Het is bijna niet voor te stellen dat er nog steeds mensen zijn die de officiële versie van 9/11 als zoete koek blijven slikken.

Daarom hier een overzicht van een aantal "toevalligheden" die mensen toch op zijn minst aan het nadenken moet zetten.1. Oorlogsspelletjes op de dag van 9/11.

Hadden de vliegtuigkapers op die bewuste dag gewoon geluk, of hadden ze informatie van binnenuit gekregen? Het toeval wil dat die morgen NORAD (North American Aerospace Defense Command) grootscheepse militaire oefeningen hield, waardoor het grootste deel van de militaire vliegtuigen zich op grote afstand van Washington en New York bevonden. Iets dergelijks vond ook plaats tijdens de aanslagen in de Londense metro op 7 juli 2005. De Londense politie simuleerde net toevallig op dat moment een terroristenaanval op de metro.

2. "Een nieuw Pearl Harbor".  

In september 2000 werd door de neo-con denktank PNAC (The Project for a New American Century) een rapport gepubliceerd met de titel "Rebuilding America's Defenses"", waarin onder andere staat te lezen: "Het transformatieproces zal waarschijnlijk langdurig zijn, behalve als er een schokkende en katalyserende gebeurtenis plaatsvindt, zoals een nieuw Pearl Harbor". De denktank bestond vooral uit mensen die later het entourage van George Bush zouden vormen, zoals Dick Cheney, Jeb Bush, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Scooter Libby en Richard Perle.

3. Alex Jones voorspelde 9/11. 

In een uitzending op 25 juli 2005 voorspelde Alex Jones dat de Amerikaanse regering een terroristische aanval tegen haarzelf zou organiseren, een zogenaamde False Flag. Dit zou dan de deur wijd open zetten voor een militaire invasie in het Midden Oosten. Midden in de uitzending laat hij zijn gedachten de vrije loop en raadt dat Bin Laden de schuld zal krijgen voor een aanslag op zoiets als The World Trade Center.

4. De paspoorten van de kapers worden ongeschonden aangetroffen.

In een officiële verklaring wordt meegedeeld dat drie paspoorten werden aangetroffen op de plaats waar de vliegtuigen waren neergestort, twee in Pennsylvania en één in New York. Terwijl de zwarte dozen nooit zijn gevonden en alleen hele kleine stukjes lichaamsdelen. Waar complete staalmotoren volledig waren vernietigd, daar liggen toevallig een aantal volledig ongeschonden paspoorten.

5. Thermietachtige deeltjes gevonden op het staal.

Eén van de mensen die al jaren tracht te bewijzen dat de gebouwen moedwillig en gecontroleerd zijn opgeblazen, is professor Steven Jones. Volgens Jones hebben onze ogen ons niet bedrogen en is dat wat we gezien hebben de instorting van gebouwen als gevolg van het opblazen zoals gebeurt bij slopen (controlled demolition). Jones is een natuurkundige en hij stelt dat de gesmolten stukken metaal die samen met de witte as van de gebouwen naar beneden vielen, bewijs zijn dat er temperaturen zijn opgetreden die vele malen hoger moeten zijn geweest dan die veroorzaakt kunnen worden door brandende vliegtuigbrandstof. Deze hitte kan wel afkomstig zijn van een substantie zoals thermiet, wat ook in sloopwerkzaamheden wordt gebruikt om door metaal te snijden. Hele kleine deeltjes van deze stof zijn later gevonden.


6. Constructies van staal storten in elkaar door een brand?

Het is nog nooit eerder voorgekomen en ook niet later, dat stalen constructies in elkaar zijn gestort door een brand. De smelttemperatuur van staal ligt vele malen hoger dan mogelijk veroorzaakt kan zijn door brandende kerosine. Ondanks dit feit zijn op 11 september 2001 drie van de meest geavanceerde stalen constructies ter wereld in elkaar gestort als gevolg van brandende kerosine en de klap van de vliegtuigen die zich in de torens boorden. Maar, de werkelijke verrassing ligt in WTC gebouw 7. Dit gebouw werd niet geraakt door een vliegtuig en dit is het eerste gebouw ter wereld waarvan de stalen constructie als gevolg van brand in elkaar stort. Professor Jones en met hem talloze wetenschappers over de hele wereld zijn het met elkaar eens, dat de enige manier waarop dit kan plaatsvinden "controlled demolition" is.

7. De afspraak van Dick Cheney.

Dick Cheney had de taak om de leiding van de regering op zich te nemen in geval van een terroristische aanval of oorlogssituatie. En dus, terwijl Bush het toevallig heel druk had met schoolkinderen die dag, had Dick Cheney vanuit een ondergrondse bunker de totale leiding van het land. Op basis van een net vier maanden eerder door Bush uitgevaardigd presidentieel besluit, waarbij Dick Cheney zich op geen enkele manier aan vroegere protocollen hoefde te houden.

8. Halliburton.

Dit bedrijf dat werkt voor defensie, infrastructuren aanlegt en zich ook bezighoudt met energie, was de voormalig werkgever van Dick Cheney. Eerst werkte hij hier als directeur en later als vice-president. Dezelfde man die de leiding had over een bedrijf wat geweldig profiteerde van 9/11, begon een denktank die voor een Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Golfstreken pleitte teneinde een wereld te scheppen naar Amerikaans model. Ondertussen is deze zelfde voormalig wergever genaamd Halliburton, nu ook stilletjes neergestreken in het nabijgelegen Dubai.

9. Vijftien van de negentien kapers waren Saudi Arabisch.

Het is geen geheim dat Amerika en Saudi Arabie zakenpartners zijn. De Saudisch zorgen voor goedkope olie voor Amerika, in ruil voor bescherming. Het is ook geen geheim dat de Bush familie gek is op de Saudisch en al tientallen jaren zaken met hen doet. In de vroege ochtend van 11 september had Bush via de Carlyle Group zelfs nog een bespreking met familieleden van Bin Laden.

10. John Ashcorft kreeg een waarschuwing om niet te gaan vliegen.

Alhoewel iedereen in de regering zich die dag van de domme hield en geen idee had, kreeg de vroegere minister van justitie John Ashcroft het advies van de FBI om die dag niet te gaan vliegen. Hij kreeg geen verdere verklaring wat de mogelijke dreiging dan wel zou zijn.

11. Verdwenen beeld beveiligingscamera Pentagon.

Naast Ground Zero is er natuurlijk ook nog het Pentagon. Volgens video-experts is beeld nummer 20 verdwenen van de door de beveiligingscamera vastgelegde beelden. Laat dit nu net toevallig het beeld zijn waarop te zien zou zijn waardoor het Pentagon nu eigenlijk echt was geraakt. Eén van de eerst nieuwsverslagen ter plekke werd gedaan door CNN's Jamie Macintyre die verklaarde: "Er is geen enkel bewijs dat er hier of in de buurt een vliegtuig is neergestort".

12. Het 2,3 biljoen Dollar onderzoek.

Op 10 september, de dag voor de ramp, hield Donald Rumsfeld een persconferentie waarin werd meegedeeld dat het Pentagon een ontbrekend bedrag in de boeken van 2,3 biljoen Dollar niet kon verklaren. Toevallig werd de volgende dag het kantoor vernietigd waar al dit soort gegevens werden bewaard en de op de ramp volgende chaos en verwarring zorgden voor de rest.

13. De verzekeringspolissen van Larry Silverstein.

Op 24 juli 2001 verzekerde de nieuwe eigenaar van het World Trade Center zich tegen terroristische aanvallen. De verzekerde waarde was 3,5 miljard Dollar, maar Silverstein claimde het dubbele omdat er twee terroristische aanslagen hadden plaatsgevonden.

14. Het gokken op aandelen van vliegtuigmaatschappijen.

Op 6 september 2001 waren er 25 keer meer opties dan normaal afgesloten op de beurs. De volgende dagen werd dit aantal steeds groter en volgens een bericht van Bloomberg destijds waren er 285 keer meer "put" opties op luchtvaartmaatschappijen, waaronder United en American Airlinens, dan normaal. Dit betekent dat een aantal onbekende mensen er heilig van overtuigd waren dat United en American heel binnenkort een hoop van hun waarde zouden verliezen.

15. De snelheid waarmee gebouw 7 naar beneden kwam.

Het internet staat vol met video's die laten zien dat het gebouw WTC 7 met de snelheid van een vrije val naar beneden kwam. Dit betekent dat er geen enkele weerstand was. Normaal gesproken zou je verwachten dat als 47 verdiepingen van staal, glas en beton over elkaar naar beneden buitelen je een soort asymetrisch effect zou krijgen waarmee dit alles naar beneden komt. Maar, dit is niet het geval met gebouw 7. Dit gebouw, wat niet eens door een vliegtuig werd geraakt, stortte als een pannenkoek zonder weerstand in elkaar, na een brand in de hal van het gebouw.

16. Marvin Bush.

De broer van George Bush, Marvin, zat in de directie van het bedrijf wat verantwoordelijk was voor de veiligheid van het WTC. Ook was dit bedrijf verantwoordelijk voor de beveiliging van Dulles Airport en United Airlines. In de weken voorafgaand aan de aanslagen was er een hogere alarmcode afgegeven in verband met dreigende bomaanslagen. Een groot aantal bewoners wist te vertellen dat er in die weken extra oefeningen werden gehouden voor ontruiming en brand. Echter, net voor de werkelijke aanslagen haalde het bedrijf opeens alle honden, die speciaal getraind waren om bommen op te sporen, weg uit het gebouw.

17. Dov Zakheim.

Voordat Dov Zakheim benoemd werd tot de hoogst verantwoordelijke voor de begroting van het Pentagon, en de prijs voor de oorlog in Irak bepaalde, was hij algemeen directeur van System Planning Corp. (SPC) Dit bedrijf had, via haar dochteronderneming Tridata Corp, de leiding over het onderzoek naar de aanslagen. Hierdoor had het toegang tot alle blauwdrukken van het WTC. SPC verkoopt onder andere zaken zoals het Command Transmitter System, waarmee vliegtuigen op afstand kunnen worden bestuurd. Ook verkopen zij een radarsimulatiesysteem om doelen te kunnen identificeren (in gebruik bij de marine) en een systeem wat er voor zorgt dat drones (onbemande vliegtuigen) die niet meer goed functioneren, worden vernietigd.

18. Barbara Olsen voert telefoongesprek uit vliegtuig op 34.000 voet hoogte.

Barbara was de vrouw van de vroegere Sollicitor General (vertegenwoordiger van de regering bij het Hooggerechtshof) Ted Olsen en was commentator bij Fox News en CNN. Volgens Ted Olsen belde zijn vrouw met een mobiel vanuit het vliegtuig met een verslag van wat er op dat moment gebeurde. Het lijkt onwaarschijnlijk dat een goed ingewijde in Washington haar man belt met dit soort informatie op een mobiel vanuit een vliegtuig wat waarschijnlijk nooit het Pentagon geraakt heeft. Dit los van het feit dat het heel erg moeilijk is om een telefoongesprek te voeren met een mobiel vanaf 34.000 voet hoogte.

19. De "Patriot Act" werd aangenomen heel kort na 9/11.

Alhoewel het hele land in verwarring was, werd een maand en vijftien dagen na 9/11 een 342 pagina groot document gepresenteerd. De veronderstelling bestaat dan ook dat dit document al ver voor 9/11 gemaakt is en men gebruik gemaakt heeft van de verwarring in die tijd om dit snel door het Congress te loodsen. In de tijd voor deze de Patriot Act waren er geen bodyscanners op vliegvelden, waren telefoontaps zonder rechtbanktoestemming niet toegestaan en politiemensen hadden nog een huiszoekingsbevel nodig voordat ze je woning konden binnentreden.

20. Controlled Demolitions Inc.

Na de ramp werd het bedrijf Controlled Demolition (toepasselijke naam), samen met Tully Construction ingehuurd om het puin te ruimen op Ground Zero. Beide bedrijven rapporteerden dat ze gesmolten staal (komt niet overeeen met de temperaturen die volgens het officiele verhaal zouden hebben geheerst tijdens de ramp) hadden gevonden tussen het puin. Daarnaast was Controlled Demolition ook het bedrijf wat na de aanslag in Oklahama de boel moest opruimen.

21. Het geval van Able Danger en het ontkennen van waarschuwingen.

Able Danger was een geheim militair programma dat bedoeld was om informatie te verkrijgen over internationaal terrorisme. Luitenant Colonel Anthony Shaffer en vier andere leden van het team, beweren dat ze Mohammed Atta en drie andere 9/11 terroristen hadden geïdentificeerd als mogelijke verdachten in de bomaanslagen van 1992. Hij zegt dat de militaire top deze informatie volkomen heeft genegeerd. Na 9/11, benaderde Shaffer ene Philip Zelikow van de 9/11 commissie, maar Zelikow had totaal geen belangstelling voor deze informatie. Het ministerie van Defensie kocht vervolgens iedere kopie van Shaffer's boek waarin dit verhaal stond en vernietigde deze.

22. Bush mocht niet in zijn eentje praten met de 9/11 commissie. De commissie kreeg geen toestemming om alleen met Bush te spreken. Wanneer Bush verscheen, was hij altijd vergezeld van zijn waakhond Dick Cheney. Bovendien wilde dit dynamisch duo alleen praten op voorwaarde dat ze niet onder ede stonden.

23. Getuigen verklaren dat er bommen explodeerden.

Ga naar Youtube en zoek op getuigenverklaringen over de explosies in de torens. Deze verklaringen ondersteunen het verhaal dat de gebouwen zijn ingestort door bomexplosies. In een amateurvideo die net na de ramp is opgenomen verklaren alle brandweerlieden stuk voor stuk dat ze explosies hebben gehoord. Zouden deze beroepsmensen niet in staat zijn om een explosie te identificeren als ze er één hoorden?

Bron:

Truth TV