pandemie 2025 deagel Er doen al jaren hardnekkige voorspellingen de ronde waarbij in veel landen rond 2025 nog maar een fractie van de oorspronkelijke bevolking in leven is.

De bron van die voorspellingen blijkt te herleiden naar de CIA, het Amerikaanse Ministerie van Defensie (DoD)/Pentagon en de Rockefeller Foundation.Een organisatie die door velen wordt gelinkt aan de machthebbers achter de schermen is Deagel.

Al jarenlang voorspellen zij dat er tegen 2025 een sterke bevolkingsreductie plaatsgevonden zal hebben in talloze landen.

Dat het geen kleine reducties zijn is ook duidelijk.
Deagel.com, een obscure online entiteit die bekend staat om zijn uitgebreide gegevens over militaire capaciteiten en huiveringwekkende voorspellingen over reducties in bevolkingsaantallen in 2025.

Recente bevindingen linken Deagel direct aan belangrijke entiteiten met een grote invloed op het wereldtoneel, zoals de CIA, het Amerikaanse Ministerie van Defensie (DoD)/Pentagon en de Rockefeller Foundation.

Huidige gegevens over sterfte in het Westen wijzen er sterk op dat Deagel's voorspelling over reductie van de bevolking niet slechts een voorspelling is, maar meer dat het een doel is van de satanische sekte in de achtergrond.
Bovenstaande is een sterke aanwijzing dat Deagel.com niet het werk is van één man, maar in feite het werk is van het Amerikaanse militair-industrieel complex dat bestaat uit de CIA, het Amerikaanse DoD en de Rockefeller Foundation.

Interessant voor Nederland is dat Deagel in 2013 voorspelde dat het aantal inwoners in ons land zou dalen tot 9,1 miljoen inwoners in 2025, maar dat dit in de voorspelling van 2017 is bijgesteld en ons land als één van de weinigen geen sterke daling meer laat zien, maar zelfs een kleine groei. België daarentegen laat nog steeds een daling zien van ongeveer 30 procent van het aantal inwoners.

Wat dat betreft vormt ons land een uitzondering vergeleken met de meeste Westerse landen.

Wat wel weer frappant is dat de naam Rockefeller opduikt bij Deagel. Dezelfde club die de vorige nep pandemie al in 2010 wist te voorspellen.

We weten dat er voor 2025 waarschijnlijk een nieuwe pandemie op de planning staat en we weten ook dat nu al wordt gesteld dat als de beruchte vogelgriep zou overgaan op mensen we daar een sterftepercentage van 25 procent kunnen verwachten bij besmette mensen.

2025 komt rap naderbij en dan zullen we weten of er iets klopt van de voorspellingen van Deagel.