De meeste mensen kennen ondertussen wel het befaamde Illuminati kaartspel van Steve Jackson uit 1995.

Steeds meer afgebeelde gebeurtenissen op de kaarten komen nu uit, met als laatste nu wellicht de vleesetende bacterie.Het Illuminati kaartspel werd in 1990 bedacht door game-ontwerper Steve Jackson. Het bleek verbijsterend voorspellende 'gaven' te hebben; zo gaan 3 van de circa 100 kaarten over de aanslagen op 9/11/01 op de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington, die pas zes jaar na het verschijnen van het spel plaatsvonden.

Sinds 9/11 is het in snel tempo duidelijk geworden dat het hier echter om meer dan slechts een spel gaat; de kaarten beelden stuk voor stuk een groot aantal aspecten van en de gehele plannen af, die de machtselite achter de schermen al jaren van tevoren bedacht om te komen tot de al vaak besproken Nieuwe Wereld Orde.

Want hoe kan het dat op twee kaarten de aanslagen op 11 september worden afgebeeld? Op de kaart met de aanslagen op de Twin Towers is zelfs te zien dat eerst één toren wordt geraakt, vrijwel exact op dezelfde hoogte als dit zes jaar later daadwerkelijk gebeurde! Op een ander gebouw, helemaal links onderaan, is duidelijk het Illuminati symbool te zien.

Hiermee wordt, zonder misverstanden, gezegd dat deze aanslagen het werk van de Illuminati zijn, of in ieder geval niet zonder hun medeweten zouden gaan plaatsvinden. Bovenaan de kaart staat 'Terrorist Nuke'. Met 'nuke' wordt een kernwapen bedoelt. Bij de aanslagen op 9/11 is geen kernwapen gebruikt. Althans, dat leek zo. Maar na de aanslagen op hotels op Bali en in India verschenen berichten in de alternatieve media op internet, dat deze aanslagen mogelijk zouden zijn gepleegd met een micro-nucleair wapen van circa 0,1 kiloton. De theorie luidt dat zo'n mini-kernwapen mogelijk ook gebruikt zou kunnen zijn om, na de impact van de vliegtuigen, de Twin Towers van onderaf op te blazen.

De kaart van de aanslag op het Pentagon is eveneens verbijsterend. Hierop is te zien dat er na de aanslag weliswaar een brand uitbreekt, maar dat het Pentagon zélf gespaard blijft. Dat is wat er zes jaar later in werkelijkheid ook gebeurde!


Een ander frappant voorbeeld is de “aardbeving” in Japan in maart vorig jaar. Op de onderstaande kaart kun je de voorspelling hiervan zien.

Maar, hoe kan iemand in 1995 exact weten op wat voor tijdstip er een “aardbeving” zal plaatsvinden? De klok op de kaart is de klok van de Ginza Wako toren in Tokyo, met op de klok de precieze tijd waarop de ramp plaatsvond.

Niemand kan weten wanneer er precies een aardbeving zal plaatsvinden, behalve als het gepland was en het geen natuurlijke aardbeving was. Zie hiervoor ons eerdere artikel.

Dat het een gecombineerde ramp was moge duidelijk zijn. De tsunami met al haar slachtoffers en de Fuskshima ramp, waarvan de gevolgen op dit moment nog niet te zijn overzien.Er gebeuren op dit moment en dan met name in Amerika vreemde dingen. Zo zijn er de afgelopen maand een ongewoon aantal gevallen van mensen die een infectie hebben opgelopen van een zogenaamde vleesetende bacterie.

Necrotiserende fasciitis of fasciitis necroticans is een infectie door bacteriën, gelokaliseerd in het onderhuidse vetweefsel. De infectie verspreidt zich in de loop van uren tot dagen over het bindweefseloppervlak en gaat gepaard met ernstige vernietiging van huid-, spier -en vetweefsel. Deze bacterie is welbekend onder de naam vleesetende bacterie.

Er zijn niet alleen gevallen gerapporteerd in Georgia, maar ook in Omaha. Het schijnt een agressieve vorm van deze infectie te zijn, die potentieel dodelijk is.

Het begint nu dermate op te vallen dat het zelfs de internationale pers haalt.

Als we nu weer kijken naar het Illuminati kaartspel, dan komen we de volgende kaart tegen:

Basic Business Account

Aangezien we kunnen aannemen dat het Illuminatispel ontworpen is met voorkennis over gebeurtenissen die gepland zijn en vroeger of later zullen plaatsvinden, is deze kaart behoorlijk huiveringwekkend.

Ook in de maand mei (11 mei) werd er in Orlando in Florida net ten zuiden van Georgia, laboratorium apparatuur gestolen met een waarde van 500.000 Dollar. De volgende dag stond er een waarschuwing in de krant dat deze apparatuur een “substantie” zou bevatten die menselijke vlees zou kunnen “wegeten”.

Vreemde omschrijving en vreemd toeval als je bedenkt dat in de loop van diezelfde maand zich een opmerkelijk aantal vleesetende bacteriegevallen voordoen in de staat net ten noorden van Orlando.

In dezelfde omgeving, North Carolina, wordt op 25 mei de wetenschapper Chahnaz Kebaier doodgeschoten. Volgens de berichten werd ze vermoord door haar ex-vriend. Kebaier was als wetenschapper verbonden aan de universiteit van North Caroline en deed onderzoek naar besmettelijke ziektes. Het laatste onderzoek waar zij aan werkte was een MRSA bacterie die Necrotiserende fasciitis kan veroorzaken....!

Al het bovenstaande kan op toeval berusten. Maar, als we één ding weten dan is het wel dat er wat de Illuminati betreft geen toeval bestaat. Dat ze zich bezighouden met het muteren van bacteriën wordt nog eens heel duidelijk uitgelegd door Alex Jones in een aan analyse van de nieuwe film Prometheus, waarover meer in een eerder artikel.

Bronnen:

UFO Blogger
Xander Nieuws
Greenfield Reporter
KE TV7
Daily Mail