkt, zolang je maar de ‘goeden’ kiest.

En als één van die goeden de boel dan in de steek laat, dan heeft dat niets te maken met het feit dat zo goed als alle leiders vrijmetselaars zijn en/of WEF lakeien.

Door dit soort afleidingen bieden de MAM kanalen het publiek valse hoop en daarom hebben die MAM kanalen het drukker dan ooit.

Het WEF, de vrijmetselarij en de MAM zijn allen nuttige werktuigen van de beruchte sekte. Echt, alles en iedereen wordt door leden van de sekte geïnfiltreerd en overgenomen.

Het begint al met het uitkiezen van de leiders van de toekomst.

1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het Goyim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de Illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de Illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

4) De Illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat het Goyim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

Van de Illuminati gaan we naar het tegenwoordige WEF onder leiding van de beruchte Klaus Schwab.

Hieronder een korte video opname die afkomstig is uit een langere video uit 2007 waarin Schwab een rondleiding geeft aan een journalist en vertelt wat ze zoal doen bij het WEF.

Dan begint hij over de 'stakeholders', een populaire uitdrukking bij het WEF.

Een stakeholder is iemand die een belang (Engels: stake) heeft bij het functioneren van de organisatie. 

En dan schept hij op over wie die stakeholders en 'partners' wel niet allemaal zijn. Met andere woorden wie ze allemaal in 'de zak hebben'.

Bedrijven, politici, overheden, media, experts, vakbonden, wetenschappers, NGO's enzovoort.

Lees na het kijken van dit korte filmpje nog eens de doelstellingen van de Illuminati en je hebt antwoord op al je vragen.