dumbing down of society Het woord omvolking mag niet worden gebruikt omdat er teveel antisemitische verhalen aan gekoppeld kunnen worden.

Ondertussen beginnen we de gevolgen van omvolking in de praktijk steeds meer te merken.
Onze bevolking wordt systematisch vervangen, of we dat nu leuk vinden of niet.

Er kan nog zoveel worden ontkend en gebruld dat dit een woord is dat thuis hoort bij de nazi’s, feit is dat omvolking voor onze ogen plaatsvindt.

Wanneer je ongekende stromen vreemde culturen je land binnenhaalt, dan kan je de nodige problemen verwachten.

En dat zeker wanneer in de praktijk blijkt dat een groot deel geen enkele intentie heeft om zich aan te passen, of niet daartoe in staat zijn.

Zo komt de Telegraaf nu met het volgende bericht:

Een overgrote meerderheid van de stellingdeelnemers vindt dat aan het bijspijkeren van basisvaardigheden prioriteit gegeven moet worden. Zo’n 2,5 miljoen mensen hebben onvoldoende basisvaardigheden om zich staande te houden in de maatschappij.

Miljoenen mensen in onze maatschappij zijn niet in staat om een normaal leven te leiden omdat ze simpele basisvaardigheden missen.

De Telegraaf gaat verder:

De meerderheid meent dat er meer onderzoek moet komen naar laaggeletterdheid. Maar nu al vinden veruit de meeste respondenten dat de staat van het onderwijs debet is aan het gebrek aan basisvaardigheden bij veel Nederlanders. „Dit moet op de lagere school al zijn geregeld. Ik snap niet wat leraren bezielt om kinderen die niet voldoende kunnen lezen en rekenen te laten doorstromen naar het voortgezet onderwijs.”

Dus, het publiek bij de Telegraaf wijst naar het onderwijs als oorzaak van het probleem.

Maar, het bijzondere is dat hetzelfde fenomeen zich voordoet in Duitsland.
Stefan Düll, de voorzitter van de Duitse lerarenvereniging heeft gewaarschuwd dat het onderwijssysteem van het land wordt overspoeld met migrantenstudenten, van wie velen analfabeet zijn en de taal nauwelijks spreken.

Düll waarschuwde dat opvoeders een enorme last te dragen krijgen omdat veel van de kinderen weinig of geen Duits spreken.

"Ze spreken tenslotte ook geen Farsi of Oekraïens. Hoe moeten ze die dan onderwijzen?" vroeg hij.

Gezien het feit dat ongeveer een kwart van de leerlingen in de 4e klas van het land geen Duits spreekt, betekent het hoge aantal immigrantenkinderen volgens Düll dat "de groep analfabeten groter wordt".

"Hoe hoger het percentage immigranten, hoe moeilijker het is om de klas te motiveren," voegde hij eraan toe.

Het proces dat hier gaande is noemen ze in het Engels ‘the dumbing down of society’, een bewust proces om de bevolking zo dom mogelijk te maken en te houden. Dit, zodat ze gemakkelijker de propaganda zullen slikken omdat ze zelf niet in staat om ook maar enig onderzoek te doen.

Volgens de Wikipedia betekent omvolking het het bewust (deels) vervangen van een oorspronkelijk volk door een nieuw volk.

Maar, niemand mag openlijk spreken van omvolking want dan wordt je automatisch extreem rechts genoemd.

Het wordt nog erger, want volgens het CIDI ben je dan een antisemiet en zij schrijven het volgende:

“Joden zullen ons niet vervangen!” is een van de slogans van witte superioriteitsdenkers die in de vervangingstheorie geloven. Dit is het idee dat het ‘witte ras’ met uitsterven wordt bedreigd door een komende vloed van niet-witte mensen in de eigen steden, dorpen en buurten. Die ‘vervanging’ wordt volgens deze complottheorie gecontroleerd door Joden.

Daarentegen zegt mevrouw Barbara Spectre, vrouw van een rabbi in Zweden het volgende:

"Europa zal niet langer de monolithische maatschappij zijn die ze eens waren in de vorige eeuw. De Joden zullen in het centrum staan van deze enorme hervorming van Europa naar een multiculturele samenleving. Men zal sterke weerstand/wrok voelen tegen de Joden vanwege onze leidende rol, maar zonder die leidende rol en zonder die transformatie zal Europa het niet overleven".

Kortom, als je vertelt wat iedereen met eigen ogen kan zien dan ben je al snel een extreem rechtse antisemiet.

En niemand spreekt over het Kalergiplan, want dat bestaat formeel niet.

In een Oostenrijkse maçonnieke uitgave van “Het Baken” uit 1925 stond te lezen:

“De Vrijmetselarij, met name de Oostenrijkse Vrijmetselarij, kan zeer tevreden zijn om graaf Coudenhove-Kalergi tot haar leden te rekenen. De Oostenrijkse Vrijmetselarij kan rapporteren dat broeder Coudenhove-Kalergi vecht voor zijn pan-Europese overtuigingen. Broeder Kalergi zijn programma is een maçonniek werk van de hoogste orde en om er gezamenlijk aan te werken, is een verheven taak voor ons allen.”

En wanneer we kijken naar de essentie van het plan van Kalergi:

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.