De Griekse tragedie is ook de onze (video)

Nog niet zo gek lang geleden hadden wij een Minister van Financiën, De Jager, die ons verzekerde dat het geld wat naar Griekenland ging ook terug zou komen.

Terwijl het al bij voorbaat vaststond dat alle Griekse rijkdommen naar de bankelite zouden gaan.Zoals onlangs bekend is geworden is Griekenland in feite een heel rijk land. Het schijnt voor ongeveer 9 biljoen(!) Dollar aan reserves te hebben in de vorm van goud, olie en gas. Het land wat keer op keer in de lucht moet worden gehouden door geld, bijeengebracht door hardwerkende Nederlanders, Belgen en de andere Europeanen.

Het land wat met al die reserves zijn schulden in één klap kan betalen en daarna misschien wel zo ongeveer het rijkste land in Europa zou zijn. Er is een reden dat dit niet gebeurt. Waarom iedere inwoner hier bloedt, terwijl de enorme Griekse reserves op dit moment niet of nauwelijks worden aangewend.

En wanneer die dan eindelijk wel benut gaan worden, zullen dan alle inwoners hier het geld terugkrijgen wat ze hebben betaald? Ja, als Pasen en Pinksteren op dezelfde dag vallen, dan misschien, maar reken er maar niet op.

Er wordt links en rechts gesuggereerd dat de Griekse overheid zelf op een bankroet aanstuurt zodat straks alle schulden kwijtgescholden zullen worden en dat ze dan met een schone lei beginnen met het exploiteren van al die rijkdommen. Dat zouden ze waarschijnlijk wel willen, maar wat men daarbij vergeet is dat de Griekse overheid helemaal niets (meer) te willen heeft.

Het zijn de (centrale) bankiers, die straks hun overvolle zakken nog meer zullen vullen, want dit soort psychopaten heeft nooit genoeg. En ze doen dit samen met hun lakeien, de technocraten van de Europese Unie.

De Griekse regering heeft ingestemd met de voorwaarden van hen betreffende hun nationale schuld in ruil voor een bailout, hetgeen betekent dat er meer fiatgeld in het systeem wordt gepompt. Ondertussen hebben de burgers van Griekenland hun onafhankelijkheid verloren en zijn (nog meer) slaaf geworden van de centrale bankelite.

Tegelijkertijd zijn de eerste stappen gezet om het nog te winnen Griekse goud in handen van het bankkartel te krijgen. De twee bedrijven die hiervoor worden ingezet zijn de Canadese Eldorado Group en de Australische Glory Resources Ltd. Deze twee moeten er onder andere voor zorgen dat nadat ook de rest van de Griekse economie is verdwenen, er in 2016 zoveel goud wordt geproduceerd dat Griekenland hiermee de grootste goudproducent in Europa wordt.

Dergelijke scenario’s zullen ook worden uitgespeeld met betrekking tot de geweldige olie- en gasvoorraden aldaar. Ongetwijfeld zal op termijn Griekenland één van de grootste exporteurs worden op dit gebied, maar de opbrengsten zullen wederom verdwijnen in de zakken van de bankelite.

Met deze kennis heeft het wel degelijk zin om het Griekse financiële systeem en de economie om zeep te helpen. Want aan het eind van de rit wacht er letterlijk een pot met goud.

Als je er goed over nadenkt, dan moet je je toch afvragen hoe mensen zo dom kunnen zijn. Eerst worden ze tot slaven gemaakt met waardeloos uit gebakken lucht bestaand fiatgeld en in ruil geven ze hun natuurlijke rijkdommen, goud, olie en gas.

Helaas zal dit niet alleen in Griekenland gebeuren, maar zal het zich snel uitbreiden naar ook andere landen. Want het ultieme doel is nog altijd: alle rijkdommen en alle macht binnen één instrument, de New World Order. En dat betekent dat ze voor nu nog even moeten werken met een tussenstap, de Europese Unie. Een voor de centrale bankiers heel nuttig instrument want het stuurt de landen al heel aardig richting één wereld en één munt.

Zo is er op de laatste Europese top besloten tot het oprichten van de Single Supervisory System oftewel SSM. Dit wordt het nieuwe controlesysteem voor de 6.000 banken in de Eurozone. Waar het in simpele taal op neerkomt is dat de monetaire (geldelijke) macht over de soevereine landen van Europa in handen komt van de Europese “supervisor”, de opzichter.

Het wordt min of meer beschouwd als een “revolutie”, het ei van Columbus, maar het wordt wel een heel erg hard gekookt ei want de individuele landen zullen niet meer zelfstandig hun financiën mogen regelen. Als excuus voor deze “maatregel” wordt genoemd de crash van 2008 en dat dit nooit meer mag voorkomen enzovoort….. de aloude beproefde formule: ze veroorzaken een probleem, komen dan met een oplossing en die oplossing betekent altijd dat je óf geld óf zeggenschap kwijtraakt of beide.

Het orgaan wat eigenlijk al fungeert als een New World Order, de Verenigde Naties, begint ook al de nodige geluiden te maken. Zij hebben een rapport uitgebracht met de titel: “Adapting the International Monetary System to Face 21st Century Challenges”. Oftewel het monetaire systeem moet dringend worden aangepast, want we hebben een probleem.

Waar de Europese Unie dit nu nog allemaal op “lokaal” niveau doet, zo zijn de Verenigde Naties uiteraard al bezig dit op wereldniveau te doen. Beiden zijn instrumenten die in het leven geroepen zijn om de uiteindelijk tot één wereldregering te komen. We staan erbij en kijken ernaar. We zien het voor onze ogen gebeuren en laten het allemaal toe.

Daarom is een stuk frustratie van David Icke tijdens zijn optreden in Wembley op 27 oktober ook heel goed te begrijpen. Hij zegt op een zeker moment: “Je kunt mensen die het niet weten niets kwalijk nemen, simpelweg omdat ze het niet weten, maar mensen die het wel weten en er helemaal niets mee doen, die kun je wel aanspreken”.

"Walk the walk or shut the f*ck up".

Bron:

Occupy Corporatism

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl