Middelbare scholen in Amerika hebben ontdekt hoe ze door middel van chips hun leerlingen permanent in de gaten kunnen houden, niet alleen op het schoolplein.

En nu zijn er leerlingen en ouders die wakker geworden zijn en dit niet accepteren.Leerlingen en ouders van twee scholen in San Antonio, Texas, staan op hun achterste benen omdat de kinderen vanaf nu verplicht zijn naamplaatjes met ingebouwde RFID chip bij zich te dragen, zodat de schoolleiding op ieder moment weet waar de leerlingen uithangen. Dit niet alleen op het schoolterrein, maar ook daarbuiten.

Het gaat in dit geval om twee middelbare scholen en de leidster van de leerlingenopstand, Andrea Hernandez zegt: “Dit geeft mij een heel onprettig gevoel en ik vind het een inbreuk op mijn privacy”. Zij en andere leerlingen worden in deze gesteund door de ouders en experts op het gebied van privacy zoals Dr. Katherine Albrecht.

Gezamenlijk stellen ze dat de motivatie voor het doorvoeren van deze chips ook niet klopt, omdat het alleen maar gaat om meer geld verdienen en niets te maken heeft met de veiligheid van de leerlingen zoals de scholen beweren. Als namelijk de scholen erin slagen om het aanwezigheidspercentage van de kinderen op te voeren krijgen ze een bedrag van 2 miljoen Dollar extra van de staat. En met de chip denkt de leiding van de school vooral het spijbelprobleem tegen te gaan.

Volgens Hernandez is dat grote onzin, omdat de leerlingen gewoon hun naamplaatje in hun opbergkastjes zullen laten liggen of het aan een vriend geven om zo aan de voortdurende observatie te ontkomen. Zowel de leerlingen als de ouders zullen één dezer dagen een protestactie op touw zetten om te protesteren tegen de spionagechip. Hernandez is vooral bang voor de observatie die ongetwijfeld zal plaatsvinden buiten de school. Dit is een gegronde vrees omdat in het verleden al vaker is gebleken dat schoolleidingen misbruik hebben gemaakt van de mogelijkheden van een RFID chip.

Dit kwam onder andere naar voren in een incident in 2010, waar een school in Pennsylvania kinderen een laptop mee naar huis gaf om hen te kunnen bespionneren. De hele affaire kwam aan het licht toen één van de kinderen werd bestraft voor “onbehoorlijk gedrag thuis”. Later bleek dat de schoolleiding zonder toestemming webcams had laten installeren in de laptops die iedere 15 seconden een beeld doorstuurden naar de school.

Hernandez wees ook nog op het feit dat seksuele misbruikers gebruik kunnen maken van het systeem, omdat de RFID een constant signaal uitzendt en dat ook doet nadat de kinderen de school hebben verlaten. En wat erger is, je kunt zo’n chip ook niet uitzetten zoals je zou kunnen doen met een telefoon.

Ondertussen zijn er in Amerika diverse scholen waar dit systeem al actief in gebruik is. Bij negen scholen in Austin, de woonplaats van Alex Jones, zijn kinderen verplicht om GPS-systemen bij zich te dragen onder het motto het tegengaan van spijbelen. De kinderen krijgen ook een mentor toegewezen bij wie ze zich, via de GPS, diverse keren per dag moeten melden. Dit soort systemen zijn nauwelijks verschillend van die bij gevangenen onder elektronisch toezicht (enkelband).

Omdat kinderen in scholen worden opgeleid om straks goede gevangenen van het systeem te worden, zijn deze chips wie weet wel bedacht om ze alvast te laten wennen aan de Big Brother maatschappij waarin ze in de nabije toekomst ook 24 uur per dag onder controle zullen staan.

Bron:

Pak Alert Press