De volgende pandemie is in aantocht en het is geen corona

Allemaal gevangen in de New World OrderWe schreven al eerder dat de Endgame bestaat uit een alles of niets spel van hen die de wereld tot slaaf willen maken.

Tot nu ontbrak er nog een belangrijk element in deze Endgame en dat is voedsel, of beter gezegd, de wereldwijde hongersnoden die ze voor ogen hebben.

 

Amerika is op dit moment een land waar niemand eigenlijk weet waar het uiteindelijk naartoe zal gaan. Wat niet in het nieuws komt is dat veel Amerikanen op dit moment honger hebben. Ze hebben honger omdat ze door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt en aangezien Amerika niet beschikt over de sociale vangnetten zoals wij die hier hebben, komen veel mensen in de financiële problemen.

Veel Amerikanen lijden honger en dat komt niet doordat er primair een gebrek aan voedsel is. Eén op de vier tot voor kort nog werkende Amerikanen heeft inmiddels een werkeloosheidsuitkering aangevraagd en de rijen bij de voedselbanken worden iedere dag langer. Tegelijkertijd ploegen boeren gezonde gewassen onder de aarde, laten hun vee afmaken, vernietigen verse producten, slaan eieren kapot en dumpen hun melk.

Volgens een artikel op Natural News waarschuwen Amerikaanse overheidsinstanties nu voor een nieuwe pandemie en wel die van wereldwijde hongersnood. Mensen vragen zich dan ook uiteraard af hoe het kan dat boeren gezond voedsel vernietigen, terwijl de bevolking honger lijdt.

Het is een set van vrij gecompliceerde factoren die voor deze situatie heeft gezorgd. Eerst hadden we dat alles en iedereen de winkels leeg kocht omdat ze aan het hamsteren waren. Vervolgens werden de aanvoerlijnen verstroord omdat veel werknemers in de voedselindustrie werden besmet met het coronavirus. Toen kregen we de situatie dat de vraag naar producten ineens kelderde omdat miljoenen mensen hun baan verloren. Dit alles gecombineerd met een voedselmonopolie van een aantal grote bedrijven, heeft ervoor gezorgd dat Amerika zich nu in een voedselcrisis bevindt.

Dit alles heeft weer tot gevolg dat sommige prijzen heel sterk zijn gestegen, zoals bijvoorbeeld eieren bij de groothandel die met maar liefst 180 procent omhoog zijn gegaan. Daar komt nog een keer bij dat veel Amerikanen nu ineens thuis moeten eten, daar waar ze voorheen naar restaurants gingen.

Voordat het coronavirus toesloeg kochten Amerikanen ongeveer een derde van de door hen verbruikte calorieën en gaven ze meer dan de helft van hun voedselbudget uit aan buiten de deur eten. Omdat ook in Amerika restaurants en andere eetgelegenheden zoals bedrijfskantines werden gesloten en Amerikanen thuis moesten gaan eten, is eigenlijk de complete voedselketen verstoord. 

Dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt dat de helft van alle in Amerika geproduceerde voedsel  bestemd was voor de horeca, scholen, bedrijfskantines en andere instituten. Doordat een klein aantal bedrijven een voedselmonopolie bezit, is het land nu in een heuse voedselcrisis terechtgekomen.

Zo zijn er slechts vier bedrijven die tweederde van alle Amerikaanse vleesproductie in handen hebben. Volgens Natural News heeft de hebzucht van deze bedrijven ervoor gezorgd dat alle voedsel steeds vaker ergens centraal wordt geproduceerd, hetgeen tijdens de huidige coronacrisis rampzalig is gebleken. Als de werknemers van een dergelijk bedrijf ziek worden en bepaalde productiefaciliteiten moeten de deuren sluiten, dan is Leiden in last en hebben miljoenen mensen grote problemen om aan voedsel te komen. 

Door de coronapandemie moest de ene na de andere voedselproductiefaciliteit de deuren sluiten, waardoor de prijsstijging van bepaald voedsel de pan uit rees. Een andere factor die heeft bijgedragen tot de verhoging van voedselprijzen is het feit dat de kosten van vrachtvervoer enorm zijn gestegen. Door dat alles ontstond in de maand april de situatie in Amerika dat de voedselprijzen de afgelopen 50 jaar nog nooit zo sterk waren gestegen.

Niet alleen hebben miljoenen Amerikanen niet of nauwelijks geld meer om eten te kopen, omdat zelfs wanneer ze hun baan niet zijn kwijtgeraakt, velen een loonsverlaging hebben moeten accepteren. 

Ook de boeren hebben het zwaar omdat ze de keuze hadden om oogsten te zien verrotten en hun dieren lijden omdat ze geen geld meer hebben voor diervoeder, of hun dieren af te maken en de oogsten zelf te vernietigen. Velen hebben inmiddels de laatste optie gekozen omdat ze het niet langer konden aanzien.

Terwijl al dat voedsel wordt vernietigd melden voedselbanken dat ze een 70 procent stijging hebben gezien in de vraag naar voedsel. 

Bovenstaande was al het geval vóórdat de onlusten door heel Amerika begonnen en de voedselketen nu dus nog veel verder verstoord dreigt te raken. Transport wordt hierbij het grootste probleem, omdat het óf niet veilig is omdat alles wordt aangevallen óf omdat bepaalde wegen 's avonds en 's nachts zijn afgesloten.

Natuurlijk speelt bij dit alles zoals altijd de grotere agenda. De endgame waarin wij ons nu bevinden en waar het voor de satanische sekte letterlijk erop of eronder is richting hun New World Order. Alles gooien ze nu in de strijd, van een virus, tot rassenonlusten, opstanden chaos en hongersnood. Henry Kissinger, synoniem voor het kwaad en berucht lid van de satanische sekte en massamoordenaar, zei het al:

evil, het kwaad, satanische sekte, joods, henry kissinger

In Amerika gebeurt hetzelfde als wat je bij ons ziet. Heel veel mensen die in de voedselindustrie werken, blijken opeens besmet met het coronavirus. Net zoals bij ons zijn het ook in Amerika vooral slagerijen die het moeten ontgelden, waarbij in Amerika bovendien nog heel veel landarbeiders positief testen op het virus.

Gevolg is dat voedselproducerende bedrijven zich aan de strenge afstandsregels moeten houden en dus minder zullen produceren. Daar waar nu genoeg werd geproduceerd om iedereen te kunnen voorzien, zal dat straks niet meer het geval zijn, met ook weer als gevolg dat voedselprijzen astronomisch zullen stijgen.

Wat je ziet nu in Amerika is dat er opeens een ongekende aandacht is voor de gezondheid van werknemers in de voedselindustrie. In de onderstaande video wordt dat aspect verder toegelicht en verschijnen er plots websites waarop men grote zorgen uit over de gezondheid van werknemers in de voedselindustrie.

Als je dan kijkt wie er achter een dergelijke website zit, dan kom je uit bij de volledig gecontroleerde mainstream media die duidelijk bezig zijn met een proces om daar waar mogelijk de voedselproductie verder te verstoren. Dit alles om ervoor te zorgen dat hun meesters zo snel mogelijk de complete planeet in handen krijgen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl