De Jezuieten lieten de Titanic zinken

Al ver voordat er ooit een aanslag zoals 9/11 was, waren de meesterplanners van de Jezuïeten al bezig met de New World Order.

Het was absoluut geen toeval dat de Titanic op 14 april 1912, dit jaar dus 100 jaar geleden, een ijsberg raakte.
Al diverse keren hebben wij uitgelegd en visueel gemaakt wie er op deze wereld werkelijk aan de touwtjes trekken en wat het uiteindelijke doel daarvan is. Voor wie het nog niet weet, hier staat het plaatje van de machtsstructuur op onze wereld. Satan bovenaan met als uitvoerend orgaan de orde van de Jezuïeten.

Ook binnen deze groepering heb je de “gewone” Jezuïet en de ingewijde. Een beetje vergelijkbaar met de Vrijmetselarij. Het gros bestaat uit gewone Jezuïeten en een klein percentage hoort bij de satanisch ingewijden. Zij zijn ook degenen die de volgende eed afleggen:

“Ik verklaar dat ik geen opinie of wil van mijzelf heb (...) maar zonder te aarzelen elk commando dat ik ontvang van mijn superieuren in de Militie van de Paus en van Jezus Christus zal gehoorzamen”.

“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (...) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de Paus of Superieur van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Orde van Jezuïeten”.

En als we het hier over de Paus hebben, dan is dat niet de paus die je kent van het Vaticaan, maar de Grijze Paus, de bijna machtigste man op aarde.

In 1910 kwamen er een aantal mannen bijelkaar op Jekyll Island, net voor de kust van Georgia, om plannen te maken voor de oprichting van de Federal Reserve Bank (FED). Aanwezig waren ondermeer Nelson Aldrich en Frank Valderclip namens de Rockefeller familie. En verder Henry Davidson, Charles Norton en Benjamin Strong als vertegenwoordigers van J.P. Morgan. Tenslotte was er Paul Warberg, de vertegenwoordiger van de Rothschilds bankdynastie.

Zoals je ook op het plaatje kunt zien staan de Rothschilds volledig onder controle van de Jezuïeten en zij treden dan ook op als hun bankiers en zijn de houders van de “sleutel” tot de rijkdommen van de Katholieke Kerk. Alhoewel de Morgans, Rothschilds en Rockefellers ogenschijnlijk concurrenten van elkaar waren zijn ze gezamenlijk het bankkartel met de naam Federal Reserve Bank, aangegaan.

Onder andere hierdoor staan zowel de Rothschilds als de Rockefellers en Morgans onder volledige controle van de Jezuïeten. Deze machtige families zullen “alles doen wat nodig is om de constitutionele vrijheid van Amerika ten val te brengen en de wereldominantie in handen van de Paus te brengen”.

De bouw van de Titanic begon in 1909 bij een scheepswerf in het Noord Ierse Belfast. Dit was een protestantse stad en gehaat door de Jezuïten. J. P. Morgan nam de White Star Lines over en de Jezuïeten gaven hen de opdracht om de Titanic te bouwen. Vanaf het allereerste begin hingen er zeer donkere bestemmingswolken boven dit luxe passagierschip.


tita 1

Er waren ook een flink aantal machtige individuen die geen voorstander waren van het Federale Reserve Banksysteem. Dat waren onder andere Benjamin Guggenheim, Isa Strauss en John Jacob Astor. Deze drie behoorden tot de rijkste mensen op aarde, waren felle tegenstanders van de FED en stonden dus in danig de weg bij de plannen van de Jezuïeten.

Deze drie mannen werden overgehaald om aan boord te gaan van het prachtige drijvende paleis met de naam Titanic. Niet alleen waren deze drie mannen tegenstanders van de FED, maar ook zouden zij hun rijkdom en macht hebben gebruikt om de Eerste Wereldoorlog te voorkomen.

Zo stond de eerste reis gepland van het grootste schip dat ooit werd gebouwd en waarvan werd gezegd dat het nooit zou kunnen zinken. Er werd driftig reclame gemaakt voor Protestanten uit Belfast om te emigreren naar Amerika en mee te gaan op deze reis. Zij waren tenslotte mensen die de Jezuïeten liever zagen gaan dan komen.

Maar de werkelijke reden voor de vernietiging van het schip was een spel tussen de superrijken waarbij het Guggenheim-Strauss-Astor trio kon worden uitgeschakeld. En wel op zo'n manier dat niemand zou vermoeden dat ze vermoord waren en er geen verband met de Jezuïeten kon worden gelegd.

Op de volgende foto zie je van links naar rechts: Benjamin Guggenheim, John Jacob Astor en Isa Strauss met zijn vrouw Ida. 


tita 2

De kapitein van de Titanic was Edward Smith. Hij was een Jezuïet en werkte voor J.P. Morgan. Toen het schip op het punt stond te vertrekken vanuit Zuid Engeland kwam Francis Browne aan boord. Hij was de machtigste Jezuïet van Ierland en de “Jezuïetenmeester” van Edward Smith.

Hier aanschouwen we een staaltje van de intense gemeenheid van de Jezuïeten. De vriendelijk ogende Francis Browne maakt foto’s van de toekomstige slachtoffers, geeft de laatste instructies aan Edward Smith, herinnert hem nog even fijntjes aan zijn afgelegde eed en maakt dat hij van boord komt.

Voor kapitein Smith was deze hoge Jezuïetgeneraal niets minder dan God. Toen hij de opdracht kreeg om de Titanic te laten zinken was er ook geen moment van twijfel om dit niet uit te voeren. Alles volgens de filosofie van de Jezuïeten: “de onschuldigen kunnen worden opgeofferd voor het groter doel en dat rechtvaardigt de middelen”.

Edward Smith was een doorgewinterde kapitein met 26 jaar ervaring op de Atlantische route. Hij stond bekend als “de meest ervaren kapitein in deze wateren”. Vanaf het begin wist hij dat dit schip gebouwd was voor de vijanden van de Jezuïeten. Haar doel was altijd geweest een “dodenschip” te zijn en dat ze op haar eerste reis zou zinken. Kapitein Smith wist precies waar de ijsbergen waren. Met zijn geheime orders op zak stuurde hij het schip met een snelheid van 26 knopen op een donkere nacht zonder maanlicht door een gigantisch ijsveld van meer dan 120 vierkante kilometer. Hij had zijn orders ontvangen van zijn God uit het Vaticaan en niets zou hem daarvan doen afwijken.

De acties van kapitein Smith tijdens de laatste uren doen niet denken aan die van een sterke leider. Het leek alsof hij worstelde met zijn geweten. Moest hij de dappere zeekapitein zijn of zijn meester gehoorzamen en het schip laten zinken?

Er waren met opzet niet genoeg reddingsboten. Veel bevatten tijdens de ramp slechts enkele vrouwen en kinderen. Tijdens de voltrekking van het drama schoot de Titanic witte vuurpijlen de lucht in. Schepen in de buurt dachten dat er een groot feest aan boord plaatsvond, want pijlen voor een noodsituatie zijn rood. Dit alles gebeurde niet omdat de bemanning een vergissing maakte, maar omdat het zo gepland was.

Het plan slaagde wonderwel. Deze rijkste mannen der aarde en tegenstanders van het Federale Reserve Banksysteem kwamen om, samen met de talloze andere slachtoffers. Het laten zinken van de Titanic door de Jezuïeten was misschien wel, afgezien van de Wereldoorlogen, de grootste ramp uit de twintigste eeuw.

Op 14 april 1912 botste de Titanic tegen een ijsberg en verdween alle tegenstand tegen de FED letterlijk naar de bodem van de zee. Het jaar daarop, in december 1913, was de oprichting van de FED een feit. En nog geen acht maanden later hadden de Jezuïeten door deze Federal Reserve Bank genoeg geld om de Eerste Wereldoorlog te kunnen beginnen.

Bronnen:

World Mysteries

Avro Community
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl