Werd Michael Jackson vermoord door de Illuminati? (Deel I)

Michael Jackson is volgens het Guinnes Book of Records de meest succesvolle entertainer ooit.

Er doen veel verhalen de ronde over Michael. Was hij het slachtoffer van mind control en moord door de Illuminati? Michael sprak in elk geval voor zijn dood inderdaad over zijn angst voor deze donkere machten.Zijn bijdrage aan muziek, dans, liefdadigheid en mode, evenals zijn persoonlijke levensstijl maakten van hem decennia lang en wereldwijd een populair mens. Naar schatting zijn er van Jackson meer dan 750 miljoen platen/cd’s verkocht. Hij werd honderden keren onderscheiden, waarmee hij ook de meest onderscheiden artiest werd in de geschiedenis van de popmuziek.

Een belangrijk aspect van Michael's leven waar bijna niemand van op de hoogte is is dat Michael Jackson één van de meest prominente (mogelijk zelfs de meest prominente) was op het gebied van liefdadigheid. Zowel persoonlijk als via zijn Stichting “Heal the World”, doneerde hij meer dan 300 miljoen Dollar aan liefdadige doelen en ook daarmee kwam hij in het Guinnes Book of Records als de artiest die de meeste liefdadigheidsinstellingen steunde. In tegenstelling tot andere “weldoeners” zoals Bill Gates en de Rockefellers, had Jackson werkelijk de intentie om mensen te helpen en niet om de wereldbevolking te reduceren via eugenetica.

Ondanks zijn onvoorstelbaar grote talent, moet opgemerkt worden dat net als met iedere andere “ster” zijn beroemdheid niet zomaar tot stand kwam. Dit werd mogelijk gemaakt door de marketing en productie Dollars van de Illuminati. Op het hoogtepunt van zijn roem maakte Jackson duidelijk dat hij tegen de Illuminati was en zich wilde losmaken van hun controle.

In dit artikel wordt ingegaan op de volgende vragen:

Was Michael Jackson het slachtoffer van kindermisbruik/mindcontrol zoals zoveel andere beroemdheden?

Werd Jackson door de Illuminati opgezet als kindermisbruiker om hier financiëel voordeel uit te halen of om hem tegen te werken?

Werd Michael Jackson vermoord vanwege geld of was het een offerritueel?

Was Jackson een mind control slachtoffer?

Project MK Ultra was de codenaam voor een geheim illegaal CIA/Illuminati programma om met mensen te experimenteren. Uit gepubliceerd bewijsmateriaal blijkt dat Project MK ultra zich bezighield met veel verschillende methoden om de geestelijke toestand van personen te manipuleren., Hierbij werd ook ingezet het veranderen van de hersenfuncties, het heimelijk toedienen van drugs en andere chemicaliën, hypnose, het uitschakelen van zintuigelijke waarnemingen, verbale en seksuele mishandeling en nog vele andere martelmethoden.

Er zijn veel onderzoekers die menen dat Michael Jackson een mind control slachtoffer was, net als andere sterren zoals Madonna, Britney Spears en Anna Nicole. Na de voortijdige dood van MJ, kwam Sony met een nieuw album op de markt, getiteld Michael. De omslag staat vol met Illuminati symbolen. Het meest duidelijke en schokkende is de Monarch Vlinder op zijn linkerschouder. Dit staat symbool voor Monarch programmering, een vorm van op trauma gebaseerde mind control (MK Ultra).

Een ex mind control slachtoffer en auteur van “Thanks for the Memories”, Brice Taylor, claimt dat Michael Jackson zowel een mind control als seksueel misbruik slachtoffer is.

De vroegere Illuminati slaaf Kathleen Sullivan heeft er het volgende over te zeggen op haar blog: “Ik heb Michael Jackson ongeveer 10 jaar lang gevolgd via het nieuws. Om redenen die ik niet publiekelijk bekend wil maken, kan ik zeggen dat ik er absoluut niet aan twijfel dat hij een MK Ultra variëteit slaaf is, mogelijk door zijn vader geïntroduceerd in het bizarre systeem van geheimagenten, gecommercialiseerde pedofilie en nog een aantal van dat soort zaken".

En inderdaad, Michael vertoonde de verschillende persoonlijkheden die typerend zijn voor mind control slachtoffers. Op het toneel was hij misschien wel ‘s werelds beste artiest, voelde zich op zijn gemak en in controle tijdens een show voor duizenden fans. Toch, als hij niet op het toneel stond, was hij vaak verlegen, stil, zoals een kind.

Als volwassen mens vond Michael het leuk om in bomen te klimmen en bouwde hij voor zichzelf de “Neverland” ranch. Neverland is de fictieve woonplaats van Peter Pan, Tinker Bell en de Lost boys. Alhoewel niet alle mensen in Neverland voor altijd jong blijven, staat haar meest bekende inwoner, Peter-Pan, erom bekend dat hij nooit wilde opgroeien en wordt vaak gebruikt als een metafoor voor eeuwige jeugd en het ontsnappen aan de werkelijkheid.

In een interview heeft Michael verklaard dat zijn vader, Joe Jackson, hem en zijn broertjes zo erg sloeg dat zijn moeder schreeuwend naar hem riep om te stoppen en dat als hij doorging hij ze mogelijk dood zou slaan. Latoya Jackson heeft gezegd, dat hun vader er een groot plezier in had om zijn kinderen te slaan en een geweer op ze te richten.

In zijn jonge jaren werkte Michael nauw samen met de platenproducer Quincy Jones. Tijdens een zeldzaam interview uit 1983 met Jackson en Jones, houdt Jackson zijn Boa Consrtrictor omhoog en vertelde dat hij nog veel meer slangen had (symbolen voor Lucifer?). In dat interview vertellen de mannen dat ze tot wel 18 uur per dag samenwerken.

Volgens de inmiddels overleden rapper Tupac Shakur en Professor Griff van de rap band Public Enemy, was Jones een homo en organiseerde seksfeesten en orgies. Zou de jonge Michael Jackson onder leiding van Quincy Jones wellicht seksueel misbruikt zijn en gedwongen zijn om mee te doen in de Illuminati seksrituelen om de Koning van de Pop te worden?

Er is in ieder geval bewijs dat hij lichamelijk werd mishandeld en een mogelijk slachtoffer was van mind control

Werd Michael Jackson opgezet als pedofiel?

In 1995 werd Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Voor de civielrechtelijke zaak die duidelijk wees in de richting van afpersing en valse beschuldigingen, werd een schikking getroffen en er werd geen aangifte gedaan. In 2005 werd er wel aangifte gedaan voor seksueel kindermisbruik. Tijdens de rechtszaak op 13 juni 2005 kwam de twaalfkoppige jury, waar overigens geen Afro-Amerikanen in zaten, unaniem tot de conclusie dat Jackson onschuldig was.

Niettegenstaande die uitspraak werd Jackson wel degelijk veroordeeld, en wel vanwege de vele vragen die bleven bestaan in de hoofden van de miljoenen mensen die de door de Iluminati gecontroleerde mainstream media geloven.

De jongen in kwestie, Jordan Chandler, heeft nadat zijn vader, die hem aanzette tot de beschuldigingen, zelfmoord pleegde, publiekelijk toegegeven dat hij gelogen heeft over dat hij sexueel misbruikt zou zijn door Michael Jackson. MJ's carriere, reputatie en gemoed waren toen al ernstig beschadigd door de leugen. In de media is er relatief weinig aandacht aan de bekentenis van Jordan besteed.

Iets wat eigenlijk iedereen zou moeten lezen is de samenvatting van de verdediging voor de rechtbank geschreven door zijn advocate Mary Fischer. Het heet “Werd Michael Jackson opgezet?” en werd voor het eerst gepubliceerd in het tijdschrift GQ. Het document is gevuld met feiten waarvan je mond openvalt.

Zoals Fischer opmerkt, het is onmogelijk is om iets te bewijzen wat niet gebeurd is. Maar wat wel mogelijk is, is om in detail te kijken naar de mensen die de beschuldigingen hebben geuit tegen Jackson en hiermee een indruk te krijgen van hun karakter en motieven. Wat er bij zo’n onderzoek naar voren komt, gebaseerd op rechtbank documenten, zakelijke documentatie en vele interviews is een overtuigend argument om te concluderen dat Jackson niemand heeft misbruikt en dat hij juist zelf het slachtoffer was geworden van een goed doordacht plan om hem geld af te persen.

Hier volgen enkele feiten, maar om de personen die betrokken waren bij de aangifte tegen Jackson helemaal te begrijpen, moet je toch het document van Fisher lezen.

Er is veel ophef geweest over de plastische chirurgie die Michael liet uitvoeren aan zijn gezicht omdat men speculeerde dat hij er zo wilde uitzien voor de kinderen. En alhoewel het misschien merkwaardig klinkt voor de gemiddelde mens dat een man van 35 jaar vraagt of een 13 jarige jongen wil blijven slapen, vonden de moeder van de jongen (Jordan Chandler) en anderen die dicht bij Jackson stonden, dat niet vreemd. Een doodnormale situatie kan achteraf in een hele andere sfeer en context uit verband worden gehaald. Daar is hier duidelijk sprake van.

In plaats van naar de politie te gaan, wat de meest gebruikelijke actie zou zijn in het geval van kindermisbruik, ging de vader van de jongen, Evan Chandler, naar een advocaat, Barry Rothman genaamd. Volgens Chandler had hij deze advocaat gekozen omdat het de grootste klootzak was die hij kon vinden. “Wat deze vent wil is deze zaak in de publiciteit gooien, zo snel hij kan, zo groots mogelijk en in het proces zoveel mogelijk mensen vernederen. Het is een nare man, gemeen, hij is heel erg slim en hij geilt op publiciteit”.

Geraldine Hughes was de secretaresse van de advocaat Barry Rothman die Jordan Chandler vertegenwoordigde in de rechtszaal. Hughes schreef een boek wat heette: Redemption, The Truth Behind the Michael Jackson Child Molestation Allegations. In dit boek verklaart Hughes dat de beschuldigingen honderd procent vals waren. Ze keek toe hoe Michael Jackson werd opgezet.

Tijdens een stiekem opgenomen telefoongesprek geeft pa Chandler aan dat dat hij klaar was om Jackson aan te pakken. “Het is al opgezet”. Er zijn andere mensen bij betrokken die wachten op mijn telefoontje. Ik heb hen hiervoor betaald. Alles gaat volgens een vooropgezet plan wat niet alleen van mij is. (hier wordt de nadruk op gelegd). Wanneer ik dat telefoontje maak zal deze gozer (vermoedelijk Barry Rothman) iedereen in de buurt vernietigen, zo gemeen mogelijk, zo naar mogelijk, zo wreed mogelijk. En ik heb hem volledige volmacht gegeven om dit te doen…. En als ik dit doorzet dan zal ik dit absoluut winnen. Ik kan niet verliezen. Dat heb ik door en door gecheckt. Ik zal alles krijgen wat ik wil en hij zal voorgoed vernietigd zijn. June (zijn ex vrouw) zal de voogdij over onze zoon kwijtraken en de carriere van Michael is voorbij. “Zou dat de jongen helpen?” vraagt Schwarz, degene die het gesprek opnam. “Dat kan mij niets schelen”, antwoorde Chandler. “Dit wordt groter dan wij allemaal samen. Dit zal neerkomen op alles en iedereen in de buurt. Het wordt een slachtpartij, als ik niet krijg wat ik wil”.

De privé detective van Michael Jackson, Anthony Pelicano, zei dat binnen tien minuten nadat hij de aanklacht had gelezen, hij wist dat dit om afpersing ging. Tijdens zijn onderzoek ontmoette Pelicano de jongen. Hij maakte oogcontact met hem en vroeg hem erg directe vragen: “Heeft Michael jou ooit aangeraakt?”. “Heb je hem ooit naakt in bed gezien?” Het antwoord op al die vragen was: “Nee”. De jongen bleef herhalen dat er nooit iets was gebeurd. Pelicano walgde van de hele zaak en weigerde in 1993 om samen te werken met advocatenteam van Michael in 1993 toen er een schikking werd getroffen.

Nadat er miljoenen Dollars waren uitgegeven aan dure rechtszaken in twee districten, Los Angeles en Ventura, en nadat twee juries bijna 200 getuigen hadden ondervraagd, inclusief 30 kinderen die Michael kenden, kwam er niet één belastende verklaring uit voort.

De schrijfster Aphordite Jones moest in eigen beheer haar boek, The Michael Jackson Conspiracy, uitgeven omdat niemand van de door de Illuminatie gecontroleerde grote uitgevers feiten wilde onthullen die de onschuld van Michael Jackson zouden bewijzen. Eerst dacht ook Jones vanwege de vele media publicaties, dat Michael schuldig was. Later onderzocht ze het bewijsmateriaal en kwam tot de concusie dat hij waarschijnlijk totaal onschuldig was. Een samenvatting van het bewijs, inclusief de verklaringen van de getuigen en de jury, werden op televisie vertoond in het programma van Jones: The True Crime Show.

In een verklaring gedurende een interview in de Larry King Show, zei de advocaat van Michael, Tom Meserau, dat de aanklachten en vervolging tegen Jackson pure verzinsels waren. Verder stelde hij dat de Officier van Justitie in Ventura, Thomas Snedden, meer geld uitgaf aan de vervolging van Jackson dan dat hij dat deed aan een seriemoordenaar.

Wie gaf Snedden opdracht om dit te doen? Ondanks dat eerdere juries hadden geweigerd om uitspraak te doen? Was het de Illuminati die Jackson heeft opgezet, om meer druk te zetten achter hun wens om de totale muziekcatalogus van Michael, ter waarde van meer dan een miljard Dollar, in handen te krijgen?

Wordt vervolgd.

Bron:

Before It's News

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl